Acasă Articole RTR Formarea intelectualităţii din Turda în epoca modernă. Studenţi din Turda la...

Formarea intelectualităţii din Turda în epoca modernă. Studenţi din Turda la marile universităţi europene în epoca modernă (1700-1830)

884
Rezumat

The formation of the intellectuals from Turda in the modern age. Students from Turda at the great european universities during the modern age (1700-1830).

This study follows an older approach of ours research, which presented the students from Turda in the Middle Ages and in the pre-modern age. The aim of the current material is that of presenting the students who originated in Turda and who studied at the great European universities during the modern age. The universitary registry books during this period of time record 29 students from Turda. Before attending a university, the young citizens from Turda had prepared themselves at the Reformed College in Aiud, one of the most renowned secondary school institutions of Transylvania at that time. As to the age of the students from Turda, some records were kept for most of them. Thus, most of them got to study at a European university around the age of 25-27. The graduates from Turda opted for an ecclesiastical career and combined the pastoral activity with the didactic one in various educational institutions in Transylvania. Other citizens from Turda embraced a medical career, or even worked as pharmacists or opted for the military career. Most of the students from Turda were Hungarian, but this period of time also records the first two Romanian students from this town, namely Iosif Pop Salagianul and Baziliu Ratiu, notable personalities of the Greek-Catholic Church. Baziliu Raţiu was a renowned theologian and professor at Blaj, being involved in the Romanian’s national movement from Transylvania. Other personalities originating in Turda were Abats Johannes, who in 1796 became the Reformed bishop of Transylvania, Köteles Samuel (1770-1830), an important man of culture, member of the Hungarian Academy of Science, promoter of the Enlightenment, as well as Székely Nicolaus, Unitarian bishop of Transylvania starting from 1838.

Keywords: student, Turda, Univesity, career, Viena.

