Acasă Articole RTR Daniel Şandru, Partidele politice şi ideologia democratică

Daniel Şandru, Partidele politice şi ideologia democratică

919
Rezumat

Political parties and democratic ideology

The relationship of dependence between the democratic institutional-political framework wherein political parties operate and, otherwise, between political organisations and the consolidation of the aforementioned democratic political regime is an extremely complex one.  However, in political theory – both prescriptive and empirical – the idea according to which the health of a democracy is directly influenced by the institutional health of the political organisations to which its citizens subscribe to express their ideas has become an axiom. In this game there are, of course, a wide series of other factors, such as the constitutional framework, the form of state,  electoral  legislation, the economic system, political culture or international influences. The aim of this study is to argument that all these factors do not diminish the role played by political parties in the construction of a democratic environment wherein as many as possible of the citizens’ interests  can be expressed and of a decision-making mechanism able to guarantee the balance of the political system.

Keywords: political parties, democratic ideology, associative culture, pluralism, political-institutional syndrome, political-cultural syndrome.

Bibliografie
 • ARBLASTER, Anthony, 1996, Democraţia, Editura Du Style, Bucureşti
 • BRÉCHON, Pierre, 2004, Partidele politice, Editura Eikon, Cluj-Napoca
 • DAHL, Robert, 1999, Poliarhiile. Participare şi opoziţie, Editura Institutul European, Iaşi
 • DENNI, Bernard, LECOMTE, Patrick, 2004, Sociologia politicului, volumul 2, Editura Eikon, Cluj-Napoca
 • HABERMAS, Jürgen, 2005, Sfera publică şi transformarea sa structurală, Edictura Comunicare.ro, Bucureşti
 • HAYEK, Friedrich von, 1996, Drumul către servitute, Editura Humanitas, Bucureşti
 • LIJPHART, Arend, 2000, Modele ale democraţiei. Forme de guvernare şi funcţionare în treizeci şi şase de ţări, Editura Polirom, Iaşi
 • LIJPHART, Arend, 2002, Democraţia în societăţile plurale, Editura Polirom, Iaşi
 • LOCKE, John, 1999, Al doilea tratat asupra guvernământului civil. Scrisoare despre toleranţă, Editura Nemira, Bucureşti
 • MARTIN, Pierre, 1999, Sisteme electorale şi modurile de scrutin, R.A. Monitorul Oficial, Bucureşti
 • MILL, John Stuart, 1994, Despre libertate, Editura Humanitas, Bucureşti
 • POPPER, Karl, 2005, Societatea deschisă şi duşmanii săi, Editura Humanitas, Bucureşti
 • ROUSSEAU, Jean-Jacques, 1996, Contractul social, Editura Nemira, Bucureşti
 • SARTORI, Giovanni, 1999, Teoria democraţiei reinterpretată, Editura Polirom, Iaşi
 • SCHUMPETER, Joseph, 1976, Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper and Brothers, 5th edition
 • TOCQUEVILLE, Alexis, 1995, Despre democraţie în America, Editura Humanitas, Bucureşti
DISTRIBUIȚI