Acasă Articole RTR Dorin Popescu, O perspectivă hermeneutică asupra textului noicasian

Dorin Popescu, O perspectivă hermeneutică asupra textului noicasian

535
Rezumat

Constantin Noica′s text – a hermeneutic perspective. terrestrial, corinthian and ceremony of the language of noica′s text

The Romanian literary critique stubborns in seeing in C. Noica’s creation a product of pure philosophical essence, as Noica himself describes it in specific texts.

In reality, the mechanisms of creating a philosophical discourse fail in Noica’s text, in which philosophy can only function as „language” (to limit, as „theme”), incapable of creating logical, connotative, derivative structures, polyphonies, semantic intersections.

Instead of the philosophical creation, a literary discourse builds itself, with deliberate ambiguities, with polysemantic cross roads, relying maximally on metaphor, ambiguity, polysemantism and denotation.

The result is, consequently, an eminently literary text, on the border between philosophical essay, story/tale and fable, a „proteinic”  (maximal) text.

Keywords: Constantin Noica, maximal space/text, border, philosophical discourse, author, language

Bibliografie
 • Afloroaei, Ştefan 1997. Cum este posibilă filosofia în estul Europei? (How is the Philosophy Possible in Eastern Europe?), Editura Polirom, Colecţia Plural, Iaşi.
 • Antohi, Sorin 1997. Civitas imaginalis. Istorie şi utopie în cultura română (Civitas imaginalis. History and Utopy in Romanian Culture), Editura Litera, Bucureşti.
 • Bădiliţă, Cristian 2007. Platonopolis sau împăcarea cu filosofia (Platonopolis or Reconciliation with Philosophy), Editura Universităţii Emanuel, Oradea.
 • Brădăţan, Costică 2000. O introducere la istoria filosofiei româneşti în secolul XX, (An Introduction to the History of Romanian Philosophy in the Twentieth Century), Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti.
 • Călinescu, George 2005. Istoria literaturii române de la începuturi până în present ((The History of Romanian Literature from its Origins to the Present), Editura Academiei Române, Bucureşti.
 • Călinescu, Matei 2005. Cinci feţe ale modernităţii (Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism), Editura Polirom, Iaşi.
 • Codoban, Aurel 1992. Filosofia ca gen literar (Philosophy as a Literary Genre), Editura Dacia, Cluj-Napoca.
 • Cornea, Andrei 1995. Platon. Filosofie şi cenzură (Plato. Philosophy and Censorship), Editura Humanitas, Bucureşti.
 • Cornea, Paul 2006. Interpretare şi raţionalitate (Interpretation and Rationality), Editura Polirom, Colecţia Collegium, Iaşi.
 • Diaconu, Mircea A. 2008. Cui i-e frică de Emil Cioran? (Who Is Afraid of Emil Cioran?), Editura Cartea Românească, Bucureşti.
 • Diaconu, Mircea A. 2008. Poezia de la Gândirea (Poetry of  Gândirea),  Editura Ideea Europeană, Bucureşti.
 • Dumitriu, Anton 1975. Istoria logicii (History of Logic), ediţia a 2-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
 • Ducrot, Oswald şi Schaeffer, Jean-Marie 1996. Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului (New Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Language), Editura Babel, Bucureşti.
 • Dur, Ion 1994. Noica. Între dandysm şi mitul şcolii (Noica – Between Dandysm and the Myth of the School), Editura Eminescu, Bucureşti.
 • Dur, Ion 1999. Noica – portretul gazetarului la tinereţe (Noica – The Portrait of the Journalist as a Young Man), Editura Saeculum, Sibiu.
 • Eco, Umberto 1996. Limitele interpetării (Limits of Rightness), Editura Pontica, Biblioteca Italiană, Constanţa.
 • Eco, Umberto 2006. Opera deschisă (Open Work), ed. a 4-a, Editura Paralela 45, Colecţia Studii Literare, Piteşti.
