Acasă Articole RTR Ioan Albu, Comanditarul Troiței din piatră de la Boița (1640): un negustor...

Ioan Albu, Comanditarul Troiței din piatră de la Boița (1640): un negustor „grec”?

626
Rezumat

The Donor of the Trinity Cross in Boița (1640): a „Greek” Merchant?

The inscriptions of the Trinity stone cross in Boița (Sibiu County) have not been deciphered and published so far. The donor of the cross, Stoica the Greek, designated as such twice in the inscriptions of the monument, in the Slavonic-Romanian inscription and also in the Hungarian inscription, could be assimilated to the merchants who were often mentioned in the Customs registers as „Greeks”, a generic term for the merchants of Orthodox (Greek-Orthodox) confession. The term itself does not define ethnicity, because between those documentarily mentioned we may come across Romanians, Armenians and in general Christians from the Ottoman Empire or regions under its influence. Greek merchants paying taxes appear listed as subjects of the Prince of Transylvania, having a quality to which also the inscriptions of the cross in Boița refers. In this context, the inscription dated to 1640 shows Stoica the Greek in the light of a potent character, as a man of the Prince. Although there is no express mention diplomatic and archival documents of the time, we can assume that he had a similar status and may have served as harager (tax collector) in charge of gathering merchants’ fees. However, we cannot exclude the hypothesis that he might have belonged to the merchants performing outside the merchant companies.

Keywords: Trinity cross, Cyrillic inscription, Dormition of the Mother of God, Gheorghe Rákóczi I, Stoica Grecul, Greek merchants, Boița

