Acasă Articole RTR Fascinaţia istoriei ignorate* – parcursuri economice explozive pentru care plătim un preţ...

Fascinaţia istoriei ignorate* – parcursuri economice explozive pentru care plătim un preţ imens –

436
Rezumat

The fascination of the ignored history – explosive economical path for which we pay a huge price –

Very often, over time – especially after antiquity but also in that time – it was obvious that, from those who decide to ignore a certain fascination with historical economical experiences. Such fascination shows itself in nearly time. Precisely for this reason, in ignorance of history they were detached and stands out numerous economic “explosive” paths. So did we learn? How did the economic future set, ignoring history, and how will the economic future be set ? This will be shown in the study below.

Keywords: economic history, fascination, ignorance, experience, perspectives, development, globalization

Bibliografie

2011, Attali, Jacques, Evreii, lumea şi banii (Istoria economică a poporului evreu) / Jews, World and Money (The Economic History of the Hebrew People), Editura Univers, Bucureşti

1935, Bainville, Jacques, Les dictateurs (The dictators), Denoële et Steele Editeurs, Paris

2015, 2016, Cancicov, Vasile, Th. Jurnalul din vremea ocupaţiei. Impresiuni şi păreri personale din timpul războiului României. Jurnal zilnic, august 1916-decembrie 1918 (Journal of the Occupation Time. Personal impression and opinions of the Roumania’s Wartime. Diary, august 1916-december 1918), vol I şi II, Ediţie îngrijită de Daniel Cain, Editua Humanitas, Bucureşti,

1918, Colson, C., Organisme économique et désordre social (Econimic organisation and social order), Flammarion, Paris

1979, Fourastié, Jean „Les trentes glorieuses” (The Great Thirties), Paris, Fayard

1963, Gendarme, René, La pauvreté des nations (Poverty of Nations), Editions Cujas

1998, Landes, David, S., The Wealth and Poverty of Nations, W.W. Norton and Company, New York, London

2015, Lăcusteanu, Grigore, Amintirile colonelului Lăcusteanu (Colonel Lăcusteanu’s Memories), ediţie îngrijită de Pandele Peligrad, Rodica, Editura Polirom, Bucureşti

1981, Popescu, Dan, Civilizaţie şi industrie (Civilization and Industry, Editura Albatros, Bucureşti, pp. 138-184

1984, Popescu, Dan, Cornul abundenţei, un miracol? (Planty, an Miracle?), Editura Albatros, Bucureşti, pp. 106-150

1987, Popescu, Dan, Universul în alb-negru (The Universe in Black and White), Editura Albatros, Bucureşti, pp. 130-186

1999, Popescu, Dan, Istoria gândirii economice de la începuturi până la sfârşitul secolului XX (History of economic thought from the begining to the end of the Twentieth Century), Editura Continent, Sibiu-Bucureşti

2002, a, Popescu, Dan, Istorie economică – Istoria economiei naţionale (History of the National Economic), Editura Continent, Sibiu-Bucureşti, pp. 58-97

2007, Popescu, Dan, Jurnal economic (Economic Journal), Editura Continent, Sibiu-Bucureşti, pp. 19-52; 106-112; 123-139

2010, Popescu, Dan, Cataclismele economice care zguduie lumea (Economic Cataclysms that shake the World), Editura Continent, Sibiu-Bucureşti, pp. 11-112 ş.a.

2011, Popescu, Dan, Amurgul lumilor paralele (Twilight of Paralel Worlds), Editura Continent, Sibiu-Bucureşti, pp. 34-93

2012,Popescu, Dan, Criza indecentă (Indecent Crisis), Editura Continent, Sibiu-Bucureşti

2014, Popescu, Dan, Ameninţări pentru secolul XXI (XXI Century’s Threats), Editura Continent, Sibiu-Bucureşti, pp. 21-82; 147-197; 293-307

1991, Portocală Radu, Autopsia unei lovituri de stat. În ţara în care a triumfat minciuna (The autopsy of a Coup. In the Country which prevailed the Lie), Editurile Continent şi Agora Timişoreană.

1819, Saint-Simon, Claude Henri de Rouvroy, conte, „L’Organisateur” (The Organizer), Paris, pp. 10-20, citat după Ch. Gide şi Ch. Rist, Istoria doctrinelor economice de la fiziocraţi până astăzi, ed. V-a, Editura Cassei Şcoalelor, Bucureşti, 1926, pag. 286 ş.a

1998, Toynbee, Arnold, J., Studiu asupra istoriei (sinteză de D.C. Somervell) / Study of History, traducere din engleză de Dan A. Lăzărescu, Humanitas, Bucureşti

1941,Veverca, Ion, Naţionalismul economic (Economic Nationalism), Editura Analele economice şi statistice, Bucureşti

1992… Le bilan du XX-ième siècle (The Balance Sheet of the 20th Century), Harenberg, Bruxelles.

2016, Pomeranz, Kenneth, La mondialisation du XIX siècle. Naissance du monde (The Globalisation of the XIXth Century. Birth of the World), L’Histoire nr. 425-426, juillet-aôut

1990, Popescu, Dan, (semnat Dan Genvra, în memoria bunicului său, general Dumitru Vrăjitoru) Domnul Interes şi Doamna Iniţiativă (Mr. Interest and Mrs. Initiative, the personal guard of the liberal doctrine), ziarul Liberalul, nr. 1, Serie Nouă, 12 ianuarie, Bucureşti

2002,b, Popescu, Dan, coordinateur et coauteur, Les pays de l’Europe Centrale et de l’Europe de l’Est: allez, retour, allez vers l’économie de marché (1850-2000) (The Countries of Central and Eastern Europe: go back to the market economy; 1850-2000), vezi Popescu Dan De la protection du developpement national à la protection de l’interet du capitalism international? Étude de cas: l’économie roumaine, Université de San Andres, Buenos Aires,

2015,a Popescu, Dan, Confruntările muncitorilor cu patronatul. Succintă privire în timp şi spaţiu (Clashes Workers with Employers. A Glimpse in Time and Space), Transilvania, nr. 8, pp. 76-82

2015,b Popescu, Dan, în Studii de istorie economică şi istoria gândirii economice, coord. academician Iulian Văcărel, vol. 17, Bucureşti, vezi studiul Dan Popescu „Alungarea hughenoţilor… Toleranţă şi intoleranţă” (Expulsion of the Huguenots. Tolerance and intolerance).

2016, Popescu, Dan, în volumul „Penser l’Europe” (Thinking about Europe), Editura Academiei Române, Bucureşti, vezi studiul Dan Popescu, Amplificarea emigrării şi imigrării generată de integrare şi globalizare. Capacitatea reală de ocupare a economiei. (Emigration and immigration amplification generated by integration and globalisation. Real capacity of emploiment of the economy).

DISTRIBUIȚI