Acasă Articole RTR Cu sau fără cratimă? Formarea pluralului şi articularea neologismelor

Cu sau fără cratimă? Formarea pluralului şi articularea neologismelor

576
Rezumat

With or without Hyphen? The Formation of the Plural and the Articulation of Neologisms

The way the plural and the articulation of neologisms are formed represents a topic worth debating in the context of the dynamics of a language. Some neologisms, imposing themselves in use, have the chance to get into the basic stock of words, while others come out of circulation. Neologisms that have the chance to remain are partially or totally adapted to the adopting language system. More specific, the adaptation or non-adaptation of neologisms to the phonetic-orthographic system specific of the Romanian language has implications on the spelling of articulated forms and plural forms, as well as on the syllabication or accentuation. I believe that the extensive process of language globalization has in many cases led to the return to etymon after a neologism was assimilated.

This article makes an inventory of borrowed neologisms, totally, partially or inappropriately adapted (with examples from the current media), insisting on recent ones.

Keywords: neologism, definite article, desinence, hyphen, media, update.

Bibliografie

*** Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a IIa, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 1996 [DEX2].

*** Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2016 [DEX2’].

*** Dicţionarul limbii române, I-XIX, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010 [DLR].

*** Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic [Gold], 2005/2010 [DOOM2].

*** Gramatica de bază a limbii române, coordonator Gabriela Pană Dindelegan, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010/2016 [GBLR].

*** Gramatica limbii române, I-II, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005/2008 [GALR].

Avram, Mioara, Consideraţii asupra dinamicii limbii şi asupra studierii ei în româna actuală, în vol. Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, coordonator Gabriela Pană Dindelegan, II, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2003.

Dragomirescu, Adina; Nicolae, Alexandru, 101 greşeli de lexic şi de semantică, Bucureşti, Editura Humanitas, 2011.

Iordan, Iorgu, Gramatica limbii române (1937), Bucureşti, Editura Semne, 2005 (reproducere în facsimil a lucrării originale).

Nedelcu, Isabela, 101 greşeli gramaticale, Bucureşti, Editura Humanitas, 2013.

Sporiş, Valerica, Gramatică normativă. Note de curs şi aplicaţii, Sibiu, Editura Techno Media, 2013.

IDEM, The Romanian Media and the Linguistic Trend. A Case Study, în Elites and South-East European Culture, editori: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2015, p. 281-290.

Stan, Mihail, Aspecte ortografice, ortoepice şi morfologice ale limbii române conform DOOM2, Bucureşti, Grupul Editorial Art, 2007.

Stoichiţoiu Ichim, Adriana, Creativitate lexicală în româna actuală, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006.

Uritescu N., Dorin, Dicţionar de cuvinte şi sensuri noi, Bucureşti, Editura S.A.I.S., 2009.

DISTRIBUIȚI