Acasă Articole RTR Horia Petra-Petrescu și construcția conștiinței naționale prin Teatru – Memoria conferințelor publice

Horia Petra-Petrescu și construcția conștiinței naționale prin Teatru – Memoria conferințelor publice

245
Rezumat

Horia Petra-Petrescu and the Construction of the National Consciousness through
Drama – The Memory of the Public Conferences

The construction of a national consciousness covered in the preceding years of the Great Union of 1918 many fields of the dynamic Transylvanian culture that deserve to be examined in details. The Romanian theatrical culture was such an ethos. Horia Petra-Petrescu, one of its first critics held a series of public conferences, of which the three considered the most representative regarding the construction of the national consciousness through Theater are analyzed in this study. Examining them, we discovered an excellent theoretician of Drama as both social phenomenon and managerial project, a very careful critic of the comparative European theater and a very good source of knowledge of theater critique between 1908 and 1913, namely the years before World War I. Therefore, Horia Petra-Petrescu, the first doctor in I. L. Caragiale’s Theater (Leipzig) should be paid a special attention in respect of the principles through which the national unity of a people can be educated through theater (language, text and education).

Keywords: social esthetics, theatrical culture, the managerial priorities of culture, positive dilettantism, folk theater, the cultural autonomy of the ethnic minorities’ theater.

Bibliografie

Bârsan, Zaharia. Scrieri [Selected Writings]. Edition by C. Simionescu. Bibliography by Aurora Pârvu. Bucharest: Editura pentru Literatură, 1969.
Băncescu, Lidia. Scrisori către Horia Petra-Petrescu (Catalog) [Letters to Horia Petra-Petrerscu: Catalogue]. Sibiu, 1971
Dunăreanu, Elena. Horia Petra-Petrescu. Corespondența cu publiciștii ardeleni [Horia Petra-Petrescu. The Correspondence with Transylvanian Publicists]. Sibiu: Biblioteca ASTRA. vol. I, 1976; vol. II, 1977; vol. III, 1979.
***, “Conferențiarii” [The Lecturers], in Asociațiunea Noastră I. Serbările de la Sibiiu și Serbările de la Blaj. Cluj-Napoca: Tipografia Carmen Petru P. Barițiu, 1911.
Necula, Constantin, Sorana Maier. Sibiu – Case cu suflet la un centenar de unitate [Sibiu – Houses with Soul at a Centenary of Unity]. Bucharest: Eikon, 2018.
Petra-Petrescu, Horia. Probleme teatrale [Drama Problems]. Reprint in Anuarul nr. XI al Societății pentru fond de teatru român. Brașov: Tipografia A. Mureșianu, 1908.
Petra-Petrescu, Horia. Publicul nostru și teatru. Conferință publică cetită în a doua ședință „Societății pentru fond de teatru român”, în Blaj, în ziua de 17/30 August 1911 [Our Public and Drama. Public Conference in Blaj, August 17/30 1911]. Arad: Tiparul tipografiei „Concordia”, 1911.
Petra-Petrescu, Horia. Este mișcarea noastră teatrală un lux? Conferință ținută la adunarea generală, în ziua de 5/18 Noemvrie 1912, la prima ședință a „Societății pentru fond de teatru”, în Brașov [Is our Theatrical Movement a Luxury? Public Conference]. Brașov: Tipografia A. Mureșianu Branisce&Comp, year missing (1912).
Petra- Petrescu, Horia. Călcâiul lui Achile. Piesă din viața gazetărească în trei acte [Achille’s Heel. Play Inspired by the Publishing Life in Three Acts]. Sibiiu: Tiparul Institutului de arte grafice „Dacia Traiană”, 1924.
Petra-Petrescu, Horia. “Cuvânt înainte” [Foreword], Revista Teatrală, no.1 (January 1 1913): 1-2.
Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor Naționale, Fond ASTRA, Dosar 441/1905.

DISTRIBUIȚI