Acasă Articole RTR Ioan Derşidan, O măsură a destrămării – despre proza lui Jehan Calvus

Ioan Derşidan, O măsură a destrămării – despre proza lui Jehan Calvus

545
Rezumat

A measure of decomposition – about Jehan Calvus’s prose

The following study thoroughly examines an extremely peculiar work of an equally peculiar author – the strange and unique novel Bumgartes the IInd, written by the mysterious writer from Cluj who uses the pen-name Jehan Calvus. The author of the study compares the magic realism of Bumgartes the IInd with the variants of the same literary technique from the works of the well-known Romanian novelists A.E. Baconsky and Ştefan Bănulescu and of the famous Colombian author Gabriel Garcia Marquez. An important and significant parallel is also drawn with the works of Brancusi.
Keywords: contemporary Romanian literature, contemporary prose, Jehan Calvus, Bumgartes the IInd, magic realism, Ştefan Bănulescu, A. E. Baconsky, Gabriel Garcia Marquez

Bibliografie
 • Jehan Calvus, Bumgartes al II-lea, Bucureşti, Editura Universal Dalsi, Târgu Mureş, Editura Arhipeleag, 1999.
 • M. Bahtin, Probleme de literatură şi estetică, Traducere de Nicolae Iliescu, Prefaţă de Marian Vasile, Bucureşti, Editura Univers, 1982.
 • Henri Bergson, Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei, versiunea românească:Diana Morăraşu, studiu introductiv:Anton Adămuţ, Iaşi, Institutul European, 1992.
 • Corin Braga, De la arhetip la anarhetip, Iaşi, Editura Polirom, 2006.
 • Brâncuşi împotriva Statelor Unite, Traducere de Petru Comarnescu, Postfaţă de V. G. Paleolog, Cluj, Editura Dacia, 1971.
 • Ernst Cassirer, Eseu despre om.O introducere în filozofia culturii umane, traducere de Constantin Coşman, Bucureşti, Editura Humanitas, 1994.
 • Charles Mauron, De la metaforele obsedante la mitul personal, Traducere din limba franceză de Ioana Bot; aparat critic, bibliografie şi note pentru ediţia românească de Ioana Bot şi Raluca Lupu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001.
 • Georges Poulet, Metamorfozele cercului, Traducere de Irina Bădescu şi Angela Martin, Studiu introductiv de Mircea Martin, Bucureşti, Editura Univers, 1987.
 • Irina Petraş, Scriitorul închipuit sau despre marţieni, în vol. Literatură română contemporană, Bucureşti, Editura Ideea Europeană, 2008.
 • Simona Popescu, Emblemata lui Calvus, scriitorul închipuit, în ,,Observator cultural”, nr. 24, 2000.
 • Mihaela Ursa, Peripeţiile Păpuşarului în teatrul Bibliotecii, în ,,Vatra”, nr. 4-5, 2001.
DISTRIBUIȚI