Acasă Articole RTR Exilul teoriei românești: modernitatea mateincălinesciană între național și global

Exilul teoriei românești: modernitatea mateincălinesciană între național și global

441
Rezumat

Romanian’s Theory Exile: Matei Călinescu’s Modernity between National and Global

The present study puts forth a discussion on the concept of modernity, in the way it is constructed in Matei Calinescu’s works. Along with his exile in America in the 70s, there is a change that takes place, as far as Matei Calinescu’s writing and theory is concerned. Thus, the way the theory of modernity is shaped on this path of transition from a Romanian communist context towards an American one is the question the present proposal starts from. Starting with Teodora Dumitru’s book The Modernity Network. Paul de Man – Matei Calinescu – Antoine Compagnon [Rețeaua modernităților: Paul de Man – Matei Călinescu – Antoine Compagnon]–, I decided to question the way Matei Calinescu’s concept of modernity is constructed, on one side, in the context of his exile, and on the other, in that of a distinction between national and global.

Keywords: modernity, exile, source-culture, target-culture, Matei Calinescu.

Bibliografie

Adameșteanu, Gabriela, Obsesia politicii / The Obsession of Politics. București: Editura Clavis, 1995.
Behring, Eva, Scriitori români din exil 1945-1989: o perspectivă istorico-literară / Romanian Writers in Exile 1945-1989: A Historico-Literary Perspective. București: Editura Fundației Culturale Române, 2001.
Borbély, Ștefan, Matei Călinescu, monografie, antologie, receptare critică / Matei Călinescu, Monograph, Anthology, Critical Reception. Brașov: Aula, 2002.
Casanova, Pascale, Republica mondială a Literelor / The World Republic of Letters, trad. din franceză de Cristina Bîzu. București: Curtea Veche Publishing, 2007.
Călinescu, Matei, A citi, a reciti. Către o poetică a (re)lecturii / Rereadings, trad. din engleză de Virgil Stanciu. Iași: Polirom, 2003.
Călinescu, Matei, Aspecte literare / Literary Aspects. București: Editura pentru Literatură, 1965.
Călinescu, Matei, Cinci fețe ale modernității: modernism, avangardă, decadență, kitsch, postmodernism / Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism, trad. de Tatiana Pătrulescu și Radu Țurcanu. București: Univers, 1995.
Călinescu, Matei, Conceptul modern de poezie: de la romantism la avangardă / The Concept of Modern Poetry: from Romanticism to the Avant-Garde. București: Eminescu, 1972.
Călinescu, Matei, Conceptul modern de poezie: de la romantism la avangardă / he Concept of Modern Poetry: from Romanticism to the Avant-Garde., ediția a II-a, Pitești, Paralela 45, 2005
Călinescu, Matei, Eseuri critice / Critical Essays. București: Editura pentru Literatură, 1967.
Cordoș, Sanda, Lumi din cuvinte. Reprezentări și identități în literatura română postbelică. București: Cartea Românească, 2012.
Damrosch, David, What is World Literature? / Worlds of Letters. Representations and Identities in Romanian Post-War Literature. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2003.
Dimock, Wai Chee, Through Other Continents. American Literature Through Deep Time. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2006.
Dumitru, Teodora, Rețeaua modernităților: Paul de Man – Matei Călinescu – Antoine Compagnon / The Network of Modernities: Paul de Man – Matei Călinescu – Antoine Compagnon. București: Editura Muzeul Literaturii Române, 2016.
Lefter, Ion Bogdan, Despre identitate. Temele postmodernității / About Identity. The Themes of Postmodernity. Pitești: Paralela 45, 2004.
Terian, Andrei, Critica de export. Teorii, contexte, ideologii / Export Criticism: Theories, Contexts, Ideologies. București: Editura Muzeul Literaturii Române, 2013.
Wallerstein, Immanuel, World-System History. Oxford: Eolss Publishers, 2004.

DISTRIBUIȚI