Acasă Articole RTR Drumul către autonomie trece prin cunoaștere

Drumul către autonomie trece prin cunoaștere

839
Rezumat

The Road to Autonomy Goes through Knowledge

Abstract: This paper it is a subjective perspective on the birth and the raise of the field of Gender Studies in Romania. It is subjective because the author is the initiator of the field and she has a parental/maternal attitude towards the topic. Once her intellectual maternity is related to the MA program at National School of Political and Administrative Studies in Bucharest, the text is offering a reflective image of the evolution and the results of the research in the last decades at NSPSPA, as well as its impact beyond the academic space. 

Keywords: gender studies, feminism, feminist philosophy, feminist political theory, history of the feminist movement, gender and history, sociology of gender, gender politics.

Citation suggestion: Miroiu, Mihaela. “Drumul către autonomie trece prin cunoaștere.” Transilvania, no. 11-12 (2020): 1-8. https://doi.org/10.51391/trva.2020.12.01.

Bibliografie

***, Barometrul de gen [The Gender Barometer]. Bucharest: Gallup și Fundaţia pentru o Societate Deschisă, 2000. http://www.gender.ro/gender_bar.htm.

Băluță, Oana, ed. Gen și putere: Partea leului în politica românească [Gender and Power. The Lion’s Share in Romanian Politics]. Iași: Polirom, 2006.

Băluță, Oana, Alice Iancu, and Alina Dragolea, eds. Gen și interese politice: Teorii și practici [Gender and Political Interests: Theories and Practices]. Iași: Polirom, 2007.

Băluță, Oana ed. Parteneri egali, competitori egali: Integrarea dimensiunii de gen în procesul de elaborare a politicilor publice [Equal Partners, Equal Competitors: The Integration of Gender Dimention in the Public Policy Development Process]. Bucharest: Maiko, 2007.

Băluță, Oana. Feminism modern reflexiv [Reflexive Modern Feminism]. Bucharest: Tritonic, 2013.

Băluţă, Oana, ed. Impactul crizei economice asupra femeilor [The Impact of the Economic Crisis on Women]. Bucharest: Maiko, 2011.

Bourdieu, Pierre. La domination masculine. Paris: Éditions du Seuil, 1998.

Brădeanu, Adina, and Otilia Dragomir, eds. Femei, cuvinte şi imagini: Perspective feministe [Women, Words, and Images: Feminist Perspectives]. Iași: Polirom, 2002.

Bucur, Maria, and Mihaela Miroiu. Patriarhat şi emancipare în istoria gândirii politice româneşti [Patriarchy and Emancipation in the History of Romanian Political Thiking]. Iaşi: Polirom, 2002.

Bucur Maria, and Nancy M. Wingfield, eds. Gender and War in Twentieth Century Eastern Europe. Bloomington: Indiana University Press, 2006.

Bucur, Maria. Heroes and Victims: Remembering War in Twentieth-Century Romania. Bloomington: Indiana University Press, 2009

Bucur, Maria, and Mihaela Miroiu. The Birth of Democratic Citizenship. Bloomington: Indiana University Press, 2018.

Bulai, Ana, and Irina Stănciugelu. Gen şi reprezentare socială [Gender and social representation]. Bucharest: Politeia SNSPA, 2002.

Ciupală, Alin. Femeia în societatea românească a secolului al XIX-lea: Între public şi privat [The Woman in Nineteenth-Century Romanian Society: Between Public and Private]. Bucharest: Editura Meridiane, 2003.

Dragomir, Otilia, and Mihaela Miroiu, eds. Lexicon feminist [Feminist Lexicon]. Iași: Polirom, 2002.

Dragomir, Otilia, Elena Balan, and Stefan Cristina. “Formarea elevilor pentru o viaţă personală din perspectiva privatităţii” [The Formation of Pupils for a Personal Life with the Perspective of Privacy]. In Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în curriculumul învăţământului obligatoriu [School at Crossroads. Change and Continuity in the Compulsory Education Curricula]. Edited by Vlăsceanu et al. Iaşi: Polirom, 2003.

Doboș, Corina, Luciana M. Jinga, and Florin S. Soare. Politica pronatalistă a regimului Ceauşescu [The Pronatalist Politics of the Ceausescu Regime]. Iași: Polirom, 2010.

Frunză, Mihaela. Ideologie şi feminism [Ideology and Feminism]. Cluj-Napoca: Editura Limes, 2004.

Grünberg, Laura, and Mihaela Miroiu, eds. Gen și societate [Gender and Society]. Bucharest: Alternative, 1997.

Grunberg, Laura, ed. Good Practice in Promoting Gender Equity in Higher Education in Central and Eastern Europe. Bucharest: Studies on Higher Education, UNESCO, CEPES, 2001.

Grünberg, Laura. (R)Evoluţii în sociologia feministă [(R)Evolutions in Feminist Sociology]. Iași: Polirom, 2003.

Grünberg, Laura.  Mass media despre sexe: Aspecte privind stereotipurile de gen în mass media din România [Mass Media on Sexes: Aspects Regarding Gender Stereotypes in Romanian Mass Media]. București: Tritonic, 2005.

Grünberg, Laura, and Mihaela Miroiu, eds. Gen și Educatie [Gender and Education]. Bucharest: Editura AnA, 1997.

Grünberg, Laura, Ioana Borza, and Theodora Văcărescu, eds. Cartea neagră a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în România [The Black Book of Equal Opportunities between Women and Men in Romania]. Bucharest: Editura AnA, 2006.

Grunberg, Laura, ed. Barometrul de gen, România, 2018 [The Gender Barometer, Romania, 2018]. Bucharest: Hecate, 2019.

