Acasă Articole RTR Elena Chiaburu, Relaţiile dreptului bisericesc cu istoria cărţii româneşti vechi- cărţile găsite...

Elena Chiaburu, Relaţiile dreptului bisericesc cu istoria cărţii româneşti vechi- cărţile găsite /

936
Rezumat

The relationships of the church law with the old Romanian books history
− the found books−

Accurate understanding of old Romanian books history is closely linked to the cultural traditions and to the canonic rules of the Greek Orthodox Church, because the way of using the books was settled from the very first centuries of the Primary Church. Church Law regulated even the case of the books which were stolen, found in different locations and which needed to be returned to their first owner. The reference zone for this study is the historical state called Tara Moldovei (The Country of Moldavia). The chronological limit is the middle of the 18-th Century and the documentary basis is formed of Church Law works and also by the notes found on the books from the geographical area we have already mentioned.
Keywords: Old Romanian Books, Church Law, The Found Books

Bibliografie
  • Constantin Erbiceanu, „Didahiile” ţinute în Mitropolia din Bucureşti de Antim Ivireanul, Mitropolitul Ungro-Vlahiei, 1709 – 1716/ Preaches held in Bucharest Mitropolia by Antim Ivireanul Mitropolit of Ungro-Vlachia, 1709-1716, Bucureşti, 1888, 245 p.
  • Nicolae N. Floca, Drept canonic orthodox. Legislaţie şi administraţie Bisericească/ Greek orthodox canon law. Church legislation and administration, vol. I, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, 1990, 576 p.
  • Floca, Nicolae N., Canoanele Bisericii Ortodoxe însoţite de comentarii/The canons of the orthodox church completed with commentarie, vol. I, partea I, Arad, Tipografia Diecezană, 1993, 557 p.
  • Nicodim Milaş, Dreptul bisericesc oriental/ Oriental church law, Bucureşti, Tipografia „Gutenberg”, 1915, 607 p.
  • Nicodim Sachelarie, Pravila bisericească (Manual pentru duhovnicie)/ Confessorship manual, Iaşi, Editura „Credinţa strămoşească”, 2009, 224 p.
  • Zosima Târâlă, Haralambie Popescu, Pidalion cu orânduire nouă şi tâlcuri/ Pidalion containing new rules and meanings, Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Speranţa”, 1933
  • Ioan Caproşu, Elena Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei. Un corpus, Vol. I: 1429–1750,/ Notes on the manuscripts and ancient books in Moldova, A Corpus, Vol I, 1429–1750, Iaşi, Editura Demiurg, 2008, 667 p.
  • Carte românească de învăţătură/ Romanian book of learning <Iaşi, 1646>,<Iaşi, 1646>, ediţie critică coord. de Andrei Radulescu, Bucureşti, Editura Academiei, 1961, 341 p.
  • Indreptarea Legii/Straightening law, Tîrgovişte, 1652, ediţie critică coord. de Andrei Radulescu, Bucuresti, Editura Academiei, 1962, 1112 p.
  • George Boroianu, Dreptul bisericesc, vol. I: Canoanele sfintei Biserici Ortodoxe de Răsărit aşezate după cestiuni şi cu interpretări/ Church law, Vol. I: Holy canons of the Easterns Orthodox Churches organized according to their content and to their interpretation, Iaşi, Tipografia Editoare „Dacia” P. Iliescu & D. Grossu, 1899, 1206 p.
DISTRIBUIȚI