Bibliografie
 • Bălan, Constantin. Inscripții medievale şi din epoca modernă a României. Județul istoric Argeş (sec. XIV-1848), cu o introducere, indicații bibliografice, repertoriu cronologic, note explicative, anexe şi indici / Medieval and early modern inscriptions from Roumania. The Historical County Argeş (14th c. -1848) with an introduction, bibliography, chronological repertory, explicatory notes, annexes and indices (București: Editura Academiei Române, 1994), 645 p.
 • Bălan, Constantin (coord.); Haralambie Chircă; Olimpia Diaconescu. Inscripții medievale şi din epoca modernă a României. Județul istoric Vâlcea (sec. XIV-1848) / Medieval and early modern inscriptions from Romania. The Historical County Vâlcea (14th c. -1848), (București: Editura Academiei Române, 2005), XXXVI, 1348 p.
 • Bodogae, Teodor. „Le privilège commercial accordé en 1636 par G. Rákóczy aux marchands grecs de Sibiu” / The commercial privilege granted by G. Rákóczy to the Greek merchants from Sibiu in 1636, în Revue roumaine d’histoire, XI, (București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972), pp. 647–653. Bogdan, Damian. Paleografia româno-slavă. Tratat şi album / The Romanian-Slavonic Palaeography. Treatise and album. (București: Direcția Generală a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România, 1978), 391p., 100 p. ilustrații.
 • Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Sibiu, Fond Magistratul oraşului şi Scaunului Sibiu, Registre de vigesima, nr. 46 (1618-1623) și nr. 47 (1622-1623).
 • Inscripţiile medievale ale României, Oraşul Bucureşti, vol. I, 1395-1800 / The medieval Inscriptions of Romania. The City of Bucharest, vol I, 1395-1800, (ed. Elian, Alexandru; Bălan, Constantin; Chircă, Haralambie; Diaconescu, Olimpia), (București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1965), 934 p.
 • Iorga, Nicolae. Studii şi documente cu privire la istoria romînilor, IV, Legăturile Principatelor romîne cu Ardealul de la 1601 la 1699 / Studies and documents concerning the History of the Roumanians, IV, The Connections of the Roumanian Principalities to Transylvania between 1601 and 1699, București, 1902, CCCXIX, 345 p.
 • Iorga, Nicolae. „Despre compania Grecilor Sibiiului”, în: Scrisori şi inscripții ardelene şi maramureşene, I, Scrisori din arhiva grecilor din Sibiu, din arhiva protopopiei neunite a Făgăraşului şi din alte locuri / About the Greek Company in Sibiu, in: Letters and inscriptions from Transylvania and Maramureş, I, Letters from the Greek Archive in Sibiu, (București: Atelierele Grafice SOCEC, 1906), LXVII, 303 p.
 • Marichal Robert. „Paléographie et épigraphie latine” / Latin palaeography and epigraphy, în: Actes du deuxième Congrès international d’épigraphie grecque et latine, (Paris, 1953), pp. 180-192.
 • Pakucs–Willcocks, Mária. Sibiu – Hermannstadt. Oriental Trade in sixtienth centyry Transylvania, (Köln-WeimarWien: Böhlau Verlag, 2007), 221 p.
 • Pakucs–Willcocks, Mária. „Negoț și negustori în comerțul oriental al Transilvaniei în secolul al XVI-lea. Câteva observații privind «negustorii greci»”, în Negustorimea în Țările Române între Societas Mercatorum şi individualitatea mercantilă, în secolele XVI-XVIII / Commerce and traders in the oriental trade from Transylvania in the 16th c. Some observations regarding the „Greek merchants”, in: Tradesmen in the Roumanian Principalities between Societas Mercatorum nad mercantile individuality. (ed. Cristian Luca, Galați: Galați University Press, 2009), pp. 13-31.
 • Pakucs–Willcocks, Mária. „«Credincioșii noștri supuși de națiune greacă»: Principii Transilvaniei și negustorii greci” / Our Greek nation subjects, The Transylvanian Princes and the Greek merchants, în: Revista istorică, tom XXV, nr.1-2, (București: Editura Academiei Române, 2014), pp. 91-100;
 • Pakucs–Willcocks, Mária. „«Als Kaufleute mit solchen Wahren umbzugehn jhrer Proffesion ist». Negustori greci la Sibiu în 1694” / Greek merchants in Sibiu in the year 1694, în: Revista istorică, XXIII, nr. 1-2, (București: Editura Academiei Române, 2012), pp. 85-94. Pakucs–Willcocks, Mária. „Negustori din Imperiul otoman în comerțul Sibiului 1614-1623” / Merchants in the Ottoman Empire in the Trade of Sibiu, în Studii şi Materiale de Istorie Medie, XXX, (București: Institutul de Istorie Nicolae Iorga, 2012) pp. 181-212.
 • Popescu, Paulin. „Cruci memoriale în București” / Memorial Crosses in Bucharest, in: Biserica Ortodoxă Română, nr.11-12 (an. LXXVII, 1960) 1078-1114.
 • Праздничная Минея – Тексты приводятся по изданию: Минея Праздничная. — Донской монастырь, Издательский отдел Московской Патриархии, Москва, 1993. — Репринтное воспроизведение издания 1914 г. – http://liturgy.ru/books_sl/ mineapr?page=822.
 • Pușcariu, Ion et al., Contribuțiuni istorice privitoare la trecutul românilor de pe Pământul crăiesc / Historical contributions concerning the past of the Roumanians on the royal domain (Sibiu, 1913), CIV, 348 p.
 • Sabău, Nicolae. „Troița de piatră de la Merghindeal (sec. al XVII-lea)” / The Trinity Cross in Merghindeal (18th c.), în AIIA Cluj-Napoca, XXVI (Cluj-Napoca, 19831984), pp. 359-368.
 • Schmidt, Wilhelm. „Der rothe Turm”, Transilvania, Wochenschrift für siebenburgische Landeskunde, Literatur und Landeskultur, III, (Sibiu: 1863) pp. 129-144.
 • Stoia, Adrian. „Troițele din Mărginimea Sibiului, cu o privire specială asupra crucii din piatră de la Boița” / The Trinity Crosses near Sibiu, with special regard to the stone cross in Boița, în Studia Universitatis Cibiniensis Series Historica, în curs de apariție (2017).
 • Schuler von Libloy, Friedrich. Merkwürdige MunicipalConstitutionen der Siebenbürger Szekler und Sachsen (Hermannstadt: Th. Steinhaußen Verlag, 1862), 187 p..
 • Tsourka-Papastathis, Despoina, „The decline of the Greek «Companies» in Transylvania: An Aspect of Habsburg Economic Policies in the Black Sea and the Mediterranean”, in:.Ap. Vakalopoulos – C. Svolopoulos – B. Kiraly, Southeast European Maritime Commerce and naval Policies from the mid-eighteenth century to 1914. Proceedings of the XVIIth Conference on War and Society in East Central Europe, Thessaloniki 6-8 June 1985 (Colorado: Social Sciences Monographs, 1988), 213218.
 • Vîrtosu, Emil. Paleografia româno-chirilică / The RomanianCyrillic Palaeography, (București: Editura științifică, 1968), 346 p., 41 facsimile.
 • Vlaicu, Monica et al. (ed.). Handel und Gewerbe in Hermannstadt und in den Sieben Stühlen (1242-1579), (Sibiu: Hora, 2003), 580 p.
 • Zimmermann, Friedrich; Werner Carl. Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen (în continuare: UB), vol. V (1438-1475), von Gustav Gündisch, (București: 1975).
DISTRIBUIȚI