Bibliografie
 • Beller, Steven, A concise history of Austria, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 336 p.
 • Bérenger, Jean. Istoria Imperiului Habsburgilor 1273-1918 [The History of the Habsburg Empire 1273-1918], Bucureşti, Ed. Teora, 2000, 568 p.
 • Comşa, Nicolae; Seiceanu, Teodor. Dascălii Blajului 1754-1948 [The teachers of Blaj 1754-1948], Bucureşti, Editura Demiurg, 1994, 236 p.
 • Gatti, Friedrich. Geschichte der K und K Technischen MilitärAkademie, erster theil: Gheschichte der K. K. Inginieur und K. K. Genie Akademie 1717-1869, Wien, 1901, 1076 p.
 • Gheorghiu, Florin. Parohii greco-catolice turdene. Istorie și actualitate (1700-2011) [Greek Catholic Parishes from Turda. History and Present 1700-2011], Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011, 173 p.
 • Hitchins, Keith. Românii 1774-1866 [The Romanians 1774-1866], Bucureşti, Editura Humanitas, 2004, 408 p.
 • Istoria Românilor, vol. VI Românii între Europa clasică și Europa Luminilor (1711-1821) [The History of Romanians, Vol. VI The Romanians between classical Europe and Enlightenment 1711-1821], Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, 1072 p.
 • Jakó, Zsigmond; Juhász, István. Nagyenyedi Diákok 1662-1848 [Students from Aiud 1662-1848], Bukarest, 1979, 163 p.
 • Jakubinyi György, Romániai Katolicus, Erdélyi Protestáns és Izraelita Vallási Archontológia [The Catholic, Transylvanian Protestant and Israelite Religious Archontology from Romania], Kolozsvár, Verbum, 2010, 154 p.
 • König, Walter. Teze privind revoluţia educaţională la sașii ardeleni în vol. Transilvania și sașii ardeleni în istoriografie. Din publicaţiile Asociaţiei de Studii Transilvane [These regarding educational revolution at the Transylvanian Saxons in Transylvania and the Transylvanian Saxons in historiography. From Transylvanian Studies Association publications], Heidelberg, Sibiu, 2001, p. 97-126.
 • Lobonţ, Gheorghe. (coordonator), Colegiul Naţional Mihai Viteazul Turda 1909-2009. Studiu monografic [National College Michael the Brave from Turda 1909-2009. Monographic study], Turda, Editura Hiperborea, 2009, 487 p.
 • Mannová, Elena. (coord.), Scurtă istorie a Slovaciei [Brief history of Slovakia], Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2011, 474 p.
 • Mârza, Iacob. Şcoală şi naţiune. Şcolile din Blaj în epoca renaşterii naţionale [School and nation. Blaj schools in the era of national revival], Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1987, 239 p.
 • Neagu, Răzvan Mihai. Studenţi din Turda la marile universităţi europene în Evul Mediu și în epoca premodernă [Students from Turda at the Great European Universities during the Middle Ages and Pre-Modern Era] în Apulum, XLIX, 2012, p. 157-172.
 • Oppenheim, Walter. Europa şi despoţii luminaţi [Europe and the Enlightened Despots], Bucureşti, Editura All, 1998, 208 p.
 • Péter H. Maria, Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai [Hungarian references to the history of pharmacy in Transsylvania], Kolozsvár, Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 2002, 512 p.
 • Pop, Ioan Aurel; Nägler, Thomas; Magyari András. Istoria Transilvaniei, vol. III (de la 1711 până la 1918) [The History of Transylvania, vol. III from 1711 to 1918], ClujNapoca, Centrul de Studii Transilvane, 2008, 724 p.
 • Prodan, David. Supplex Libellus Valachorum, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998, 622 p.
 • Protopopescu, Lucia. Contribuţii la istoria învăţământului din Transilvania 1774-1805 [Contributions to the history of education in Transylvania 1774-1805], Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1966, 356 p.
 • Sigmirean, Cornel. Intelectualitatea ecleziastică. Preoţii Blajului (1806-1948) [The ecclesiastical intelligentsia. The priests of Blaj 1806-1948], Târgu Mureş, Editura Universităţii Petru Maior, 2007, 417 p.
 • Siupiur, Elena. Die Intellektuelle aus Rumänien und den Südosteuropäischen Länden an Deutschen Universitäten in 19. Jahrundert (II Teil): Universitat Göttingen în Revue des études sud-est européennes, tome XXXIII, nr. 3-4, 1995 p. p. 251-267.
 • Szabó, Miklós; Szögi, László. Erdélyi Peregrinusok. Erdélyi diákok európai egyetemken 1701-1849 [Transylvanian peregrines. Students from Transylvania at the European universities 1701-1849], Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 1998, 610 p.
 • Szögi László, Magyarországi diákok a Habsburg Birodalom egyetemein, I, 1790-1850 [Hungarian Students at the universities from Habsburg Empire, I, 1790-1850], Budapest-Szeged, 1994, 391 p.
 • Șematismul veneratului cler al Archidiecesei Metropolitane Greco-Catolice de Alba Iulia și Făgăraș pre Anul Domnului 1900, Tipografia Seminariului Archidiecesan, Blaj, 1900, 804 p.
 • Teodor, Pompiliu. Sub semnul luminilor Samuil Micu [Under the sign of lights: Samiul Micu], Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, 507 p.
 • Ţigău, Dragoş Lucian. Studenţi din Mediaș la universităţi europene (1750-1800) [Students from Mediaș at the European Universities 1750-1800] în Collegium Mediense II Comunicări Știinţifice XI, Mediaş, 2012, p. 95-103.
 • Ţigău, Dragoş Lucian. Studenţi din Mediaș la Universităţi Europene (1800-1830) [Students from Mediaș at the European Universities 1800-1830] în Colegium Mediense III. Comunicări Știinţifice XII, Mediaş, 2013, p. 81-90.
 • Vişinescu, Valentin; Groza, Horaţiu. 120 de ani de la Procesul Memorandului. Familia Raţiu înainte și după Memorandum [120 years from the Memorandum Process. Ratiu family before and after the Memorandum], ClujNapoca, Editura Casa Cărţii de Știinţă, 2014, 204 p.
DISTRIBUIȚI