Acasă Articole RTR Ewa Kiełb-Starczewska, The role of family environment and culture in the language...

Ewa Kiełb-Starczewska, The role of family environment and culture in the language development of children

437
Rezumat

The role of family environment and culture in the language development of children

Contemporary information society appears in different types of families. However, for upbringing and proper development of the child, there should always be a father and a mother, or other legal guardians of the child, as well as a good atmosphere they can create in their home. Children develop in a given culture and language as part of it. Through language communication parents convey to children their beliefs, attitudes, their system of values or behaviour. Those parental beliefs, attitudes and values determine the development of the child, his attitude towards surrounding reality, that is towards school, teachers or acquiring new knowledge. From the educational work of the family result such features of children as creativity or spontaneity.

Keywords: family environment, proper development of the child, beliefs, attitudes, system of values, behavior

Bibliografie
 • L.Dubiel, Poznawanie środowiska społecznego, Chowanna 1998/9-10.
 • R. Kail, The development of memory in children. (3rd edition) New York “Freeman”, 1990.
 • A. Kłosowska, Byt społeczny a kształtowanie się osobowości, Wiedza i Życie 1960/6-7
 • I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa, Wyd. Naukowe Scholar 2000.
 • C. Leaper, Influence and involvement in children’s discourse. Child development, 1991, 62 (4)
 • W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2007.
 • J. Pieter, Poziom inteligencji a środowisko, Katowice 1947.
 • J. Pieter, Społeczne i dziedziczne podłoże różnic intelektualnych, Myśl Współczesna 1948/5. H. Radliska, Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego, Warszawa 1955.
 • J. Reykowski, Jak kształtować młodzież szczególnie uzdolnioną. Nasza Szkoła 1993/1.
 • S. Rychliński, Badania środowiska społecznego – podstawowe zagadnienia metodologiczne, Warszawa 1952.
 • H. Spionek, Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa PZWS, 1997.
 • M. Żebrowska, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa PWN,1997.
DISTRIBUIȚI