Acasă Articole RTR Lionel D. Roşca, Revizitând teoria sincronismului (2

Lionel D. Roşca, Revizitând teoria sincronismului (2

435
Rezumat

The Theory of Synchronism Revisited – 2 –

Our paper approaches from an epistemological perspective (and in relation with contemporary theories in the area of literary history, historical anthropology, sociology, evolutionary biology etc.) the theory of “synchronism” developed by Eugen Lovinescu in the 20s of the 20th century in order to re-construct its main statements and ideas. Thus we were able to determine the true meaning this theory holds for the romanian culture: that it is a part of a larger theoretical paradigm in romanian modern culture, a paradigm to which the theory of “forms without substance” proposed by Titu Maiorescu in the last decades of the 19th century and the ideea of “protochronism” formulated by Edgar Papu in the 70s of the 20th century equally belong.
Keywords: Lovinescu; synchronism; paradigm; evolution; development; modernization

Bibliografie
 • Bădescu 1988 = Ilie Bădescu, Timp şi cultură. Trei teme de
  antropologie istorică [Time and Culture. Three Themes of
  Historical Anthropology], Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi
  Enciclopedică.
 • Boia 1999 = Lucian Boia, „Forme fără fond” [“Formes Without
  Substance”], în „Curentul”, nr. 173, luni, 26 iulie: 18.
 • Botnariuc 1992 = Nicolae Botnariuc, Evoluţionismul în impas
  [Evolutionism in Deadlock], Bucureşti, Ed. Academiei.
 • Boutot 1997 = Alain Boutot, Inventarea formelor. Haos.
  Catastrofe. Fractali. Atractori stranii. Revoluţia morfologică [The
  Invention of Forms. Chaos. Catastrophes. Fractals. Strange
  Attractors]. Traducere din limba franceză de Florin
  Munteanu. Spre un neo-aristotelism matematic [Towards a
  Mathematical Neo-Aristotelianism]. Traducere din limba
  franceză de Emil Bazac, Bucureşti, Ed. Nemira.
 • Dăianu 1996 = Daniel Dăianu, „România riscă să rămînă la
  periferia periferiei” [“Chances are that Romania will remain the
  periphery of the periphery”] („Interviul săptămînii” de A.
  Cornea), în „22” VII nr. 30 (24-30 iulie): 6-7.
 • Dăianu 2000 = Daniel Dăianu, Încotro se îndreaptă ţările
  postcomuniste ? [Postcommunist Countrys: Where To ?], Iaşi, Ed.
  Polirom.
 • Dăianu 2006 = Daniel Dăianu, Ce vom fi în Uniune. Pariul
  modernizării României [Our Destiny Within the European
  Union. The Challenges of Romania’s Modernization]. Cuvînt
  înainte de Jonathan Scheele, Prefaţă de Sorin Antohi, Iaşi,
  Polirom.
 • Georgiu 1997 = Grigore Georgiu, Naţiune. Cultură. Identitate
  [Nation. Culture. Identity], Bucureşti, Ed. Diogene.
 • Géraud, Marie-Odile, Leservoisier, Oliver, Pottier, Richard
  2001 = Géraud, Marie-Odile, Leservoisier, Oliver,
  Pottier, Richard, Noţiunile-cheie ale etnologiei. Analize şi texte
  [Key Notions of Ethnology. Texts and Analysis], Iaşi, Ed.
  Polirom.
 • Löwie 1991 = R. H. Löwie, Histoire de l’ethnologie classique [The
  History of Classical Ethnology], Paris, Éditions Payot.
 • Mayr 1963 = Ernst Mayr, Animal species and evolution, The
  Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge,
  Massachusetts.
 • Mihu 1983 = Achim Mihu, Civilizaţie şi sincronism [Civilization
  and Synchronism], în Meandrele adevărului [The Meanders of
  Truth], Cluj-Napoca, Ed. Dacia: 171-180.
 • Patapievici 1996 = H. R. Patapievici, Rolul doctrinelor în istorie
  [The Mission of Doctrines in History], I-II, în “22” VII nr.
  15 (10-16 aprilie): 8; 16 (17-23 aprilie): 8.
 • Rachieru 1985 = Adrian Dinu Rachieru, Vocaţia sintezei. Eseu
  asupra spiritualităţii româneşti [The Calling of Synthesis. Essay
  on Romanian Spirituality], Timişoara, Ed. Facla.
 • Raicu 1998 = Petre Raicu, Genetica animală şi umană [Human
  and Animal Genetics], Bucureşti, Ed. Humanitas.
 • Service 1971 = E. Service, Cultural Evolutionism, New York,
  Holt, Reinhardt and Winston Inc.
 • “The Economist” 2008 = Evoluţia lingvistică: limbile şi speciile
  au evoluat într-o manieră surprinzător de similară [Linguistic
  Evolution: Languages and Species Have Evolved in Surprisingly
  Similar Manner], în „Făclia”, nr. 5354, vineri, 6 iunie: 14.
 • Vianu 1982 = Tudor Vianu, Raţionalism şi istorism [Rationalism
  and Historicism – Ed. I 1938], în T. Vianu, Studii de filosofia
  culturii [Studies in Philosophy Of Culture], Prefaţă de George
  Gană, Bucureşti, Ed. Eminescu.
 • Zamfir/ Vlăsceanu 1993 = Zamfir, Cătălin şi Lazăr
  Vlăsceanu (coord.), Dicţionar de sociologie [Dictionary of
  Sociology], Bucureşti, Ed. Babel.
DISTRIBUIȚI