Acasă Articole RTR Ioan Derşidan, Sibianul Horia Petra-Petrescu la Leipzig. Prima teză de doctorat despre...

Ioan Derşidan, Sibianul Horia Petra-Petrescu la Leipzig. Prima teză de doctorat despre I.L.. Caragiale

830
Rezumat

Horia Petra-Petrescu from Sibiu to Leipzig

This paper presents the first doctoral thesis on Ion Luca Caragiale, written by Horia Petra-Petrescu, in German, in Leipzig, under the coordination of Gustav Weigand. The thesis will be published in both German and Romanian, 100 years after having been defended, in 1910, in the presence of Ion Luca Caragiale (Horia Petra-Petrescu, I.L. Caragiale, Viaţa şi opera / Leben und Werke, Edition by Ioan Derşidan and Rudolf Windisch, Foreword by Ioan Derşidan, Afterword by Klaus Bochmann, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Stiinţă Publishing House, 2004).

Keywords: Horia Petra-Petrescu, PhD thesis, Ion Luca Caragiale, the Caragialian North, Gustav Weigand, Leipzig.

Bibliografie
  • Ion Luca Caragiale, Opere, vol. I-IV, I. Proza literară, II. Teatru. Scrieri despre teatru. Versuri, III. Publicistica, IV. Corespondenta, Ediţie îngrijită şi cronologie de Stancu Ilin, Nicolae Bârna, Constantin Harlav, Prefaţă de Eugen Simion, Editura Academiei Române si Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000, 2001, 2002
  • Horia Petra-Petrescu, I. L. Caragiale. Viaţa şi opera/Leben und Werke, Ediţie de Ioan Derşidan şi Rudolf Windisch, Prefaţă de Ioan Derşidan, Postfaţă de Klaus Bochmann, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004.
  • Publicişti ardeleni către Horia Petra-Petrescu, vol. I, II, III, de Elena Dunăreanu, Biblioteca “Astra” Sibiu, 1976, 1977,1979.
  • Georgeta Antonescu, Horia Petra-Petrescu, în Dicţionarul scriitorilor români, III, M – Q, coordonare şi revizie ştiinţifică Mircea Zaciu, Marian Papahagi şi Aurel Sasu, Bucureşti, Editura Albatros, 2001, pp. 689 – 691.
  • Mircea Popa, Un prieten transilvănean al lui Caragiale: Horia Petra-Petrescu, în Adevărul literar şi artistic, an XI (2002), nr. 610, 26 martie, p. 13.
  • Serban Cioculescu,Viaţa lui I. L. Caragiale. Caragialiana, Bucureşti,Editura Eminescu, 1977.
  • Stefan Cazimir, Caragiale recidivus, Bucureşti, Editura Pentru Literatura Natională, 2002.
DISTRIBUIȚI