Acasă Articole RTR Ion Flueraş1 şi afilierea mişcării socialiste din România la Internaţionala a III-a...

Ion Flueraş1 şi afilierea mişcării socialiste din România la Internaţionala a III-a Comunistă

534
Rezumat

Ion Flueraş and the Affiliation of Socialist Movement from Romania at the III-rd Communist International

The III-rd International was founded in March 1919 and it was created as an International United Party, having its center in Moscow. The affiliation of some left parties was done only after the acceptance of the twenty one conditions that established the political, strategically and tactical orientation of the affiliated parties that, in this way, became section of Comintern. As a rule, the twenty one points established a total subordination of the affiliated parties towards the III-rd International. The Romanian socialists had some very vague and indirect information about the conditions of the affiliation. And thus, within the socialist movement from Romania it will bring forward strong discussions concerning the affiliation/no affiliation at the III-rd International. Ion Flueraş, the most important leader of the socialist movement from Transylvania, firmly  declared himself against the transformation of the Socialist Party in Communist Party and its affiliation at the III-rd International. And thus, he became the target of the communist groups’ attacks. Flueraş unhesitatingly affirmed that the affiliation at the III-rd International would be a mistake. He showed a democratic attitude, declaring himself in favor of maintaining the traditional principles of the European social democracy. Flueraş considered the Communist International as a strange organism that was against both the interests of the Romanian state and the social democracy ideals.
Keywords: the III-rd Communist International, the socialist movement from Romania, Ion Flueraş, the Comintern affiliation, communist groups

Bibliografie

1. 1. Izvoare
a) Izvoare inedite
Arhivele Naţionale Istorice Centrale Bucureşti,
fond Consiliul Dirigent. Mişcarea muncitorească din
Transilvania.
b. b) Izvoare edite
Documente din istoria mişcării muncitoreşti din
România 1916-1921, Bucureşti, Editura Politică,
1966.
Documente din istoria Partidului Comunist din
România 1917-1922, vol. I, Bucureşti, Editura pentru
Literatura Politică, 1953.
Copilăria comunismului românesc în Arhiva
Cominternului, coordonator Alina Tudor Pavelescu,
Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2001.
Ideologie şi structuri comuniste în România.
Documente, vol. III (1 ianuarie 1920-3 februarie 1921),
coordonator Florian Tănăsescu, Bucureşti, Institutul
19 >>>
Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2001.
c) Presă
Adevărul, Bucureşti, 1920.
Tribuna Socialistă, Cluj, 1920.
2. 2. Lucrări speciale
Deleanu, Nicolae, Aperçu du mouvement socialiste
en Roumanie, Edition du Parti Social-Démocrate,
[f.l.], [f.a.].
Krasnosselski, F. Vladimir, Stânga în România.
1832-1948. Tentativă de sinucidere sau asasinat?,
Danemarca, Editura Victor Frunză, 1991.
Jurca, Nicolae, Istoria social-democraţiei din
România, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1994.
Radu, Sorin, Ion Flueraş (1882-1953). Socialdemocraţie
şi sindicalism, Bucureşti, Nemira, 2007.
Scurtu, Ioan, Partidul Socialist Român şi
Internaţionala a III-a Comunistă, în “Dosarele
Istoriei”, anul III, nr. 10 (26), 1998.
Stănescu, Marin C., Neacşu, Gheorghe
(colaborator), Moscova, Cominternul, Filiera
Comunistă Balcanică şi România (1919-1943),
Bucureşti, Editura Silex, 1994.
Voinea, Şerban, Socialismul, în Enciclopedia
României, vol. III, coordonator Dimitrie Gusti,
Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1938.

DISTRIBUIȚI