 • Flonta, Mircea 1998. Cum să recunoaştem pasărea Minervei? Reflecţii asupra percepţiei filosofiei în cultura românească (How Do We Recognize the Owl of Minerva? – Reflections on the Perception of Philosophy in Romanian Culture), Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti.
 • Handoca, Mircea 1989. Constantin Noica Istoricitate şi eternitate – Repere pentru o istorie a culturii româneşti (Historicity and Eternity – Landmarks for a Romanian Cultural History), Editura Capricorn, Bucureşti.
 • Hirghiduş, Ion 1999. Introducere în ontologia lui Constantin Noica (Introduction to the Ontology of Constantia Noica), Ed. Dacia, Cluj.
 • Husserl, Edmund 1994. Filosofia ca ştiinţă riguroasă (Philosophy as Rigorous Science), Editura Paideia, Colecţia cărţilor de seamă, Bucureşti.
 • Ianoşi, Ion 1998. Constantin Noica între construcţie şi expresie (Constantin Noica between Construction and Expression), Editura Ştiinţifică, Bucureşti.
 • Ianoşi, Ion 1996. O istorie a filosofiei româneşti în relaţia ei cu literature (A  History of Romanian Philosophy in Her Relation to Literature), Editura Apostrof, Cluj-Napoca.
 • Ianoşi, Ion 1997. Dicţionarul operelor filosofice româneşti (A Dictionary of Romanian Philosophical Works), Editura Humanitas, Bucureşti.
 • Laignel-Lavastine, Alexandra 1998. Filosofie şi naţionalism. Paradoxul Noica, (Nationalism and Philosophy – The Noica Paradox), Editura Humanitas, Bucureşti.
 • Lavric, Sorin 2008. Noica şi mişcarea legionară (Noica and Legionary Movement), Editura Humanitas, Bucureşti.
 • Liiceanu, Gabriel 1996. Epistolar (Correspondence), Editura Humanitas (ed. II), Bucureşti.
 • Liiceanu, Gabriel 1991. Jurnalul de la Păltiniş. Un model paideic în cultura umanistă (The Păltiniş Diary – A Paideic Model in the Humanist Culture), Editura Humanitas, Bucureşti.
 • Liiceanu, Gabriel 1992. Cearta cu filosofia (Dissenting to Philosophy), cap. Filosofia şi paradigma feminină a auditoriului, Editura Humanitas, Bucureşti.
 • Marga, Andrei 1992. Introducere în metodologia şi argumentarea filosofică, (Introduction in the Philosophical Methodology and Argumentation), Editura Dacia, Colecţia Propedeutica, Cluj – Napoca.
 • Marino, Adrian 1973. Dicţionar de idei literare (Dictionary of Literary Ideas), vol. I (A-G), Editura Eminescu, Bucureşti.
 • Marino, Adrian 1987. Hermeneutica ideii de literatură (Hermeneutics of the Idea of Literature), Editura Dacia, Cluj – Napoca.
 • Moraru, Cornel 2000. Constantin Noica (Constantin Noica), Editura Aula, Colecţia Canon, Braşov.
 • Mincu, Marin 1993. Textualism şi autenticitate (Textualism and authenticity), Editura Pontica, Constanţa.
 • Negrici, Eugen 2003. Literatura română sub comunism. Proza (Romanian Literature under Communism), Editura Fundaţiei PRO, Bucureşti.
 • Ornea, Zigu 1995. Anii treizeci. Extrema dreaptă românească (The Thirties – A History of the Extreme Right Movement(s) in Romania), Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti.
 • Paleologu, Alexandru 1986. Ipoteze de lucru (Working Hypotheses), cap. Despărţirea de Noica (Farewell from Noica),  Editura Eminescu, Bucureşti.
 • Simion, Eugen 1976. Scriitori români de azi (Romanian Writers of Nowadays), vol. II, Editura Cartea Românească, Bucureşti.
 • Simion, Eugen 1981. Întoarcerea autorului. Eseuri despre relaţia scriitor-operă, (Author’s Return), Editura Cartea Românească, Bucureşti.
 • Simion, Eugen 1985. Sfidarea retoricii (Defying Rhetoric), Editura Cartea Românească, Bucureşti.
 • Ulici, Laurenţiu 1995. Literatura română contemporană (Contemporary Romanian Literature) Editura Eminescu, Bucureşti.
 • Vianu, Tudor 1971. Filozofie şi poezie (Philosophy and Poetry), Editura Enciclopedică Română, Bucureşti.
DISTRIBUIȚI