Acasă Articole RTR Despre conținutul religios al Iluminismului ardelean. Predichele lui Petru Maior (Buda, 1810)

Despre conținutul religios al Iluminismului ardelean. Predichele lui Petru Maior (Buda, 1810)

940
Rezumat

The Religious Content of the Transylvanian Enlightenment. Predichele (The Sermons) by Petru Maior (Buda, 1810-1811)

The author of the present study points to the way in which the religious tradition of the homiletic texts shaped the key ideas of Enlightenment. The starting point is acase study, Predichele (The Sermons) by Petru Maior, printed in the University Typography of Buda (1810). The present work demonstrates that Maior’s homiletics comes from tradition butfinally makes use of the ideology of Enlightenment, the fundamentals of the Catholic Reform, and the Reform Policy from Vienna making convincing arguments for the type of Aufklärung practised in the Transylvanians’ Romanian culture.

Keywords: Church, Transylvania, Enlightenment, Catholic Reform, sermon, Vienna.

Bibliografie

Bolea, Nicolae, Opera omiletică a lui Petru Maior în mediul ortodox transilvănean/Petru Maior’s Homiletical Work among the Transylvanian Orthodox. În: Petru Maior şi prietenii / Petru Maior and his friends, Laura Stanciu (ed.), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015.

Circa, Ioan Adrian, Predica act de cult în Transilvania la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea/The Sermons as an Act of cult in Transylvania at the End of the 18th Century and the Begining ofthe 19th. Teză de doctorat susținută în 2007, coodonator ştiințific I.P.S. Prof. Dr. Laurenţiu (Liviu) Streza, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 250 p.

Gherman, Mihai Alin, Predichele lui Petru Maior, o perspectivă istorico-culturală asupra unui text mai puţin cercetat/Petru Maior’s Sermons, a Cultural and Historical Perspective on a Less Investigated Text. În: Petru Maior şi prietenii/Petru Maior and his friends, Laura Stanciu (ed.), Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015.

Gúdor Kund Botond, Istoricul Bod Péter (1712-1769)/ The Historian Péter Bod (1712-1769). Prefață de Iacob Mârza, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2008.

Hersche, Peter, Der Spätjansenismus in Österreich, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1977.

Jodock, Darrell, Introduction I: the Modernist Crisis. În: Catholicism contending with Modernity: Roman Catholic Modernism and Anti-modernism in Historical Context, Darrell Jodock (ed.), Cambridge University Press, 2000.

Lehner, Ulrich L., Introduction: The Many Faces of the Catholic Enlightenment. În A companion to the Catholic Enlightenment in Europe, Ulrich L. Lehner & Michael Printy (eds.), Leiden, Boston, Brill, 2010.

Maior, Petru, Prediche sau Învăţături la toate Duminecile şi Serbătorile anului/Sermons or Teachings for all Sundays and for the year’s feasts. La Buda, În Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti, în anul 1810-1811.

Maior, Petru, Protopopadichia, Ediţie îngrijită, Studiu introductiv, Note, Glosar, Rezumat, Bibliografie selectivă, indici: Laura Stanciu, Prefaţă: Pompiliu Teodor, Alba Iulia, 1998.

Segneri, Paolo, Meditazioni per tutti i Giorni di un Mese. Ricavate dall’opere del padre Paolo Segneri, Bassano, Giovanni Antonio Remondini, 1724.

Szegedi, Edit, Moartea, disciplina ecleziastică şi socială în mediile protestante din Transilvania (sec. XVI – XVIII)/Death, the ecclesiastic and social discipline in the Protestant milieu in Transylvania. În: Reprezentări ale morţii în Transilvania secolelor XVI – XX/ Representation of death in Transylvania from the 16th to the 20th century, Mihaela Grancea (ed.), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005.

Szegedi, Edit, Tradiție şi inovație în istoriografia săsească între Barc şi Iluminism/Tradition and innovation in Saxon Historiography between Baroque and Enlightenment, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Ştiință, 2006.

Schmale, Wolfgang, Das 18. Jahrhundert, Wien, Böhlau Verlag, 2012.

Schneider, Christine, Der weltiche Klerus im Sistem des Josephinismus – zwischen staatlicher Funcktion und seelsorgerischer Aufgabe. Dargestelt am Beispiel Wiens, Wien, 1992.

Stanciu, Laura,  Biografia unei atitudini: Petru Maior (1760-1821)/The biography of an attitude: Petru Maior (1760-1821), Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2003.

Stanciu, Laura,  Circa, Adrian, Studiu introductiv/ Introduction. În Petru Maior, Didahii adecă învăţături pentru creşterea fiilor la îngropăciunea pruncilor morţi/ Didaches or Teachings for children breeding at the burial of dead people, ediție îngrijită, studiu introductiv, glosar, note, rezumat: Laura Stanciu, Ioan Adrian Circa, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011.

Stanciu, Laura, Entre Oriente y Occidente. Sobre la Iglesia de los rumanos de Transilvania (En la primera mitad del siglo XVIII). Edición revisada y completada, MadridLondon-New York, Niram Art, 2014.

Stanciu, Laura, Die Erste Generationen der Blasendorfer Theologen und Aktiven Personen der Siebenbürgischen Schule vor 1761. În: Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom/Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei. Johann Marte, Viorel Ioniţă, Nikolaus Rappert, Laura Stanciu şi Ernst Christoph Suttner (eds.), Vol. II. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2015.

Trevor-Roper, Hugh R., The Crisis of the seventeenth Century. Religion, the Reformation, and Social Change, New York, Harper & Row, 1967.

DISTRIBUIȚI