Acasă Articole RTR Date despre şcolile de grăniceri ale Regimentului de la Orlat (1773-1851)

Date despre şcolile de grăniceri ale Regimentului de la Orlat (1773-1851)

503
Rezumat

Data about the Border Guard Schools of the Regiment from Orlat (1773-1851)

The schools situated on the territories of the Romanian border guards Regiment 1 were establish for the training of the sons of the border guards to become noncommissioned officers within the specific military subunits. These represented first organized and attested form of military education from Transylvania. Education was compulsory for all border guars’ children with ages between 6 and 12 years. The main subjects were: reading, calculation, home economics, agriculture and religion. Border Guard Schools had a major importance for the area in which they functioned, ensuring to the boys access to science and culture, especially in reducing the number of illiterates.

Keywords: school, borderguard, student, teacher, text book, discipline, instruction, Orlat

Bibliografie

Arhiva Alexandru Bucur, Musterlungliste/The archive Alexandru Bucur, Musterlungliste, Hermanstadt, 1777

Arhiva Bisericii Veştem, Fond Dosare (ABV, FD)/The archives of the Church of Vestem, Official files

Arhiva Mitropoliei Sibiu, Fond Carte veche, (AMSB, FCV)/ The archive of Sibiu Metropolitan Church, Stock of Old Books

Arhivele Naționale, Serviciul Județean Sibiu, Fond Manuscrise, (SJANSB, FM), tom 1/ National Archives, Sibiu County, Manuscripts Stock

Basarab, Maria, Consideraţii privind cărţile didactice românești din patrimoniul hunedorean (17851892)/ Considerations regarding Romanian didactic books in Hunedoara County in Sargetia, XVIXVII/1982-1983, p. 75-88

Bucur, Alexandru; Lupea, Cornel, Ofițerii români din Regimentul 1 grăniceresc român de la Orlat/ Romanian officers from Romanian Border Guard Regiment 1st from Orlat, Sibiu, Ed. Etape, 2002

Bucur, Alexandru, Veștem. Antroponimie și zoonimie (Veștem)/Vestem. Anthroponymy and zoonimie, Ed. Salgo, Sibiu, 2010

Bucur, Alexandru, Școlile grănicerești de pe teritoriul fostului regiment de la Orlat (1871-1921), (Școlile)/ The frontier guard’s schools in the former territory of the regiment from Orlat (1871-1921), Ed. Salgo, Sibiu, 2010

Coman, Ioan, Hronica Ardialului/Chronic of Transylvania, Brăila, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae, 2013

Dumitru, Lucia, Din istoria învăţământului sibian. Școli grănicerești, în Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane/ Out of the history of Sibiu education system. Borderguard Schools, in Annual of the SocioHumanistic Institute, Sibiu, 1996, p. 171-182

Göllner, Carol, Regimentele grănicerești din Transilvania. 1764-1851,/ Frontier guard’s in Transylvania. 17641851, Bucureşti, Ed. Militară, 1973

Istoria învăţământului din România, vol. I (Istoria învățământului, I), coordonator Ștefan Pascu/ History of the teaching system în Romania, vol. I, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1983

Istoria învăţământului din România, vol. II (Istoria învățământului, II), coordonatori: Anghel Manolache şi Gheorghe Pârnuță/ History of the teaching system în Romania, vol. II, Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1993

Lupea, Cornel, Racovița. Monografia unei străvechi așezări sibiene, vol. I-III, manuscris (Monografia, I-III)/ Racovița. The Monograph of on Old Commune in Sibiu County, manuscript, Victoria, 1983

Râpă-Buicliu, Dan, Decrete și cărţi didactice imprimate pentru învăţământul din Transilvania și Banat (1771-1822)/ Orders and printed Didactic Books for education purposis in Transylvania and Banat, in Sargetia, XVI-XVII/1982-1983, p. 547-561.

Romul Moldovan, Reforma agrară și alte date, manuscris/ Land Reforming and other Data, manuscript, Veştem, 1955

Sava Popovici Săvoiu, Biografia capelanului milităresc Sava Popovici Săvoiu, tom 1-2, manuscris/The Biography of Chaplain Sava Popovici Săvoiu, vol. I-II, manuscript

Străuțiu, Eugen, Sibiul între medieval şi modern/Sibiu beetwen Medieval and Modern Era, Ed. Etape, Sibiu, 2000

Șotropa, Virgil şi Drăganu, Nicolae, Istoria școalelor năsăudene/The History of educational System în Năsăud Aria, Năsăud, 1913

Treuenfest, Amon, Gustav, Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regimentes nr. 46, 1762 bis 1850 erstes Siebenbürger Romanen-Grenz-Infanterie-Regiment nr. 16, Wien, 1890

Zoltan, N., Învăţământul în Transilvania în deceniile premergătoare revoluţiei de la 1848, în Revista pedagogică/Educational System in Transylvania in the Decades before the Revolution of 1848, in Pedagogical Magazine, XI, nr. 15/1966, p. 82-90

 

DISTRIBUIȚI