Acasă Articole RTR Fracturismul în câmpul literar românesc

Fracturismul în câmpul literar românesc

1008
Rezumat

Abstract: Fracturism proved to be the “spearhead” of the 2000 generation. The first and by far the most radical literary group formed after 1989, this promotion became the cultural expression of a difficult context in the post-revolutionary history of Romania. The aim of this study is to analyze the origin, the function and the effects of the Fracturist ideas proposed by Marius Ianuș and Dumitru Crudu in 1998. Most literary interpretations failed to capture the specificity of this promotion. This is due to the fact that the aesthetic program was never a priority for the Fracturists. It can be emphasized that Fracturism appeared in a specific set of historical, political, social, institutional and cultural circumstances. The present analysis aims to clarify the complex links between the difficult post-communist transition, the crisis of the Romanian literary field and the ostentatious literary expression of the new authors. In this regard, a certain performative dimension of fracturism can be theorized: the poets and prose writers of the new millennium will militate against a distressing social reality by changing the very role of the contemporary author.

Keywords: Fracturism, post-communism, literary field, institutional analysis, performative arts.

Citation suggestion: Bâlici, Mihnea. “Fracturismul în câmpul literar românesc”. Transilvania, no. 5 (2021): 1-18.

https://doi.org/10.51391/trva.2021.05.01.

Bibliografie

***. “Bani publici, bani privați” [“Public Money, Private Money”]. Fracturi, nr. 1, ianuarie 2002.

***. “Idei de la unul la altul” [“Ideas from One to Another”]. Fracturi, nr. 1, ianuarie 2002.

Abraham, Florin, România de la comunism la capitalism. 1989-2004 [Romania from Communism to Capitalism. 1989-2004]. București: Tritonic, 2006.

Ban, Cornel, Dependență și dezvoltare. Economia politică a capitalismului românesc [Dependency and Development. The Political Economy of Romanian Capitalism]. Cluj-Napoca: Tact, 2014.

Bârna, Nicolae. “O înnoire mai pregnantă decât a nouăzeciștilor” [“A More Powerful Innovation than that of the 90s’ Writers”]. Vatra, 3/2009.

Benga, Grațiela. Rețeaua. Poezia românească a anilor 2000 [The Network. The Romanian Poetry of the 2000s]. Timișoara: Universității de Vest, 2016.

Bourdieu, Pierre. Rules of Art. Genesis and Structure of the Literary Field. Stanford: Stanford University Press, 1995.

Borza, Cosmin. “Poezia «douămiista» – între generație și creație” [“The Poetry of the 2000s – Between Generation and Creation”]. Vatra, 3/2009.

Carpenter, Bogdana. “«The Barbarians Have Come» to Poland.” World Literature Today, Vol. 78, No. 2 (May – Aug., 2004), pp. 48-50.

Cernat, Paul. “Iluziile revizionismului est-etic” [“The Illusions of East-Ethical Revisionism”]. Observator cultural, 539, august 2010.

Chiva, Ionuț. “Fracturismul în proză” [“Fracturism in Prose”]. „Suplimentul de marți” al ziarului Observator de Constanța, 5 iunie, 2001.

Cistelecan, Al. “Note pe margine” [“Side Notes”]. Vatra, 3/2009.

Cordoș, Sanda. “Generația 2000 există” [“The 2000s Generation Exist”]. Vatra, 3/2009.

Crudu, Dumitru, Falsul Dimitrie. Antologie de versuri [The False Dimitrie. Poetry Anthology]. Chișinău: Cartier, 2014.

Crudu, Dumitru. “Prima anexă” [“The First Annex”]. Paralela 45, nr. 1-2, 1999. https://www.poezie.ro/index.php/essay/202813/Manifestul_Fracturist

Damrosch, David. What is world literature?. Princeton: Princeton University Press, 2003.

Doboș, Andrei. “Literary Evaluation and Reading Practices in Romanian Online Literary Communities. www.clubliterar.com.” Dacoromania Litteraria, 3/2016, 65-74.

Dumitru, Teodora. “Gaming the World System.” In Romanian Literature as World Literature, edited by Mircea Martin, Christian Moraru și Andrei Terian, 271-288. New York: Bloomsbury, 2018.

Dumitru, Teodora. “Scurtul drum de la libertate la liberalizare” [“The Short Road from Liberty to Liberalization”]. In Principalii actori. 2005-2007. Idei, opinii, atitudini [The Principal Actors. 2005-2007. Ideas, opinions, attitudes], edited by Angela Martin, 368-369. București: Muzeul Literaturii Române, 2018.

Dunin-Wąsowicz, Paweł, Elżbieta Kotkowska-Atkinson. “bruLion.” Chicago Review, Vol. 46, No. 3/4, New Polish Writing (2000), 366-374.

