Acasă Articole RTR Finding Bessarabian Literature on the Maps of Eastern Europe. Notes on a...

Finding Bessarabian Literature on the Maps of Eastern Europe. Notes on a Case of Triangular Cultural Transfer

553
Rezumat

Finding Bessarabian Literature on the Maps of Eastern Europe. Notes on a Case of Triangular Cultural Transfer

This paper makes a case for studying the processes of intercultural transfer between Romania, the Republic of Moldova, and, adjacently, the USSR/ The Russian Federation, focusing mainly on the postcommunist period. Using the methodology elaborated by Michel Espagne (Espagne 1987; 2013), I suggest a more open reading of Romanianlanguage
Bessarabian literature, in the wider frame of cultural transfers. Considering the geopolitics of the region and the ideological and cultural influence of the USSR in the second half of the 20th century, my paper offers a model of triangular cultural transfer between Bessarabia/ The Republic of Moldova, Romania and Russia.
Keywords: cultural transfer, literary dependence, Romanian literature, Bessarabian literature, postcommunism.

Bibliografie

Cașu, Igor. “Politica națională” în Moldova Sovietică: 1944-1989 [“Nationalities Polity” in Soviet Moldova: 1944-1989]. Chișinău, Cartdidact, 2000.
Călinescu, G. Istoria literaturii române de la origini până în prezent [The History of Romanian Literature from its Origins to the Present]. București, Editura Semne, 2003 [1941].
Ciocan, Iulian, “Interview at Dalkey Archive”. Accessed September 1, 2016, http://tiuk.reea.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1401.
Cimpoi, Mihai. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia [An Open History of the Romanian Literature from Bessarabia]. Galați, Editura Porto-Franco, 1997 (second edition).
Cornis-Pope, Marcel, John Neubauer (eds.). History of the Literary Cultures in East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Vol. I-IV. Amsterdam, John Benjamins, 2004-2010.
Crudu Dumitru, Marius Ianuș. Manifestul fracturist [The Fracturist Manifesto]. Accessed September 1, 2016, http://asalt.tripod.com/a_086.htm .
Espagne M. and M. Werner. «La Construction d’une référence culturelle allemande en France : Genèse et histoire (1750-1914) ». Annales ÉSC, 4 (1987), pp. 969-992.
Espagne, Michel. «La notion de transfert culturel», Revue Sciences/ Lettres, 1 (2013), pp. 1-8.
Joyeux, Béatrice (2003), «Les transferts culturels. Un discours de la méthode», Hypothèses, 1 (6), pp. 149-162.
Komartin, Claudiu. Un anotimp în Berceni [A Season in Berceni]. București, Cartea Românească, 2009.
Leahu, Nicolae. “Optzecismul din Basarabia și poezia șaizeciștilor ruși” [Bessarabian 1980s poetry and the Russian poetry of the 1960s]. Metaliteratura, no. 1-2 (2007), pp. 11-14.
Livezeanu, Irina. Cultural Politics in Greater Romania. Regionalism, Nation Building, and Ethnic Struggle, 1918-1930. Ithaca and London, Cornell University Press, 1995.
Manolescu, Nicolae (2008), Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Pitești, Paralela 45.
Miticov, Dmitri. Numele meu e Dmitri [My Name is Dmitri]. Pitești, Paralela 45, 2010.
Simion, Eugen (ed.). Dicționarul general al literaturii române [General Dictionary of the Romanian Literature]. Vol. I-VII. București, Univers Enciclopedic Gold, 2004-2009.
Stănilă, Moni. Postoi Parovoz. Confesiunile dogmatistei [Postoi Parovoz. A Dogmatist’s Confessions]. Bistrița, Charmides, 2009.
Terian, Andrei. Critica de export. Teorii, contexte, ideologii [Export Criticism. Theories, Contexts, Ideologies]. București, Editura Muzeul Literaturii Române, 2013.
Terian, Andrei. “Is There an East-Central European Postcolonialism? Towards a Unified Theory of (Inter)Literary Dependency”. World Literature Studies (3), 2012, pp. 21-36.
Zaciu Mircea; Papahagi, Marian; Sasu, Aurel. Dicționarul esențial al scriitorilor români [The Essential Dictionary of Romanian Writers]. București, Editura Albatros, 2000.

DISTRIBUIȚI