Acasă Articole RTR Lucian Bâgiu, Ţaratul vlaho-bulgar al Asăneştilor în „Greul pământului“, „mit valah în...

Lucian Bâgiu, Ţaratul vlaho-bulgar al Asăneştilor în „Greul pământului“, „mit valah în devenire“ de Valeriu Anania

613
Rezumat

The Wallachian-Bulgarian Kingdom of Asan in “The Sprite of the Earth”,

a “Wallachian Myth” by Valeriu Anania

In the play Greul pământului (The Sprite of the Earth) (1982), the myth of the earth is the setting for the heroes of the story. The author had manifested his belief that the Romanian people is mainly a carrier (and an expression) of a myth of the earth, even if an explicit documentary proof does not exist in the folkloric literature. Mistica pământului (The Mystique of the Earth) an article previous to the drama, is the expression of the writer’s belief regarding the existence of this phenomenon in the Romanian popular culture up to even suggesting the chthonic as natural psycho-analytical feature of local ethnicity. What Valeriu Anania performs in The Sprite of the Earth is the expression of his imagination regarding what could have been atemporal, or could imponderably be the essence and shape of this mystique of the earth. We witness the cultured creation of a pretended popular mythology, even more than in the case of “heraldic legend” from The Star of the Bison (1971). The playwright even over passes the previous attempts, so specific to his dramaturgy, to explain “the germinal metaphor of the myth”. This is a risky bet, won only partially, but more convincing than the previous historical drama.

Keywords: modern Romanian literature, Valeriu Anania, plays, Byzantium, myths of the earth, Wallachians

Bibliografie
 • Anania, Valeriu. De dincolo de ape. Pagini de jurnal şi alte texte. (From Beyond Waters. Pages of a Diary and Other Texts). Ediţie îngrijită de Ioan-Nicu Turcan, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000, 159 p.
 • Anania, Valeriu. Din spumele mării Pagini de religie şi cultură. (Out of the Foams of the Sea. Pages on Religion and Culture). Ediţie îngrijită şi postfaţă de Sandu Frunză, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995, 246 p.
 • Anania, Valeriu. Greul pământului, o pentalogie a mitului românesc, I, II. (The Sprite of the Earth). Bucureşti, Editura Eminescu, 1982, 559 p. + 293 p.
 • Anania, Valeriu. Opera literară. Străinii din Kipukua, roman. (Works. The Strangers of Kipukua, novel). Prefaţă de Aurel Sasu, Cronologia: Ştefan Iloaie, Cluj-Napoca, Editura Limes, 2003, 259 p.
 • Anania, Valeriu. Rotonda plopilor aprinşi. (The Rotunda of the Enflamed Poplars). Bucureşti, Editura Florile Dalbe, 1995, 235 p.
 • Bâgiu, Lucian Vasile. Etnogeneza moldo-vlahilor şi întemeierea voievodatului Moldovei în poemul dramatic „Steaua zimbrului” de Valeriu Anania. (The Rise of the Moldavian-Vlach People and the Foundation of the Moldavian Principality in the Lyrical Drama “The Star of the Bison” by Valeriu Anania). În: Philologica Jassyensia, nr. 2/2009, p. 7-20.
 • Bâgiu, Lucian Vasile. „Străinii din Kipukua” de Valeriu Anania – elemente de naratologie. (“The Strangers from Kipukua” by Valeriu Anania – Aspects of Narration). În: Annales Universitatis Apulensis, Philologica, 6/2005, Tom 1, Alba Iulia, p. 347-356.
 • Bâgiu, Lucian Vasile. “Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” în “Du-te vreme, vino vreme!”, poem dramatic de Valeriu Anania. (“Youth without Hoary Age and Life without Death” in “Go Away, Time! Come Time!”, dramatic poem by Valeriu Anania). În: Transilvania, serie nouă, revistă editată de Centrul Cultural Interetnic Transilvania, anul XXXVII (CXIII), 11/2008, p. 8-17.
 • Blaga, Lucian. Opere, 9, Trilogia culturii. (Works. 9. The Trilogy of Culture). Ediţie îngrijită de Dorli Blaga, studiu introductiv de Al. Tănase, Bucureşti, Editura Minerva, 1985.
 • Eliade, Mircea. Mituri, vise şi mistere. (Myths, Visions and Mysteries). Traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu, Bucureşti, Univers enciclopedic, 1998.
 • Fochi, Adrian. Datini şi eresuri populare de la sfârşitul secolului al XIX-lea: răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densuşianu. (Traditions and Folk Superstitions at the End of the 19th Century : the Answers to Nicolae Densusianu’s Questionnaires). Bucureşti, Editura Univers, 1976.
 • Vulcănescu, Romulus. Mitologie română. (Romanian Mythology). Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1987.
DISTRIBUIȚI