Acasă Articole RTR Irina Georgescu, Rolul traducerilor în perioada 1960-1990

Irina Georgescu, Rolul traducerilor în perioada 1960-1990

558
Rezumat

The role of translations during 1960-1990

The present study is focused on the issue of translations published in Romania beginning with the 60s, in the decades following the dark era of the socialist realism. When it was again possible to publish translations from Western literatures, y compris from Western literary criticism and philosophy, translations have become a method of intellectual resistance against communist ideology. Observing some case studies (such as the literary magazine Secolul 20, for example), the author realizes a comprising survey of the manner in which translations have given to Romanian artists and thinkers the intellectual substance necessary for their resistance and survival.

Keywords: contemporary Romanian literature, generation 60, translations, communist ideology, translation as intellectual resistance

Bibliografie
  • CÂRNECI, Magda, Art et pouvoir en Roumanie 1945-1989 / Art and power in Romania 1945-1989, Paris, Editions L’Harmattan, 2007.
  • DAMASCHIN, Dan, „Cercul literar de la Sibiu / Cluj”: deschidere spre europeism şi universalitate / „The Literary Circle from Sibiu / Cluj”: deschidere towards Europeanism and universality, Cluj-Napoca, Editura Zenit, 2009.
  • IONESCU, Gelu, Orizontul traducerii  / The horizon of translation, Bucureşti, Editura Univers, 1981.
  • MACREA-TOMA, Ioana, Privilighenţia. Instituţii literare în comunismul românesc / Priviligentsia. Literary institutions in Romanian communism, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009.
  • MANOLESCU, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. Cinci secole de literatură / The critical history of Romanian literature. Five centuries of literature, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008.
  • TRONCOTĂ, Tiberiu, România comunistă. Propagandă şi cenzură, prefaţă de Brânduşa Armanca, Bucureşti, Editura Tritonic, 2006.
  • VASILE, Cristian, Literatura şi artele în România comunistă 1948-1953, cu o prefaţă de Vladimir Tismăneanu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2010.

Articole:

  • GOLDIŞ, Alex, Rolul progresist al cronicii literare în anii ’60 (I), în Cultura, serie nouă, anul IV, nr. 41 (245), 15 octombrie 2009, p. 14-16
  • Idem, Rolul progresist al cronicii literare în anii ’60 (II), în Cultura, serie nouă, anul IV, nr. 42 (246), 22 octombrie 2009, p. 14-16.
DISTRIBUIȚI