Acasă Articole RTR Ion Matei Costinescu, The Shrewd Ecumenicism of the Encyclopedia of Romania: Biopolitics,...

Ion Matei Costinescu, The Shrewd Ecumenicism of the Encyclopedia of Romania: Biopolitics, Ethnic Cooperativism, and the Peasant State

460
Rezumat

The Shrewd Ecumenicism of the Encyclopaedia of Romania: Biopolitics, Ethnic Cooperativism, and the Peasant State

The thesis of this article is that The Encyclopaedia of Romania was embedded within, as well as helped to define, a large and shifting biopolitical field of human sciences and governmentality. The cognitive interest of this field resided in searching for a template of national subject-making cum citizenship creation. Crucial to this undertaking was the diagnosis of blockages hindering the transformation of the Romanian peasants, seen irrespective of ideological bent as the putative bearers of “nationhood”, into active political subjects, insofar as, like in any nationalist endeavor, said citizen-subjects were preferred over purely autonomous political agents. I substantiate these arguments by focusing on two contributors to the Encyclopaedia, namely the philosopher Constantin Rădulescu-Motru (1868-1957) and the economist Gromoslav Mladenatz (1891-1958).The cross-disciplinary intersection of Rădulescu-Motru’s philosophy of culture with Mladenatz’s cooperativist ideas makes manifest the biopolitical presuppositions of the intellectual and ideological field structuring the Encyclopaedia of Romania.
Keywords: Encyclopaedia of Romania, biopolitics, Constantin Rădulescu-Motru, Gromoslav Mladenatz, cooperativism,
nationalism, citizenship

Bibliografie
 • Costinescu, Ion Matei, (2012), “On Modernity and Nation-Building in the Projects of the Bucharest Sociological School”, Revista Transilvania, no.11-12, pp. 79-85;
 • Costinescu, Ion Matei, (2013), “The Nation as Epistemic Regime: On the Bucharest Sociological School, State Consolidation, and Interethnic Relations”, Sfera Politicii, no. 175, pp. 70-76;
 • Dragomir, Elena, (2010), “Development Characteristics of Interwar European Periphery: The Case of Romania and Lithuania’s Agriculture”, Revista Română Pentru Studii Baltice şi Nordice, Vol. 2, no. 1, pp. 60-62.
 • Finţescu, Ion N., (1943), „Legislaţia Cooperativă”/ “Cooperative Legislation”, in Dimitrie Gusti, C. Orghidan et al. (eds.), Enciclopedia României, Vol. 4. Economia Naţională – Circulaţie, Distribuţie, Consum / The Encyclopaedia of Romania, Vol. 4. The National Economy – Circulation, Distribution, Consumption, Bucureşti: Imprimeria Naţională, pp. 621-627;
 • Foucault, Michel, “Governmentality”, in G. Burchell, Gordon & P Miller (eds.), The Foucault Effect: Studies in Governmentality, Chicago: University of Chicago Press, pp. 87-104;
 • Foucault, Michel, (2008), The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France 1978-1979, trans. G. Burchell, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 1-22;
 • Gusti, Dimitrie, (1938), „O Enciclopedie Românească”/ “A Romanian Encyclopaedia”, in Dimitrie Gusti, C. Orghidan et al. (eds.), Enciclopedia României, Vol. 1. Statul / The Encyclopaedia of Romania, Vol.1. The State, Bucureşti: Imprimeria Naţională, pp. VII-IX;
 • Hitchins, Keith, (1994), Rumania, 1866-1947, Oxford: Clarendon Press;
 • Hunyadi, Attila Gábor, (2012), “National Economic Self-Organization Models”, in Attila Gábor Hunyadi (ed.), State and Minority in Transylvania. Studies on the History of the Hungarian Community, 1918-1989, trans. M. Caples, New York: Distributed by Columbia University Press, pp. 27-59;
 • Larionescu, Maria, (2013), „Economia Socială şi Cooperaţia în România. O Perspectivă Socioistoică Comparată”/ “Social Economy and Cooperativism in Romania. A Socio-Historical Comparative Perspective”, Revista Calitatea Vieţii, Vol. XXIV, no. 2, pp. 109-136;
 • Livezeanu, Irina (1995), Cultural Politics in Greater Romania, Ithaca & London: Cornell University Press;
 • Love, Joseph, (1996), Crafting the Third World: Theorizing Underdevelopment on Romania and Brazil, Stanford: Stanford University Press;
 • Madgearu, Virgil, (1924), „Doctrina Ţărănistă”/ “The Peasantist Doctrine”, in Dimitrie Gusti, Nicolae Iorga et al., Doctrinele Partidelor Politice. 19 Prelegei Publice Organizate De Institutul Social Român, Bucureşti: Cultura Naţională, pp. 65-88;
 • Manoilescu, Mihail,(1934), Filozofia şi Doctrina Corporatistă/ The Philosophy and Doctrine of Corporatism, Bucureşti: Tipografia ziarului „Universul”;
 • Manuilă, Sabin and D.C. Georgescu, (1938), „Populaţia României”/ “The Population of Romania”, in Enciclopedia României, Vol.1. Statul, pp. 133-160;
 • Mladenatz, Gromoslav, (1926), „Problemele Actuale ale Mişcării Cooperative Mondiale” / “The Current Problems of the World Cooperativist Movement”, Arhiva Pentru Ştiinţa şi Reforma Socială, Anul VI, no. 1-2, pp. 75-103;
 • Mladenatz, Gromoslav, (1937), „Posibilităţile şi Dificultăţile Cooperaţiei în Satele Româneşti” / “The Possibilities and Challenges of Cooperation in the Romanian Villages”, Sociologie Românească, Anul II, no.2-3, pp. 108-111;
 • Mladenatz, Gromoslav, (1943), „Politica Cooperativă” / “Cooperatist Policy”, in Enciclopedia României, Vol. 4. Economia Naţională – Circulaţie, Distribuţie, Consum, pp. 628-633;
 • Mladenatz, Gromoslav, (1943), „Întrepinderi Cooperative”/ “Cooperative Enterpises”, in Enciclopedia României, Vol. 4. Economia Naţională – Circulaţie, Distribuţie, Consum, pp.
  633-670;
 • Rădulescu-Motru, Constantin (1904), Cultura Română Şi Politicianismul / Romanian Culture and Politicianism, Bucureşti: Librăria Socecu;
 • Rădulescu-Motru, Constantin (1934), Ideologia Statului Român / The Ideology of the Romanian State, Bucureşti: Tipografia Bucovina;
 • Rădulescu-Motru, Constantin, (1936), Românismul. Catehismul Unei Noi Spiritualităţi / Romanianism. The Catechism of a New Spirituality, (Bucureşti: Fundaţia Pentru Literatură Şi Artă “Regele Carol II”;
 • Rădulescu-Motru, Constantin, (1938), „Psihologia Poporului Român”/ “The Psychology of the Romanian People”, in Enciclopedia României, Vol.1. Statul, pp. 161-168;
 • Turda, Marius, (2008), “The Nation as Object: Race, Blood, and Biopolitics in Interwar ”, Slavic Review, Vol. 66, no., pp. 413-441.
DISTRIBUIȚI