Acasă Articole RTR Ecouri pauline despre limbă în cărţile vechi româneşti

Ecouri pauline despre limbă în cărţile vechi româneşti

702
Rezumat

Paulinian echos about language in old Romanian books

The study realizes an analysis of the effects on Romanian grounds of a rather unfrequented passage from Saint Paul’s First Epistle to the Corinthians (see the Ist Epistle to the Corinthians, 14:19). The Apostle’s words offer solid grounds to the necessity of the Bible’s translation in the vernacular languages; the author attempts a thorough reading of the translations of the specified passage in the old Romanian books from the 16th and the 17th centuries and its comments and interpretations within the historical context.
Keywords: old Romanian books, Reform, Saint Paul, Ist Epistle to the Corinthians, The translation of the Bible in the vernacular languages

Bibliografie

***, Evangheliarul slavo-român de la Sibiu 1551-1553 / Slavic-
Romanian Evangel from Sibiu 1551-1553, critical edition by
Emil Petrovici, Ludovic Demény, Bucureşti, 1971.
Ana Dumitran, Religie ortodoxă – Religie reformată. Ipostaze ale
identităţii confesionale a românilor din Transilvania în secolele XVIXVII
/ Orthodox Religion – Reformed Religion. Hypostases of the
Confessional Identity of the Romanians in Transylvania during the
16th ad 17th Centuries. Pref. by Paul Cernovodeanu, Editura
Nereamia Napocae – Cristian Matos, Cluj-Napoca, 2004
Hervay Ferenc, L’imprimerie du maître Philippe de Nagyszeben et
les premiers livres en langue roumaine, în Magyar Könyvszemle,
1965, nr. 2
Arnold Huttmann, Pavel Binder, Contribuţii la biografia lui
Filip Moldoveanul, primul tipograf român. Evoluţia vieţii culturale
româneşti la Sibiu în epoca umanistă / Contributions regarding the
biography of Filip the Moldavian, the first Romanian pressman. The
evolution of Romanian cultural life in Sibiu in the humanistic era,
în Limbă şi literatură, 16, 1968
Sigismund Jakó, Pe urmele catehismului românesc din anul 1544/
Regarding Romanian Catechism from 1544, în Revista bibliotecilor,
XXIII, 1970, nr. 11-12
Eva Mârza, Un fragment din Evangheliarul slavo-român de la
Sibiu (1551-1553) / A fragment from the Slavic-Romanian
Evangel from Sibiu (1551-1553), în Limba română, XXVII,
1978, nr. 2-3
Iacob Mârza, Rostul traducerii şi tipăririi “Psaltirii de la Bălgrad”
în contextul secolului al XVII-lea. Importanţa acestui act religios,
cultural şi politic. Circulaţia cărţii / The meaning of the translation
and printing of the Evangel from Alba Iulia within the context of
the 17th century. The importance of this religious, cultural, and
political act. Circulation of the book, în Revista istorică, III, 1992,
nr. 5-6
Ioan Mitrofan, Influenţa calvină şi unirea românilor transilvăneni
cu Biserica Romei, în interpretarea lui Zenovie Pâclisanu – repere
teologice pre şi post eventum / The Calvin influence and the union of
the Transylvanian Romanians with the Church of Rome, in the
interpretation of Zenovie Pâclisanu – pre- and post- eventum
theological landmarks, în Annales Universitatis Apulensis. Series
Historica, 2005, 9/II.

DISTRIBUIȚI