Acasă Articole RTR Două ediții vieneze ale Mavrocordaților – adăugiri la BRV?

Două ediții vieneze ale Mavrocordaților – adăugiri la BRV?

496
Rezumat

Mavrokordatos’s two editions printed in Vienna – additions at “Old Romanian Bibliography”?

With the help of this contribution we bring to the attention of the specialists two editions in the Neo-Greek language, printed in Vienna, printings that we consider that can be placed next to the old Romanian books as they were not described in Old Romanian Bibliography (1508-1830). The authors and the books mentioned, both of whom have been published posthumously are: secret counsellor Alexander Mavrokordatos (1641-1709), Phrontismata, 1805 (two copies) and Nicholas Mavrokordatos (1680-1730), Philotheou Parerga, 1800. The copies are being kept in the Collection of old books from Tulcea Museum. Nicholas Mavrokordatos, the son of the great statesman Alexander Mavrokordatos and the first Phanariot Prince from Romanian Countries, wrote his work during his stay in Sibiu, in 1717-1719, between his two reigns in Walachia. It is considered that these editions, signed by the cultural personalities that crossed their origins and their ties with the Romanian ones, also belong to our history and culture from the Phanariot period. Thus, we believe that these copies could be included inside the Romanian old books, similar editions being included in the great Old Romanian Bibliography.

 Keywords: old Romanian book, Vienna, secret counsellor Alexander Mavrokordatos, Nicholas Mavrokordatos, Phrontismata, Philotheou Parerga, contributions at “Old Romanian Bibliography”

Bibliografie

Berindei, Dan. Manualele școlare la români (17501850)/ The school text-books at  Romanians (17501850). În: Românii și Europa. Istorie, societate, cultură, vol. I (secolele XVIII – XIX)/ Romanians and Europe. History, society, culture, I (18th – 19th centuries). Bucureşti, Editura Museion, 1991, p. 5565.

Bianu, Ioan; Hodoş, Nerva; Simonescu, Dan. Bibliografia românească veche (1508-1830)/ Old Romanian Bibliography (1508-1830), tom I – IV. Bucureşti, Atelierele Socec & Co., 1903-1944.

Camariano, Ariadna. Traducerea greacă a „Teatrului politic” atribuită greșit lui N. Mavrocordat și versiunile românești/ The Greek translation of the „Political Theater” assigned wrong to Nicholas Mavrokordatos and the Romanian versions. În: Revista Istorică Română, 11-12/1941-1942, p. 216-260.

Cândea, Virgil. Poate fi inclusă cartea lui Carra: „Histoire de la Moldavie et de la Valachie” în Bibliografia românească veche?/ Can be included Carra’s book: “History of Moldavia and Wallachie” in Old Romanian Bibliography?. În: Studii și Cercetări de Bibliologie, 1/1955, p. 243-246.

Dima-Drăgan, Corneliu. Biblioteci umaniste românești/ Romanian humanistic Libraries. Bucureşti, Editura Litera, 1974, XV, 213 p.

Erbiceanu, Constantin. Bibliografia greacă/ Greek Bibliography. Bucureşti, Tipografia Cărților Bisericeşti, 1903, VIII, 210 p.

Ghinis, Dimitrios S. Elenikè bibliographia (1800-1863), vol. I – III. Atena, 1939, 1941, 1957.

Manea, Lăcrămioara. Din cărțile Mitropolitului Iosif Naniescu la Tulcea/ From the books of the Metropolitan Iosif Naniescu at Tulcea. În: Îndrumător pastoral, 3/2011, p. 436-445.

Manea, Lăcrămioara. Circulația cărții vechi românești (manuscrisă și tipărită) în spațiul nord-dobrogean/ The circulation of the old Romanian books (handwritten and printed) in Northern Dobrudja area. Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2013, 473 p.

Mârza, Eva; Bogdan, Florin (coord.). Repertoriul tipografilor, gravorilor, patronilor, editorilor cărților românești (1508-1830)/ Repertory of typographers, editors, engravers, patrons of Romanian books (15081830), ediția a 2-a. Sibiu, Astra Museum-Techno Media, 2013, 305 p., lucrare disponibilă la http:// www.bjastrasibiu.ro/bv/repertoriu.pdf, accesat la 5 noiembrie 2014.

Moldoveanu, Valeriu; Popescu, Gheorghe; Tomescu, Mircea. Ghidul bibliotecilor din România/ The guide of libraries from Romania. Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1970.

Predescu, Lucian. Enciclopedia Cugetarea/ Reasoning Encyclopedia. Bucureşti, Cugetarea-Georgescu Delafras, 1940, 928 p.

Radu, Raisa. Cultura Mavrocordaților/ The culture of Mavrokordatos. În: Economia, anul VII, 2/2004, p. 91-93, articol disponibil la http://www.management. ase.ro/reveconomia/2004-2/22.pdf, accesat la 4 noiembrie 2011.

Râpă-Buicliu, Dan. Bibliografia românească veche. Additamenta I (1536-1830)/ Old Romanian Bibliography. Additions I (1536-1830). Galați, Editura Alma, 2000, 494 p.

On-line sources: http://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Christoph_ Breitkopf, accesat la 5 noiembrie 2014.

DISTRIBUIȚI