Acasă Articole RTR Gheorghe Manolache, Recurs la o fenomenologie a conştiinţei critice

Gheorghe Manolache, Recurs la o fenomenologie a conştiinţei critice

468
Rezumat

Recourse to a phenomenology of the critical conscience and experience

As a product of transition epochs, new types of characters emerge. In the writings of Romanian writers Mihai Eminescu and I.L. Caragiale, wecan encounter two categories of characters that manifest comun features: Catilina-followers in Mihai Eminescu’s works and social temeperature-sensitivindividuals, with a special immediacy of poltical opportunism in I.L. Caragiale’s oeuvre. The swivel-eyed characters, the slyboots and the trialogue witness do represent, besides Catilina-followers and social temperature-sensitive individuals, various ways of reflecting life, history and otherness (peers, opponents, oneself), ascontained in the works of the great classics.

Keywords: Catilina-followers; slyboots; swivel-eyed characters; literary and socio-political outlook; the iconic character, individuals sensitive to political and social temperature, author’s blueprint; the trialogue witness

Bibliografie
 • Bachelard, Gaston. Poetica spaţiului (trad. Irina Bădescu), Piteşti, Editura Paralela 45, 2003.
 • Baudrillard, Jean; Guillaume, Marc. Figuri ale alterităţii (trad. Ciprian Mihali), Piteşti, Editura Paralela 45, 2002.
 • Buber, Martin. EU şi TU (trad. Ştefan Aug. Doinaş), Bucureşti, Editura Humanitas, 1992.
 • Burgos, Jean. Imaginar şi creaţie (trad. Irina Proţap, Bianca Năforeanu samd.), Bucureşti, Editura Univers, 2003.
 • Derşidan, Ioan. Iconi si literatură, Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic, 2002 .
 • Derşidan, Ioan. Nordul caragialian – periplul versiunilor – Bucuresti, Editura Univers Enciclopedic, 2003.
 • Derşidan, Ioan. Viziera cavalerului, Editura Universităţii din Oradea, Biblioteca revistei „Familia”, 2008.
 • Derşidan, Ioan. Catilinari şi temperatori: Eminescu şi Caragiale, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010.
 • Dufrenne, Mikel. Fenomenologia experienţei estetice. Percepţia estetică, vol. II, (trad. Dumitru Matei), Bucureşti, Editura Meridiane, 1976.
 • Durand, Gilbert. Figuri mitice şi chipuri ale operei (de la mitocritică la mitanaliză) (trad. Muguraş Constantinescu , Anişaoara Bobocea), Bucureşti, Editura Nemira, 1999.
 • Durand, Gilbert. Structurile antropologice ale imaginarului. Introducere în arhetipologia generală (trad. Marcel Aderca), Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2000.
 • Fancillon, Roger. Jean Rousset sau pasiunea lecturii (trad.), Cluj-Napoca, Editura Limes, 2011.
 • Levinas, Emmanuel. Totalitate şi infinit. Eseu despre exterioritate (trad. Marius Lazurca), Iaşi, Editura Polirom, 2008.
 • Poulet, Georges. Metamorfozele cercului (trad. Irina Bădescu, Angela Martin), Bucureşti, Editura Univers, 1987.
 • Poulet, Georges. Conştiinţa critică (trad. Ion Pop), Bucureşti, Editura Univers, 1979.
 • Starobinski, Jean. Melancolie, nostalgie, ironie (trad. Angela Martin), Piteşti, Editura Paralela 45, 2002.
 • Starobinski, Jean. Textul şi interpretul (trad. Ion. Pop), Bucureşti, Editura Univers, 1985.
DISTRIBUIȚI