Acasă Articole RTR Florin Mărginean, Arheologie funerară la Mureşul de Jos (sec. X – XI)

Florin Mărginean, Arheologie funerară la Mureşul de Jos (sec. X – XI)

690
Rezumat

Funerary archaeology on the Lower Mureş valley

The article is aiming to submit the present stage of knowledge regarding funerary discoveries from 10th-11th century’s on the lower Mureş valley. The geographical boundaries of the analyzed territory comprises the final section of the Mureş River before it flows into the Tisa. In the present study we will discuss only the finds from the present-day territory of Romania (the part between Lipova and Nădlac). Known as a space of political, economical and cultural interference, the area in question supplied finds of funerary character since the nineteenth century. From this point on the number of the finds constantly grew reaching today almost fifty identified points (all along the lower Mureş valley, from Lipova to Szeged) of cemeteries, isolated graves or even only dispersed finds that could indicate the presence of funerary complexes (see the map).

Concerned with the archaeological research of this period of the lower Mureş region, we dealt with three historical periods as it follows: the period until 1918, then the period between 1918 and 1989 and the last one, from 1989 until the present. For each period I chose to present a less-known case to the scholarship and in the same time relevant for the historical period under research.

Keywords: funerary archaeology, grave, funerary ritual, year 1000, Lower Mureş valley.

Bibliografie
  • Bálint 1969 Bálint Cs., A honfoglalás kori lovastemetkezések néháni kérdése, în MFMÉ 1, 1969, 107- 114.
  • Bálint 1991 Bálint Cs., Südungarn im 10. Jahrhundert, în StudArch 11, Budapest 1991. Băbău et alii. 2007 A. Băbău, L. Andreica, F. Mărginean, Analiza antropologică a osemintelor descoperite în cimitirul medieval timpuriu de la Nădlac „Lutărie” (jud. Arad), în B.AM, III. 1, 2008, 191-206.
  • Cosma 2002 C. Cosma, Vestul şi nordvestul României în secolele VIII – X d.H.. Cluj-Napoca 2002. Crişan 2006 I. Crişan, Aşezări rurale medievale din Crişana (secolele X-XIII), Oradea 2006.
  • Dörner 1970 E. Dörner, Cercetări şi săpături arheologice în judeţul Arad, în MCA 9, 1970, 445-463. Fehér et all 1962 G. Fehér, K. Éry, A. Kralovánsky, A közep-Duna-medence magyar honfoglalás-és kora Árpád-kori Sirleletei. Leletekataszter, în Rég. Tan., II, 1962.
  • Gáll 2004-2005 E. Gáll, Burial customs in the 10th – 11th Centuries in Transylvania, Crişana and Banat, în Dacia, Serie nouă, XLVIII-XLIX, 2004-2005, 335-454. Kürti 1994 Kürti B., Honfoglalók a Maros-torok táján, în Honfoglalás és régészet, ed. Kovács László, Budapest 1994, 161-170.
  • Fodor (ed.) 1996 Fodor I. (ed.), The Ancient Hungarians, Budapest 1996. Luca, Pinter 2001 S. A. Luca, Z. K. Pinter, Der Böhmerberg bei Broos/Orăştie. Eine archäologische Monographie, Sibiu, 2001. Madgearu 2001 Madgearu A., Românii în opera Notarului Anonim, Cluj-Napoca, 2001.
  • Mărginean, Huszarik 2007 F. Mărginean, P. Huszarik, Cimitirul medieval timpuriu de la Nădlac ”Lutărie” (jud. Arad), în ArhMed VI, Reşita 2007, 17-38. Mărginean 2011 F. Mărginean, Noi consideraţii privind mormântul descoperit la Sânpetru German G. A. S. (jud. Arad), (în curs de publicare).
  • Mărginean 2011 F. Mărginean, Cercetări privind cimitirul medieval timpuriu de la Pecica “Şanţul Mare” (sec. X/XI-XIII), 2011 (în curs de publicare). Nepper I-II, 2002 Nepper M. Ibolya, Hajdú-Bihar megye 10-11. századi sírleletei, I-II, Budapest-Debrecen, 2002. Oţa 2008 S. Oţa, Orizonturi funerare din Banatul istoric, Sibiu 2008.
  • Rădulescu, Gáll 2001 A. Rădulescu, Gáll E., Das landnahmezeittliche gräberfeld von Temesvár – Csókaerdő, în AAASH 52, 2001, p. 155-193. Réthy 1898 Réthy L., Két árpádkori temető Arad megyében, în ArchÉrt 18, 1898, p. 124-131. Révész 1988 Révész L., Gömbsorcsüngős fülbevalók a Kárpát-medencében , în HOMÉ, XXV-XXVI, 1988, 141-159.
  • Velter 2002 Ana-Maria Velter, Transilvania în secolele V-XII, Bucureşti, 2002.
DISTRIBUIȚI