Isac, Alak Alina. Statutul femeilor în islam [The Status of Women in Islam]. Iași: Polirom, 2014.

Alina Isac Alak, Shari’ah sau despre istoria umana a vointei divine, București, Pro Universitaria, 2019

Jinga, Luciana M. Gen și reprezentare în România comunistă, 1944–1989 [Gender and Representation in Communist Romania, 1944-1989]. Iași: Polirom, 2015.

Jinga, Luciana, and Florin Soare, eds. Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu: Instituții și practici [The Pronatalist Policy of the Ceausescu Regime: Institutions and Practices]. Iași: Polirom, 2011.

Kligman, Gail. The Politics of Duplicity. Controlling Reproduction in Ceausescu’s Romania. Los Angeles: University of California Press, 1998.

Manolache, Anca. Problematica femenină în Biserica lui Hristos [The Feminine Image in Christ’s Church]. Timișoara: Editura Mitropoliei Banatului, 1994.

Marinescu, Valentina, Muncile casnice în satul românesc actual [Household Work in Contemporary Romanian Village]. Iaşi: Polirom, 2002.

Mihăilescu, Ștefania, ed. Din istoria feminismului românesc: Antologie de texte (1838–1929) [From the History of Romanian Feminism: Anthology of Texts (1838-1929)]. Iași: Polirom, 2002.

Mihăilescu, Ștefania. Din istoria feminismului românesc. Studiu și antologie de texte (1929-1948) [From the History of Romanian Feminism: Anthology of Texts (1929-1948]. Iași: Polirom, 2006.

Miroiu, Mihaela. Gândul Umbrei. Abordări feministe în filosofia contemporană [The Thought of the Shadow. Feminist Approaches in Contemporary Philosophy]. Bucharest: Alternative, 1995.

Miroiu, Mihaela. Gândul Umbrei. Abordări feministe în filosofia contemporană [The Thought of the Shadow. Feminist Approaches in Contemporary Philosophy]. Iași: Polirom, 2020.

Miroiu, Mihaela. Convenio. Despre natura, femei și morală [Convenio. On Nature, Women, and Morality]. Bucharest: alternative, 1996

Miroiu, Mihaela. Convenio. Despre natura, femei și morală [Convenio. On Nature, Women, and Morality]. Iași: Polirom, 2002

Miroiu, Mihaela. Guidelines for Promoting Gender Equity in Higher Education in Central and Eastern Europe. Bucharest: CEPES, UNESCO, 2003.

Miroiu, Mihaela. “A Mind of Our Own. Gender Studies in Romania.” Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History (New York) 4, (2010): 167-176.

Miroiu, Mihaela, ed. Mișcări feministe și ecologiste în România [Feminist and Ecologist Movements in Romania]. Iași: Polirom, 2015.

Miroiu, Mihaela. Guidelines for Promoting Gender Equity in Higher Education in Central and eastern Europe. Bucharest: CEPES, UNESCO, 2003.

Miroiu, Mihaela. “State Men, Market Women.” Feminismos, Muyer y participation politica (Universita Alicante), no. 3 (June 2004)Miroiu, Mihaela. Drumul către autonomie. Teorii politice feministe [The Road to Autonomy. Feminist Political Theories]. Iaşi: Polirom, 2004.

Miroiu, Mihaela. “Communism was a State Patriarchy, not a State Feminism.” Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History (New York) 1 (2007): 196-201.

Miroiu, Mihaela. “A Mind of Our Own. Gender Studies in Romania.” Aspasia. International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History (New York) 4 (2010): 167-176.

Miroiu, Mihaela. “On Women, Feminism and Democracy.” In Post-Communist Romania at Twenty-Five. Linking Past, Present and Future. Edited by in Lavinia Stan and Diane Vancea, 83-102. New York: Lexington Books, 2015.

Neaga, Diana Elena. Gen şi cetăţenie în România: Intre formal şi substanţial, normal şi normativ [Gender and Citizenship in Romania: Between Formal and Substantial, Normal and Normative]. Iaşi: Polirom, 2013

Olteanu, Cristina Liana, Elena-Simona Gheonea, and Valentin Gheonea. Femeile în România comunistă: Studii de istorie socială [Women in Communist Romania: Social History Studies]. Bucharest: Politeia-SNSPA, 2003.

Pasti, Vladimir. Ultima inegalitate: Relațiile de gen în România [The Last Inequality: Gender Relations in Romania]. Iași: Polirom, 2003

Păunescu, Ramona. Evoluții politice ale maternității: Perspective feminist [Political Evolutions of Maternity: Feminist Perspectives]. Iași: Polirom, 2012.

Popescu, Liliana. Politica sexelor [The Politics of the Sexes]. Bucharest: Maiko, 2004.

Ștefan, Cristina. Familia monoparentală: O abordare politică [The Monoparental Family: A Political Approach]. Iași: Polirom, 2006.

Ştefănescu, Doina Olga. Dilema de gen a educaţiei [Education’s Gender Dilema]. Iaşi: Polirom, 2003.

Tăriceanu, Alina. Prostituția, politici și practici. În cine dăm cu piatra? [Prostitution, Politics and Practices. Who are We Throwing the Rock At?]. Iași: Polirom, 2014.

Toderean, Olivia, ed. Itinerarii contestatare. Studii de teorie politică feministă [Contestatory Itineraries. Feminist Political Theory Studies]. Bucharest: Politeia, SNSPA, 2003.

Vlad, Ioana, and Katalin Fabian, eds. Democratization Through Social Activism: Gender and Environmental Issues in Post-Communist Societies. Bucharest: Tritonic, 2015.

DISTRIBUIȚI