Acasă Articole RTR Igor Ursenco, Profilul baladesc al lui Ștefan Aug. Doinaș în economia „Cercului...

Igor Ursenco, Profilul baladesc al lui Ștefan Aug. Doinaș în economia „Cercului literar de la Sibiu”

587
Rezumat

The Balladical Profile of Ştefan Aug. Doinaş in the Economy of the Sibiu Literary Circle

The study surveys the history of the Sibiu Literary Circle, focusing on the figure of Ştefan Aug. Doinaş, its foremost poet. The author has a twofold interest: on the one hand, he analyzes Doinaş’s poetry and its innovatory resources comparing it with some sections of the previous Romanian poetry. The author makes use of Harold Bloom’s theory of the „anxiety of influence”, seeing in Lucian Blaga „the paternal figure” for Doinaş’s poetry and psyche; therefore, he shows that the clinamen and the kenosis are the favorite revisionist figures of Doinaş’s poetry. On the other hand, Ursenco is interested in the secret relation of Doinaş with the communist Securitate, which was kept hidden until 2005, three years after Doinaş’s death.
Keywords: contemporary Romanian literature, Ştefan Aug. Doinaş, the Sibiu Literary Circle, Lucian Blaga, Harold Bloom, the anxiety of influence

Bibliografie

Bibliografie critică:

 • Crohmălniceanu, Ovid. S, Heitman, Klaus. Cercul literar de la Sibiu, Editura Universalia, Bucureşti, 2000
 • Nemoianu, Virgil. Surâsul abundenţei. Cunoaştere lirică şi modele ideologice la Ştefan Aug. Doinaş, Editura Eminescu, Bucureşti, 1994
 • Nemoianu, Virgil. Patru trepte ale baladei, în Calmul valorilor, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1971
 • Vartic, Ion. Privire asupra Cercului Literar de la Sibiu, pref. la I. D. Sârbu, Scrisori către bunul Dumnezeu, Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca, 1996
 • Regman, Cornel. Dinspre „Cercul Literar” spre „Optzecişti”, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1997
 • Poantă, Petru. Cercul de la Sibiu (Introducere în fenomenul originar), Editura Ideea europeana, 2006
 • Balotă, Nicolae. Labirint: eseuri crtice, Editura Eminescu, 1970
 • Gavril, Gabriela, De la „Manifest” la „Adio, Europa!” (Cercul literar de la Sibiu), Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, 2003
 • Balotă, Nicolae. Caietul albastru (Timp mort 1955-1956, Remember 1991-1998), Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1998
 • Regman, Cornel. „Curajul civic şi puterea de abnegaţie”, în Caiete critice, nr. 10/12, 1995.
 • Streinu, Vladimir. Pagini de critică literară, vol.III, Editura Minerva, Bucureşti, 1974
 • Simion, Eugen. Ştefan Augustin Doinaş, în Scriitori români de azi, I (ediţia a doua revăzută şi completată), Editura Cartea Românească, 1974
 • Neagoe, George. Asul de pică: Ştefan Aug. Doinaş, Editura Cartea Românească, colecţia „Critică şi istorie literară”, Bucureşti, 2013
 • Ciopraga, Constantin. Între Ulysse şi Don Quichotte, Editura Junimea, Iaşi, 1978
 • Paleologu, Alexandru. Alchimia existenţei, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1983,
 • Valea, Lucian. Generaţia amânată, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2002
 • Maiorescu, Titu. Istoria contimporană a României (1866-1900), Bucureşti, Editura Socec, 1925
 • Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române: cinci secole de literatură, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008
 • Martin, Mircea. O apologie agonică a canonului estetic (occidental). Prefaţă la Harold Bloom, Canonul occidental. Cărţile şi Şcoala Epocilor, Bucureşti, Editura Art, 2007
 • Blaga, Lucian. Influenţe modelatoare şi catalitice, în „Spaţiul mioritic”, Editura Cartea Românească, 1936
 • Frye, Northrop. Anatomy of Criticism, Princeton, New Jersey, 1965
 • Гинзбург, Лидия. О лирике (издание второе, дополненное), Издательсво „Советский Писатель”, Ленинградское отделение, Ленинград, 1974
 • Гофман, В.А. „Литературное дело Рылеева», în „Рылеев К.Ф, Полное собрание стихотворений, Москва, Издательсво „Academia”, 1934

Interviuri:

 • Simion, Eugen, în dialog cu Ştefan Aug. Doinaş, în „Caiete critice”, nr. 3-4, Bucureşti, 1997. „Pe mine, umbra pe care o aruncă asupra mea orice mare poet mă luminează“, interviu realizat de DanielCristea-Enache, în „Adevărul literar şi artistic”, anul X, 2001, nr. 582, 28 august 2001

Bibliografie lirică:

 • Ştefan Aug. Doinaş. Lectura poeziei, Editura Cartea Românească, 1980
 • Doinaş, Ştefan Aug. Orfeu şi tentaţia realului, Editura Eminescu, Bucureşti, 1974
 • Doinaş, Ştefan Aug. Omul cu compasul, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1966
 • Doinaş, Ştefan Aug. Cartea mareelor, Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1966
 • Doinaş, Ştefan Aug. Lampa lui Diogene, Editura Eminescu, Bucureşti, 1970
 • Doinaş, Ştefan Aug. Vânătoare cu şoim, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1985.
DISTRIBUIȚI