Acasă Articole RTR Elevă la școala de fete romano-catolică în anii 30 ai secolului XX....

Elevă la școala de fete romano-catolică în anii 30 ai secolului XX. Studiu de caz: Școala de călugărițe franciscane din Petroșani și Institutul Notre Dame de Sion din Galați

791
Rezumat

Female student at the Roman-catholic school in the 1930s.
Case study: The school of Franciscan Nuns from Petroșani
and the Notre Dame de Sion Institute from Galați

The confessional Roman-catholic education in interwar Romania was a prestigious brand for all graduates. This paper aims to point out, in the mirror, the type of instruction and education the girls were provided with, at two of the confessional schools in Romania. It involves the political, economical and social context these institutions functioned within and the school life of two girls. Margit Miko, a Hungarian girl from Călan, Hunedoara county, attended a small Franciscan school from Petroșani between 1932-1936. Cornelia Georgescu, a Romanian girl attended the elitist school of Notre Dame de Sion nun order from Galați a few years later.

Keywords: Roman-catholic church, confessional schools, girls, students, education

Bibliografie

Anania, Valeriu. Pro Memoria. Acțiunea catolicismului în România interbelică/ Pro Memory. [The Action of Catholicism in interwar Romania]. Bucharest: Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1993.
Árpád, Bitay. Regulament pentru punerea în aplicare a legii învățământului particular / [A magánoktatási törveny végrehajtási utasitása. A magyar egyházak megbizásából Cluj – Kolozsvár, A Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság Kiadása, 1926/ [Regulation for implementation of the law of private education], Monitorul Oficial 1926.
Politica școlară a României întregite – Aspectul confesional și minoritar – Discurs rostit în ședința dela 29 iunie 1924 a Adunării Deputaților cu ocaziunea Reformei Învățământului Primar de Dr. I. Mateiu deputat de Turda Arieș, București/ School policy of Great Romania – the confessional and minorities Aspect – Speech held in the meeting of The Assembly of Deputies on June 29, 1924 on the occasion of the Reform of primary education. Imprimeria Statului, 1924.
Ferenc, Both. A Timisoarai (Temesvári) Kegyestanitórendi Rom. Kath. Főgimnázium Értesitője az 1920-21. Iskolai Évről [The Directory of the Roman Catholic School for Boys from Timișoara on school year 1920-1921]. Timisoara: Csendes Testvérek Könyvnyomdai Müintézete.
Lege pentru învățământul secundar promulgată cu Înaltul Decret Regal No. 1.308 din 8 Mai 1928 și publicată în Monitorul Oficial No. 105, partea I, din 15 Mai 1928 cu toate modificările până la 7 Mai 1934/ Law for secondary education promulgated with the High Royal Decree No. 1308 from May 8, 1928 and published in The Official Gazette Nr. 105, first part, from May 15, 1928 with all changes until May, 7, 1934, Ministerul Instrucțiunii, al Cultelor și Artelor, Atelierele Grafice SOCEC & Co., S. A. București 1934
Filipovici, Anca. Învățământul secundar feminin în România interbelică [Secondary female education in interwar Romania] în Educația publică și condiționările sale (secolele XIX-XX), Cătălina Mihalache, Leontinas Rados (coord.). Iași: Editura Universității “Alexandru Ioan Cuza”, 2015.
Ghibu, Onisifor. Catolicismul unguresc în Transilvania și politica religioasă a statului român [Hungarian Catholicism in Transylvania and the religious policy of Romania]. Cluj: Institutul de Arte Grafice “Ardealul” str. Memorandului No. 22., 1924.
Gidó, Attila. School market and the educational institutions in Transylvania, Partium and Banat between 1919 and 1948 în Institutul pentru studierea problemelor minorităților naționale. Cluj-Napoca, 2011.
Nóda, Mózes. Învățământul confesional romano-catolic din Transilvania în perioada interbelică [The Roman-catholic confessional education from Transylvania during interwar]. Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. Seria Theologica, 2002.

DISTRIBUIȚI