Acasă Articole RTR Laura Stanciu, Convergenţe istoriografice Central europene Transilvania-Slovacia

Laura Stanciu, Convergenţe istoriografice Central europene Transilvania-Slovacia

544
Rezumat

Central European historiographical convergences. Transylvania – Slovakia

The author brings into discussion two recent studies in Romanian historiography. These two books are representative for the relations between Romanian and Slovak historiographies, for their mutual support in what regards the intepretation of the historical becoming of the Romanians and the Slovaks within the Habsburg Empire. The study focuses on the evolution of the cultural history recorded during the ages of the Aufklärung (18th century) and Vormärz (1800-1848).
Keywords: Transylvania, Slovakia, Habsburg Empire, Central Europe, historiography.

Bibliografie
 • Bărbulescu, Mihai, Deletant, Denis, Hitchins, Keith, Papacostea, Şerban, Teodor Pompiliu, Istoria României, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998.
 • Bernath, Mathias, Habsburgii şi începutul formării naţiunii române. Traducere de Marionela Wolf. Prefaţă de Pompiliu Teodor, Cluj Napoca. Editura Dacia, 1994.
 • Bodea, Oana, Un timp al schimbărilor. Renaşterea naţională a popoarelor din Europa Centrală în Aufklärung şi Vormärz. O istorie comparată, Bucureşti, Editura Rao, 2011, 416 p.
 • Câmpeanu, Remus, Elitele româneşti din Transilvania veacului al XVIII-lea, Cluj Napoca, Presa universitară clujeană, 2000.
 • Gorun, Gheorghe, Un model de integrare europeană: Instaurarea dominaţiei austriece asupra Transilvaniei. Prelegere inaugurală, Oradea, februarie 2003.
 • Hitchins, Keith, Conştiinţă naţională şi acţiune politică la românii din Transilvania (1700 – 1868). Introducere şi îngrijirea ediţiei Pompiliu Teodor. Traducere de Sever Trifu şi Codruţa Trifu, Cluj-Napoca, “Dacia”, 1987.
 • Mannová, Elena (coord.), Scurtă istorie a Slovaciei. Traducerea din limba slovacă şi indice de Eva Mârza, Radu Mârza, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2011, 474 p.
 • Mârza, Radu, The History of Romanian Slavic Studies. From the Beginnings until the First World War. Translated from the Romanian by Leonard Ciocan, Cluj-Napoca. CST, 2008.
 • Neumann, Victor, Neam, popor sau naţiune? Despre identităţile politice europene. Ed. A II-a, Bucureşti, 2005.
 • Protase, Maria, Petru Maior: un ctitor de conştiinţe, Bucureşti, “Minerva”, 1973.
 • Stanciu, Laura, Biografia unei atitudini: Petru Maior (1760-18219). Prefaţă: Iacob Mârza, Cluj Napoca, Risoprint, 2003.
 • Teodor, Pompiliu, Sub semnul Luminilor: Samuil Micu, [Cluj], Presa universitară clujeană, 2000.
 • Zoltán, I. Toth, Primul secol al naţionalismului românesc ardelean 1697 – 1792. Traducere din limba maghiară de Maria Someşan, [Bucureşti], Editura Pythagora, 2000.
DISTRIBUIȚI