Acasă Articole RTR Iuliu Marius Morariu, Protoiereul astrist Grigore Pletosu – cleric şi cărturar năsăudean...

Iuliu Marius Morariu, Protoiereul astrist Grigore Pletosu – cleric şi cărturar năsăudean / 28 Stefan Sienerth, Dosarul de securitate al poetului Georg Hoprich (Partea a II-a)

431
Rezumat

The ASTRA protopope Grigore Pletosu – a churchman and scholar from Năsăud

The current article briefly describes the life and activity of the protopope Grigore Pletosu, an outstanding figure of the Nasaud county. His professional path is presented here, underlining the main aspects of his activity due to the fact that the protopope was not only a worthy servant of the altar, and an important teacher of the Nasaud school, but also a remarcable membre of “Astra”. He was also president of the “Virtus Romana Redidiva” lecture society, in which quality he was the first literary critic of the poet George Cosbuc and of the first Romanian patriarch, Miron Cristea.
Keywords: Grigore Pletosu, teacher, “Astra”, poetry, “Virtus Romana Redidiva”

Bibliografie
 • Costea, Sorina-Gabriela, Şcoala de la Năsăud. Profesori de limba română / The School from Năsăud. Romanian Language teachers, Editura Charimdes, Bistriţa, 2011.
 • Dan, Petre, Asociaţii, cluburi, ligi, societăţii / Associations, clubs, leagues, companies, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1992
 • Diaconovich, C., Enciclopedia Română, publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru Literatura Română şi cultura poporului român, Tomul II / Romanian Enciclopedy, published of the comission and under the patronage of the “Romanian Literature and Romanian People Culture Association”, Second Tome, Editura şi tiparul lui W. Krafft, Sibiu, 1904.
 • Idem, Enciclopedia Română, publicată din însărcinarea şi sub auspiciile Asociaţiunii pentru Literatura Română şi cultura poporului român, Tomul III / Romanian Enciclopedy, published of the comission and
  under the patronage of the “Romanian Literature and Romanian People Culture Association”, Tome III-th , Editura şi tiparul lui W. Krafft, Sibiu, 1900.
 • ***, Îndrumătoare Arhivistice / Guide in the State Archives from district Bistriţa-Năsăud, vol. 21, Institutul Poligrafic „13 Decembrie 1918”, Bucureşti, 1988.
 • Păcurariu, Mircea, Dicţionarul teologilor români / Romanian Theological Dictionary, Ediţia a II-a, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002.
 • Pletosu, Grigore, Propedeutica filosofică pentru învăţământul secundar / The Philosophical propaedeutics for the secondary education, Tiparul lui Carol Csallner în Bistriţa, Năseud, 1899.
 • Seni, Ioan, coord., Dicţionarul culturii şi civilizaţiei populare al judeţului Bistriţa-Năsăud, vol. I: „Ţara Năsăudului” / The Dictionary of the culture and of the people civilisation from the discrict Bistriţa-Năsăud, First Tome: “Năsăud Country”, Ediţia a II-a, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2010.
 • Sigmirean, Ioan, Onofreiu, Adrian, Istoria Judeţului Bistriţa-Năsăud în documente şi texte (epocile modernă şi contemporană) / The History of the Bistriţa-Năsăud County, in texts and documents (modern and contemporary ages), Editura Răsunetul, Bistriţa, 2001.
 • Şotropa, Virgil, Drăganu, Nicolae, Istoria şcoalelor năsăudene / The history of the Schools from Năsăud County Năsăud, 1913.
 • Tanco, Teodor, Dicţionar literar 1639-1997 al Judeţului Bistriţa-Năsăud. Autori – Publicaţii – Societăţi / Literary Dictionary 1639-1997 of the District Bistriţa-Năsăud. Authors – Publications, Companies, Editura Virtus Romana Rediviva, Cluj-Napoca, 1998.
DISTRIBUIȚI