Acasă Articole RTR Irina Georgescu, La critique littéraire roumaine des années 1960-1970 et sa relation...

Irina Georgescu, La critique littéraire roumaine des années 1960-1970 et sa relation avec la critique littéraire occidentale

545
Rezumat

La critique littéraire roumaine des années 1960-1970 et sa relation avec la critique littéraire occidentale

The paper is focused on the relation between the Romanian and the Western criticism in the 60’s and the 70’s of the previous century. One the one side, the authoress aims to observe how there was possible a critical and theoretical discourse, despite the pressure of the communist ideology. On the other side, she proposes to highlight the immediate effects in the literary area. In the same time, we try to point out the importance of the various translations (most of them from Russian, French and English) in the attempt to rehabilitate the intellectuals who suffered detentions or signature ban.

Keywords: Romanian criticism, translations, official ideology, communism, totalitarian art, cultural rehabilitation.

Bibliografie
 • ARENDT, Hannah, Originile totalitarismului, trad. Ion Dur şi Mircea Ivănescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994.
 • CÂRNECI, Magda, Art et pouvoir en Roumanie 1945-1989, Paris, Editions L’Harmattan, 2007.
 • CERNAT, Paul, Manolescu, Ion, Mitchievici, Angelo, Stanomir, Ioan, Explorări în comunismul românesc, vol. I-II, Iaşi, Editura Polirom, 2005.
 • CHIŞU, Lucian, Laurenţiu Hanganu (coord.), Literatura în epoca totalitarismului. Perioada 1945-1965 în cultura română, Academia Română, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”, Bucureşti, Editura Printech, 2008.
 • COMPAGNON, Béatrice, Thévenin, Anne, O cronologie a secolului XX. Principalele tendinţe şi datele cele mai importante, trad. Radu Valter şi Rodica Valter, Bucureşti, Editura All Educaţional, 2000.
 • DELETANT, Denis, Ceauşescu şi securitatea. Constrângere şi disidenţă în România anilor 1965-1989, trad. Georgeta Ciocâltea, Bucureşti, Editura Humanitas, 1998.
 • FICEAC, Bogdan, Cenzura comunistă şi formarea „omului nou”, Bucureşti, Editura Nemira, 1999.
 • FOTACHE, Oana, Divanul criticii. Discursuri asupra metodei în critica românească postbelică, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2009.
 • MANOLESCU, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. Cinci secole de literatură, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008.
 • PETCU, Marian (coord.), Cenzura în spaţiul cultural românesc, Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2005.

Articles:

 • GOLDIŞ, Alex, Rolul progresist al cronicii literare în anii ’60 (I), în Cultura, serie nouă, anul IV, nr. 41 (245), 15 octombrie 2009, p. 14-16
 • Idem, Rolul progresist al cronicii literare în anii ’60 (II), în Cultura, serie nouă, anul IV, nr. 42 (246), 22 octombrie 2009, p. 14-16.
 • MARTIN, Mircea, „Cultura română între comunism şi naţionalism”, în Revista 22, anul XIII, nr. 654, 17-23 septembrie 2002, p. 6-8.
 • Idem, „Cultura română între comunism şi naţionalism (II)”, în Revista 22, anul XIII, nr. 660, 29 octombrie – 4 noiembrie 2002, p. 10-12.
 • Idem, „Cultura română între comunism şi naţionalism (III)”, în Revista 22, anul XIII, nr. 661, 5-11 noiembrie 2002, p. 10-11.
 • Idem, „Cultura română între comunism şi naţionalism (IV)”, în Revista 22, anul XIII, nr. 665, 3-9 decembrie 2002, p. 10-11, 13.
DISTRIBUIȚI