Acasă Articole RTR Ion Flueraş şi afilierea mişcării socialiste din România la Internaţionala a III-a...

Ion Flueraş şi afilierea mişcării socialiste din România la Internaţionala a III-a Comunistă (Partea a III-a)

540
Rezumat

Ion Flueraş and the Affiliation of the Socialist Movement from Romania
at the III-rd Communist International

After the dellegation of the Socialist Party returned to the country, the problem of affiliation to the IIIrd Communist International got to a new level characterized by the confrontation on that theme between the three existing trends inside the socialist movement. Cristescu, Popovici, Fabian, Rosvan, Dobrogeanu-Gherea started a dividing action following the Leninist model, trying to get control on the headquarters, on the party’s newspaper and to remove the unwanted leaders. On the 30th of January-3rd of February 1921, they convoked the General Council of the Socialist Party and the General Comittee of the Unions, which had to analyse the general situation of the party and of the unions after the general strike in October 1920, and to hear the report of the dellegation returning from the Soviet Russia. As the idea of affiliation to the Komintern triumphed, the split of the Socialist movement became a reality. In these circumstances, the Social-Democrats left the meeting and the party, Flueraş remaining attached to the values of democracy and of
Western social-democracy.
The Communist elements, taking advantage of the confusion within the Socialist organization and with Moscow’s
direct support, appealing to means taken from the Komintern, organized the congres from May 1921 which would state
the creation of the Communist party and ratify its affiliation to the IIIrd International. The leaders of the Social-
Democrat parties from Transylvania, Banat, and Bucovina reasserted their independence and declared that the congress’
decisions only involve the territory of the former Romanian Kingdom.
Keywords: the III-rd Communist International, the socialist movement from Romania, Ion Flueraş, the Komintern
affiliation, Communist groups

Bibliografie

1. 1. Sources
a. Unedited sources
Arhivele Naţionale Istorice Centrale Bucureşti,
Fond C.C. al P.C.R., Secţia Relaţii externe / Central
National Historical Archives from Bucharest, The
Fund of the C.C. of the P.C.R., Section of External
Relations.
b. Edited Sources
Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România
1916-1921 / Documents regarding the history of the
Romanian working class’ history, Bucureşti, Editura
Politică, 1966.
Documente din istoria Partidului Comunist din România
1917-1922 / Documents regarding the history of the
Communist Party from Romania 1917-1922, vol. I,
Bucureşti, Editura pentru Literatura Politică, 1953.
c. Press
Calendarul muncii / Work’s Calendar, Bucureşti, 1925.
Desrobirea / The Independence, Cluj, 1921.
Gazeta Ardealului / Transylvanian Gazette, Cluj, 1921.
Vremea Nouă / New Times, Bucureşti, 1921.
Socialismul / Socialism, Bucureşti, 1921.
d. Memoirs
Stahl, Paul H., Şerban Voinea (1894-1969). Contribuţie
la istoria social-democraţiei române / Şerban Voinea (1894-
1969). Contribution to the History of Romanian Social
Democracy, IInd ed., Bucureşti, Fundaţia „Constantin-
Titel Petrescu”, 2004
2. 2. General Studies
Crearea Partidului Comunist Român (mai 1921) / The
Creation of the Communist Romanian Party (May 1921),
coord. by Ion Popescu-Puţuri, Augustin Deac,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971.
Cuşnir-Mihailovici, Clara, Dragne, Florea, Unc,
Gheorghe, Mişcarea muncitorească din România. Făurirea
Partidului Comunist Român / The Romanian Working Class’
Movement. The Creation of the Communist Romanian Party,
IInd ed., Bucureşti, Editura Politică, 1982.
Ionescu, Ghiţă, Comunismul în România / Communism
in Romania, Bucureşti, Editura Litera, 1994.
Jurca, Nicolae, Istoria social-democraţiei din România /
The History of Social Democracy in Romania, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1994.
Krasnosselski, F. Vladimir, Stânga în România. 1832-
1948. Tentativă de sinucidere sau asasinat? / The Left Wing
in Romania. 1832-1948. Suicidal Attempt or Assassination?,
Aarhus/Danemarca, Editura Victor Frunză, 1991.
Moscovici, Ilie, Problemele actuale ale Mişcării
Socialiste/ Contemporary Problems of the Socialist Movement,
[Bucureşti], [f.a.].
Niculae, Vasile, O istorie a social-democraţiei române / A
History of Romanian Social Democracy, vol. II Bucureşti,
Editura Noua Alternativă, 1998.
Petrescu, Constantin-Titel, Socialismul în România.
1835 – 6 septembrie 1941 / Socialism in Romania. 1835 – 6th
of September, 1941, IInd ed., introd. study by Nicolae
Jurca, Bucureşti, Fundaţia social-democrată
„Constantin-Titel Petrescu”, 2003.
Stoica, Gheorghe, Dragne, Florea, Primul Congres al
Partidului Comunist din România (8-12 mai 1921) / The
First Congress of the Communist Party from Romania (8th –
12th of May, 1921), în “Anale de Istorie”, anul VII, nr.
1-2, 1961.
Tănase, Stelian, Clienţii lu’ tanti Varvara. Istorii
clandestine / Ma’am Varvara’s Clients. Clandestine Histories,
Bucureşti, Humanitas, 2005.

DISTRIBUIȚI