Acasă Articole RTR Gabriel Badea, Metamorfozele memoriei în proza lui Borges şi Eliade

Gabriel Badea, Metamorfozele memoriei în proza lui Borges şi Eliade

1376
Rezumat

The Metamorphoses of Memory in the Prose Fiction of Borges and Eliade

In the present paper I propose a comparative approach Borges-Eliade, with a focus on what the two writers have in common, namely their philosophical or so-called fantastic short fiction. My treatment of the subject will not be guided however by free associations and momentary inspiration, but by a couple of distinct landamarks: (1) both Eliade’s and Borges’s prose fiction rejects historicism and psychologism; (2) at the same time, it has a spiritual meaning, different from all the other meanings disseminated by the commonplace readings. These landmarks will be Ariadne’s thread in the search for the hidden order of the text, the figure in the carpet that should be deciphered by a poetics of memory.
Keywords: memory, anamnesis, literary modernism, fantastic, chronos, aevum

Bibliografie
 • Berechet, Lăcrămioara – Ficţiunea iniţiatică la Mircea Eliade / Initiatory Fiction at Mircea Eliade, Ed. Pontica, Constanţa, 2003
 • Benga, Graţiela – Traversarea cercului. Centralitate, iniţiere, mit în opera lui Mircea Eliade / Crossing the Circle. Centrality, Initiation, Myth in the Work of Mircea Eliade, Ed. Hestia, Timişoara, 2006
 • Boldy, Steven – A Companion to Jorge Luis Borges, Tamesis, Woodbridge, 2009
 • Borges, Jorge Luis – Eseuri / Essays, Polirom, Iaşi, 2006
 • Borges, Jorge Luis – Miscelánea / Miscellanea, Random House Mondadori, Barcelona, 2011
 • Borges, Jorge Luis – Moartea şi busola. Proză completă / The Death and the Compass. Complete Prose, vol. I, Ed. Polirom, Iaşi, 2006
 • Borges, Jorge Luis – Poezii / Poems, Ed. Polirom, Iaşi, 2005
 • Borges, Jorge Luis – Proză completă / Complete Prose, vol. II, Ed. Polirom, Iaşi, 2006
 • Călinescu, Matei – Despre Ioan P. Culianu şi Mircea Eliade / On Ioan P. Culianu and Mircea Eliade, Ed. Polirom, Iaşi, 2002
 • Corbin, Henry – En Islam iranien. Aspects spirituels et philosophiques / In Iranian Islam. Spiritual and Philosophical Aspects. 1. Le shî`isme duodécimain, Gallimard, Paris, 1971
 • Culianu, Ioan Petru –Studii româneşti / Romanian Studies, vol. I, Ed. Nemira, Bucureşti, 2006
 • Eliade, Mircea – Aspecte ale mitului / Aspects of the Myth, Ed.Univers, Bucureşti, 1978
 • Eliade, Mircea – Încercarea labirintului (convorbiri cu Claude-Henri Rocquet) / The Trial of the Labyrinth (interlocutions with Claude-Henri Rocquet), Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007
 • Eliade, Mircea – În curte la Dionis (antologie de proză fantastică) / In Dionis’s Court (An Anthology of Fantastic Prose), Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1980
 • Eliade, Mircea – La ţigănci – Pe strada Mântuleasa / At the Gypsy Women – On Mântuleasa Street, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2008
 • Eliade, Mircea – Mitul eternei reîntoarceri / The Myth of the Eternal Return, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999
 • Eliade, Mircea – Noaptea de Sânziene / The Midsummer Night, Ed. Minerva, Bucureşti, 1991 Fishburn, Evelyn – „«This Imminence of a Revelation»: A Study of Epiphanies in Borges’s Fiction”, în Variaciones Borges, nr. 31, 2011, pp. 109-123
 • Glodeanu, Gheorghe – Mircea Eliade. Poetica fantasticului şi morfologia romanului existenţial / Mircea Eliade. The Poetics of the Fantastic and the Morphology of the Existential Novel, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997
 • Halbwachs, Maurice – Memoria colectivă / Collective Memory, Ed. Institutul European, Iaşi, 2007
 • Pouilloux, Jean-Yves commente Fictions de Jorges Luis Borges, Gallimard, Paris, 1992
 • Ricoeur, Paul – Le conflit des interpretations. Essais d`hermeneutique / The Conflict of Interpretations. Essays of Hermeneutics, Seuil, Paris, 1969
 • Ruşti, Doina – „Hipermnezie şi evadare: Funes el memorioso de Jorge Luis Borges şi Tinereţe fără de tinereţe de Mircea Eliade” / „Hypermnesia and Escape: Funes el Memorioso by Jorge luis Borges and Youth Without Youth by Mircea Eliade, in Philologica Jassyensia, An III, Nr. 1, 2007, pp. 235-241
 • Scipione, Ileana – Borges şi Eliade: alchimia livrescului / Borges and Eliade: the Alchemy of the Bookish, Ed. Retromond, Bucureşti, 2000
 • Steiner, George – “Tigers in the Mirror”, în Alazraki, Jaime (ed.) – Critical Essays on Jorge Luis Borges, G.K. Hall & Co, Boston, 1987, pp. 116-124.
DISTRIBUIȚI