Acasă Articole RTR Lavinia Betea & Arthur Lakatos, Frați vitregi în lagărul socialist. Percepțiile comuniștilor...

Lavinia Betea & Arthur Lakatos, Frați vitregi în lagărul socialist. Percepțiile comuniștilor maghiari despre primii ani ai regimului Ceaușescu

506
Rezumat

Step Brothers in the Socialist Bloc. Perceptions of Communist Hungarian Leaders Concerning First Years of Ceaușescu’s Regime1

This present article and the published document from the National Archives of Hungary are focused on the attitude of the Hungarian communists toward the processes from the first years of Ceaușescu’s Romania. The Hungarian Communist leaders monitored the new direction Romanian’s foreign policy took, as a result of the Romanian forced industrialization and the situation of the Hungarian minority in Romania. In 1971, as a reaction to Ceaușescu’s July Theses, the document published with this occasion was elaborated by the experts of the Hungarian Socialist Workers’ Party. The formulas and information included in the document are speaking for themselves, as they clearly illustrate the official Hungarian position.

Keywords: Nicolae Ceaușescu, Communism in Romania, Hungarian Socialist Workers’ Party, RomanianHungarian relations, diplomacy.

Bibliografie

România, Arhivele Naționale Istorice Centrale, București, Fond CC al PCR, secția Cancelarie./ National Archives of Romania, Central Direction. Fund of the Central Committee of the Romanian Communist Party. Chancellery section.

Ungaria, Arhivele Naționale ale Ungariei. Fondul Ministerului Afacerilor Externe/ National Archives of Hungary, Ministry of Foreign Affairs fund.

*** Notă privind convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și Richard M. Nixon, președintele Statelor Unite ale Americii. / Note concerning conversations between comrade Nicolae Ceaușescu, President of the State Council of the Socialist Republic of Romania and Richard M. Nixon, President of the United States of America. În: Dosarele istoriei, anul 9. nr. 11/2004, p. 27–49.

Békés Csaba. Európából Európába. Magyarország konfliktusok kereszttüzében, 1945–1990./ From Europe till Europe. Hungary in the middle of Conflicts, 19451990. Budapest, Gondolat Kiadó, 2004, p. 348.

Betea Lavinia (coord; Mihai Florin-Răzvan; Ţiu Ilarion. Viaţa lui Ceaușescu.Tiranul,/ The Life of Ceaușescu. The Tyrant. Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2015, p. 444.

Betea, Lavinia. Partea lor de adevăr, (reeditarea cu note și prefeţe revăzute a unor interviuri cu foști lideri comuniști) / Their own share of truth (re-editing with notes and prefaces interviews realized with former Communist leaders). București, Editura Compania, 2007, p. 690.

Burakowski, Adam. Dictatura lui Nicolae Ceaușescu, 1965–1989. Geniul Carpaţilor./ The Dictatorship of Nicolae Ceaușescu, 1965–1989. The Genius of the Carpathians. Iași, Editura Polirom, 2011, p. 432.

Buzatu, Gheorghe. Nicolae Ceaușescu. Biografii paralele, stenograme și cuvântări secrete, dosare inedite, „procesul” și execuţia / Nicolae Ceaușescu. Parallel Bibliographies, Stenograms and Secret speeches, his „ Process” and Execution. Iași, Editura TipoMoldova, 2011, p. 752.

Chirițoiu, Mircea. Ecoul românesc al polemicii sovieto – chineze/ The Romanian Echo of the Soviet-Chinese Dispute. În: Dosarele istoriei, anul 2. 6/1997, p. 60-71.

Földes György. Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai / The Foreign Policy of János Kádár and his International Conferences. 1-2 kötet. Budapest, Napvilág Kiadó, 2016, p 538, 823.

Földes György. Magyarország, Románia és a nemzeti kérdés 1956–1989/ Hungary, Romania and the Minority Issue 1956-1989. Budapest, Napvilág Kiadó, 2007, p.562.

Hunya Gábor; Réti Tamás; Süle Andrea; Tóth László. Románia 1944–1990. Gazdaság- és politikatörténet / Romania 1944-1990. Economic and Political History. Budapest, Atlantisz Kiadó, 1990, p. 234.

Johancsik János. Magyarország külpolitikája, 1918–1999 / The Foreign Policy of Hungary, 1918-1999. Budapest: L’ Harmattan Kiadó – Zsigmond Király Főiskola, 2010, p. 342.

Lakatos Artur, A román külpolitikai nyitás és Románia helyzete a szocialista táboron belül, magyar diplomáciai dokumentumok tükrében, 1965–1968/ The Opening the the Romanian Foreign Policy and the Situation of Romania in the Socialist Bloc, in the Light of Hungarian Diplomatic Documents, 1965-1968. În: Külügyi Szemle, anul 13. 4/2014, p. 44-76

Preda, Marin. Intrusul / The Intruder. București, Editura pentru Literatură, 1968, p. 302.

Stanciu, Cezar. Războiul nervilor. Dispute Ceaușescu – Brejnev, 1965–1971/ The War of Nerves. The Ceaușescu – Brejnev disputes, 1965-1971 . Târgoviște, Editura Cetatea de Scaun, 2011, p. 270.

DISTRIBUIȚI