Acasă Articole RTR Iacob Mârza, Inochentie Micu-Klein (1700/1768)

Iacob Mârza, Inochentie Micu-Klein (1700/1768)

514
Rezumat

Fervently working for the wellbeing and happiness of his nation”:

Inochentie Micu-Klein (1700-1768)

Textul articolului reprezintă, de fapt, o rememorare, în raport cu un anumit strat istoriografic, a vieţii, activităţii publice şi a operei scrise onorate de Episcopul român unit Inochentie Micu-Klein (1700-1768). El este considerat nu numai deschizătorul luptei politice a românilor ardeleni pentru drepturi naţionale, ci şi fondatorul Blajului modern, care a fost sediul Episcopiei Române Unite, unde au funcţionat mai târziu, ca urmare a terenului pregătit de Inochentie, celebrele şcoli deschise în toamna anului 1754. Aici s-au format o parte din liderii Şcolii Ardelene, dacă ar fi să ne gândim doar la trei dintre ei, şi anume: Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior. Problematica principală a studiului vizează: vizionarismul politic, cultural şi naţional al lui Inochentie; ctitorirea Blajului modern (obţinerea domeniului şi mutarea aici a sediului Episcopiei); întemeietorul luptei politice a românilor ardeleni în secolul al XVIII-lea. Românii ardeleni urmau să devină, în spiritul luptei lui Inochentie, participanţi de drept în viaţa politică a Principatului transilvănean.

Cuvinte cheie: secolul Luminilor, Biserică, Blaj, Inochentie Micu-Klein, români, greco-catolici, lupta naţională.

 

Bibliografie
 • Blaga, Lucian. Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea. Edition supervised by George Ivaşcu. Bucureşti, Edit. Şt., 1966.
 • Bunea, Augustin. Din istoria românilor. Episcopul Ioan Inocenţiu Klein (1728-1751). Blaj, Tip. Semin., 1900.
 • Chindriş, Ioan. Biblioteca lui Inochentie Micu-Klein. In Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, XXXIV, 1995, p. 347-373.
 • Gyémánt, Ladislau. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între anii 1790-1848. Bucureşti, Edit. Şt. şi Enc., 1986.
 • Micu-Klein, Inochentie. Edition after the handwritten original. Introduction by Ioan Chindriş. Transcription of the text: Florica Nuţiu and Ioan Chindriş. Bucureşti, „România Press”, 2000.
 • Micu-Klein, Ioan Inocenţiu. Carte de înţelepciune latină. Illustrium poetarum flores. Florile poeţilor iluştri. Edition by: Florea Firan and Bogdan Hâncu. Bucureşti, Edit. Şt., 1992.
 • Micu, Samuil. Scurtă cunoştinţă a istorii românilor. Introduction and edition supervised by Cornel Câmpeanu. Bucureşti, Edit. Şt., 1963.
 • Micu, Samuil. Istoria românilor. Editio princeps after a manuscript by Ioan Chindriş, II. Bucureşti, „Viitorul Românesc”, 1995.
 • Niţă, Fănică, Mârza, Iacob. Metodă şi sursologie istorică la Augustin Bunea. Studiu de caz: „episcopul Ioan Inocenţiu-Klein”. In 240 de ani de la moartea marelui arhiereu şi luptător naţional Ioan Inochentie Micu-Klein 1768-2008. Volume coordinated by Ioan Chindriş and Ciprian Ghişa, Oradea, Edit. „Episcop Vasile Aftenie”, 2009.
 • Pall, Francisc. Ein siebenbürgischer Bischof im Römischen Exil: Inochentie Micu-Kein (1745-1768). Studien und unveröffentlichte Dokumente. Köln,/Weimar, Wien, Böhlau Verlag, 1991.
 • Pall, Francisc. Inochentie Micu-Klein. Exilul la Roma 1745-178. Study Exilul lui Inochentie Micu-Klein la Roma (1745-1768), selection and transcription of documents, critical apparatus by Fr. Pall. Preface by His Grace Lucian Mureşan. Foreword by Pompiliu Teodor, corresponding member of Romanian Academy. Edition supervised and index by Ladislau Gyémánt, I-II/1-2, Cluj-Napoca, „C. S. T.”, 1997.
 • Pâclişanu, Zenovie. Corespondenţa din exil a Episcopului Inochentie Micu Klein, 1746-1768. Bucureşti, „Cultura Naţională”, 1924.
 • Pâclişanu, Z[enovie]. Ion Inochentie Micu Klein. In Cultura creştină, 23, 4-6, 1943.
 • Pâclişanu, Zenovie. Istoria Bisericii Române Unite. Edition supervised by Ioan Tîmbuş. Târgu-Lăpuş, „Galaxia Gutenberg”, 2006.
 • Prodan, D[avid]. Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii române. New edition with additions and notes. Bucureşti, Edit. Şt. şi Enc., 1984.
 • Romanian Academy Library, Cluj-Napoca Branch, lat. 550.
 • Stanciu, Laura. Iluminism central european. Şcoala Ardeleană (1700-1825), Cluj-Napoca, „Mega”, 2010.
 • Şcoala Ardeleană, I-II. Critical edition, bibliography and glossary by Florea Fugariu. Introduction by Dumitru Ghişe and Pompiliu Teodor, Bucureşti, „Minerva”, 1983.
 • Tampa, Magdalena. Din începuturile Bibliotecii de la Blaj, in Biblioteca şi cercetarea, III, 1979.
 • Teodor, Pompiliu. Începuturile Bibliotecii din Blaj, in Călăuza bibliotecarului, XI, 2, 1958.
 • Tóth Zoltán, I. Primul secol al naţionalismului românesc ardelean 1697-1792. Translation from Hungarian by Maria Someşan. Bucureşti, „Pythagora”, 2001.

DISTRIBUIȚI