Acasă Articole RTR Informația bibliografică în paginile revistei Transilvania (1868-1919)

Informația bibliografică în paginile revistei Transilvania (1868-1919)

481
Rezumat

Bibliographical information in Transilvania magazine (1869-1919)

Being a cultural magazine that served as an official organization of The Transylvanian Association for Romanian literature and the culture of the Romanian people (Astra), Transilvania has abundantly published information on books. Without doubt, most books were linked to newly published books or to the ones that were in the ongoing process of printing thanks to the Association, but nevertheless information on old Romanian or foreign book could also be found.

The primary purpose of this research is to present the way in which Transilvania magazine has understood to support bibliographic information and the way it focused, or not, on old books. Our study is based on data gathered from the magazine but also on bibliographical sources, edited or unedited.

Keywords: press, book, Transilvania magazine, Bibliography, Astra

Bibliografie

Sources                                                                                                                               Transilvania [Transilvania], 1868-1919

Specialized Studies                                                                                                              Bolovan, Ioan. Asociația națională Arădană pentru cultura poporului român 1863-1918 [The National Association of Arad for the culture of the Romanian people]. Cluj-Napoca, Editura Bibliotecii Institutului de istorie din Cluj-Napoca, 1994, 164 p.

Hulea, Eugen. Astra. Istoric, organizare, activitate, statute și regulamente [Astra. History, organization, activity, statute and order]. Sibiu, Editura Astrei, 1944, 130 p.

Curticăpeanu, V.. Mișcarea culturală românească pentru unirea din 1918 [The Romanian cultural movement for the union of 1918]. Bucureşti, Editura Științifică, 1968, 286 p.

Pop, Claudia. Aspecte ale cărții și lecturii în reviste literare din Transilvania (1848-1918) [Books and readings in literal magazines in Transylvania (1848-1918)]. În: Biblioteca, serie nouă, anul XXI (LXII), 8/2010, p. 244-249.

Ursu, Horia N.. Observatorul (1878-1885)Tribuna de luptă a lui George Barițiu pentru emanciparea națională a românilor din Transilvania [Observatorul magazin (1878-1885) – The fighting role of George Barițiu for the national emancipation of Transylvanians]. În: Filologie și istorie – Omagiu Marii Uniri –, coordonator Victor V. Grecu.Sibiu, Societatea de ştiințe filologice din România Filiala Sibiu, 1990, p. 155-163.

Liu, Nicolae. Contribuții la istoria bibliografiei românești. Preocupări bibliografice la Convorbiri literare, Contemporanul și Viața Românească [Contributions to the history of Romanian bibliography in Convorbiri literare, Contemporanul and Viața Românească]. În: Probleme de Bibliologie, Bucureşti, Biblioteca Activistului Cultural, 1967, p. 78-90.

Rusu, Mihai. Preocupări bibliografice în revista ,,Transilvania” până la 1918 [Bibliographical activities in Transilvania magazine until 1918]. În: Centenarul revistei ,,Transilvania”, Sibiu, 1969, p. 201-209.

Netea, Vasile. George Barițiu. Viața și activitatea sa [George Barițiu. Life and activity]. Bucureşti, Editura Științifică, 1966, 367 p.

Nicolaescu, Nicolae-Alexandru. Univers bibliologic în revista Transilvania (1868-1878) [Bibliographical univers in Transilvania magazine (1868-1878)]. În: O filă de istorie: om, societate, cultură în secolele XVIIXXI, coordonator Anamaria Macavei, Roxana Dorina Pop, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2012, p. 53-63.

Marica, George Em.. Studii de istoria și sociologia culturii române ardelene din secolul al XIX-lea. George Barițiu – Istoric [Historical and sociology studies for Transylvania Romanians in the XIXth century. George Barițiu – Historian]. Vol. III, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980, 256 p.

George Bariț și contemporanii săi [George Bariț and his contemporaries]. Vol. VII, coordonator Ștefan Pascu, Bucureşti, Editura Minerva, 1985, 445 p.

DISTRIBUIȚI