Goldiș, Alex. “Iluziile angajării postrevoluționare” [“The Illusions of Post-revolutionary Engagement”]. Cultura, 530 (2015).

Ianuș, Marius. “A doua anexă” [“The Second Annex”]. Observator de Constanța, 5 iunie, 2001. https://www.poezie.ro/index.php/essay/202813/Manifestul_Fracturist

Ianuș, Marius. “A doua plângere a lui Ianuș” [“The Second Complaint of Ianuș”]. Fracturi, nr. 1, ianuarie 2002.

Ianuș, Marius, dansează ianuș [dance ianuș]. București: Vinea, 2006.

Ianuș, Marius. “«Nu-s bani de cultură», cu Marius Ianuș în rolul sergentului Ghiță Pristanda” [“‘There are no Money for Culture’, with Marius Ianuș in the Role of Sergeant Ghiță Pristanda”], Fracturi, nr. 1, ianuarie 2002.

Ianuș, Marius. “Iubirea subterană” [“The Subterranean Love”]. Fracturi, nr. 2, februarie 2002.

Ianuș, Marius. “Scrisoare deschisă președintelui României” [“Open Letter to Romania’s President”]. Fracturi, nr. 1, ianuarie 2002.

Ianuș, Marius, Dumitru Crudu. “Manifestul fracturist” [“Fracturist Manifesto”]. Monitorul de Brașov, octombrie 1998. https://www.poezie.ro/index.php/essay/202813/Manifestul_Fracturist

Iovănel, Mihai. Ideologiile literaturii în postcomunismul românesc [The Ideologies of Literature in Romanian Post-communism]. București: Muzeul Literaturii Române, 2017.

Iovănel, Mihai, “Modelele vin în mare parte din cultura de masă” [“The Models Mostly Come from the Mass Culture”]. Vatra, 3/2009.

Lazăr, Marius. “Eu citesc, tu citești. El citește?” [“I Read, You Read. Does He Read?”]. 22, no. 828, 2006.

Matei, Sorin Adam. Boierii minții. Intelectualii români între grupurile de prestigiu și piața liberă a ideilor [The Mind Boyars. The Romanian Intellectuals between Groups of Prestige and the Free Market of Ideas]. București: Compania, 2004.

Matei, Alexandru. “Generația de tranziție. De la societatea piramidală la societatea de nișă” [“The Generation of Transition. From a Pyramidal Society to a Niche Society”]. Vatra, 3/2009.

Macrea-Toma, Ioana, Privilighenția. Instituții literare în comunismul românesc [Privilighentia. Literary Institutions in Romanian Communism]. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2009.

Mihăilescu, Dan C. Literatura română în postceauşism. II. Proza. Prezentul ca dezumanizare [Romanian Literature after Ceaușescu’s Era. II. The Prose. The Present as Dehumanization]. Iași: Polirom, 2006.

Mincu, Marin, ed. Generația 2000 (antologie) [“The 2000 Generation (Anthology)”]. Constanța: Pontica, 2004.

Modoc, Emanuel. “De la avangarda istorică la neovangarda douămiistă” [“From Historical Avant-Garde to the Neo-Avantgarde of the 2000s”]. Revista Transilvania, 11-12 (2018): 33-37.

Olaru, Ovio, “Douămiismul poetic. Condițiile unei schimbări pe paradigmă” [“Romanian Poetry of the 2000s. The Setting for a Change in Paradigm”]. Revista Transilvania, 6 (2017): 19-24.

Pasti, Vladimir. Noul capitalism românesc [The New Romanian Capitalism]. Iași: Polirom, 2006.

Poenaru, Florin, Locuri comune. Clasă, anticomunism, stânga [Common Places. Class, Anticommunism, the Left]. Cluj-Napoca: Tact, 2017.

Pop, Ion. “«Douămiiștii» împlinesc, în fond, sloganul autenticist-biografist al celor de la ’80” [“The Writers of the 2000s Actually Fulfil the Authentic and Biographical Slogan of Those in the 80s”]. Vatra, 3/2009.

Simion, Eugen, ed. Cronologia vieții literare românești. Perioada postcomunistă [The Chronology of the Romanian Literary Life. The Post-communist Period]. București: Muzeul Literaturii Române, 2014.

Terian, Andrei. “Esenţială pentru noua generaţie este schimbarea frontului de luptă. Miza milenariștilor pare a fi doar în subsidiar literară” [“What is Essential for the New Generation is the Change of the Battlefield. The Aim of the Millennials Seems to be only Secondarily Literary”], Caiete critice, nr. 2-3, 2005.

Wark, Jayne. Radical Gestures: Feminism and Performance Art in North America. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s University Press, 2006.

 

 

DISTRIBUIȚI