Acasă Articole RTR Ligia Tudurachi, Lăutărie, ţigănie şi romanesc. Supraviețuiri ale cântecului de lume în...

Ligia Tudurachi, Lăutărie, ţigănie şi romanesc. Supraviețuiri ale cântecului de lume în proza interbelică

593
Rezumat

Fiddling, Gypsyness and Picturesque. Survivals of the Drinking Song in Interwar Prose

Starting from the observation of the folksong’s (the “lăutărească” music) rich presence in the Romanian interwar novel, regardless of its poetics – be it traditional, modernist or experimental, the text is trying to figure out a Romanian morphology of the fiddler performance. As illustrated by several scenes in these novels, the folksong represents a popular form, anachronistic and minor, related to Romany folklore. Our essay investigates the resources of such musical background, trying to establish their political meaning.
Keywords: Gypsies, Fiddler (the “lăutar”), folksong, Interwar novel

Bibliografie
 • Agamben, Giorgio, La communauté qui vient. Théorie de la singularité quelconque, Paris, Seuil Publishers, 1990.
 • Arghezi, Tudor, Lina, Cluj-Napoca, Dacia Publishing House, 1987.
 • Bârlea, Ovidiu, The History of Romanian Folklore Scholarship (Istoria folcloristicii româneşti), Bucharest, Editura Enciclopedică Română Publishers, 1974.
 • Cioculescu, Şerban, “Anton Pann Anti-democrat?” (Anton Pann antidemocrat?), in Adevărul Literary Magazine, XLII, 1929, 13970, p. 1-2.
 • Idem, “New Books. ‘The Wonderful Life of Anton Pann’, a Novel by SegiuDan and Romulus Dianu” (Cărţi noui. „Viaţa minunată a lui Anton Pann”, roman de Sergiu Dan şi Romulus Dianu), in Adevărul Literary Magazine, XLII, 1929, 13959, p. 1-2.
 • Dan, Sergiu; Dianu, Romulus, The Wonderful Life of Anton Pann (Viaţa minunată a lui Anton Pann), Bucharest, Cultura Naţională Publishers, 1929.
 • Galaction, Gala, Mahmud’s Slippers (Papucii lui Mahmud), Bucharest, Adevărul Publishing House, 1932.
 • Papadima, Ovidiu, Anton Pann. “Folksongs” and Bucharest Lore (Anton Pann. « Cântecele de lume » şi folclorul Bucureştilor), Bucharest, The Romanian Academy Publishing House, 1963.
 • Peltz, Isac, Fire in the Lime-tree Inn (Foc în hanul cu tei), Bucharest, EPL Publishing House, 1968.
 • Idem, Văcăreşti Lane (Calea Văcăreşti), Bucharest, “Minerva” Publishing House, 1989.
 • Perian, Gheorghe, The Second Tradition. Romanian Naïve Poetry from Origins to Anton Pann (A doua tradiţie. Poezia naivă românească de la origini până la Anton Pann), Cluj-Napoca, Dacia Publishing House, 2003.
 • Petrescu, Camil, The Last Night of Love, the First Night of War (Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război), Bucharest, Minerva Publishing House, 1989.
 • Petrescu, Cezar, At Paradis general (La Paradis general), Bucharest, Cartea Românească Publishing House, 1970.
 • Teodoreanu, Ionel, La-di-da (Hai Diridam), Bucharest, Cartea Românească Publishing House, 1945.
 • Idem, At Medeleni (La Medeleni), vol. 2, Bucharest, Eminescu Publishing House, 1984.
 • Idem, Tudor Ceaur Alcaz, vol. 3, Bucharest, Cartea Românească Publishing House, 1942.
DISTRIBUIȚI