Acasă Articole RTR Tezele din iunie 1971. Atitudini și reacții în presa literară

Tezele din iunie 1971. Atitudini și reacții în presa literară

661
Rezumat

July Theses of 1971: Attitudes and Reactions in the Literary Journals

This paper aims to present a general survey on the first attitudes of the Romanian writers in the 70’s regarding the Theses of July 1971, a document imposed by Nicolae Ceauşescu that required certain political, ideological cultural and educative expectations from their part. The relationship between the political environment and social and cultural environment is not a mechanical one, and even a dictatorial decision is not always automatically applied and the way the initiator requires. That is why most of the writers did not comply with the proposed measures.
Keywords: July Theses, national-comunism, Party Ideology, literary journals. Keywords: confession, poetry, religion, modern

Bibliografie
 • Andrei, Ştefan, în dialog cu Lavinia Betea, I se spunea Machiavelli / He Was Called Machiavelli. Bucureşti: Editura Adevărul, 2011.
 • Baranga, Aurel, Opere vrednice de timpul nostru / Works worthy of our time. În: România literară, 28/1971.
 • Barbu, Eugen, Un îndemn în numele socialismului / A Call on Behalf of Socialism. În: Scînteia, 8840/1971.
 • Botez, Demostene, Arta şi literatura în slujba educaţiei comuniste / Art and Literature in the Service of Communist Education. În: Scînteia 8840/1971.
 • Ceauşescu, Nicolae, Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii politico-ideologice, de educare marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii / Proposed measures for the improvement of political-ideological activity, of the Marxist-Leninist education of Party members, of all working people, În: România literară, 45/1971.
 • Ceauşescu, Nicolae, Plenara lărgită a Comitetului Municipal Bucureşti al PCR / Enlarged Plenum of Bucharest Municipal Committee of the Communist Party, toate ziarele
  din 13 octombrie 1971.
 • Munteanu, Aurel Dragoş, Cu spirit partinic/ In the Spirit of the Party. În: Scînteia, 8840/1971.
 • Popa, Marian, Istoria literaturii române de azi pe mâine / The History of Romanian Literature by Today to Tomorrow, Vol. 2. Bucureşti: Editura Semne, 2009.
 • *** Condiţia durabilităţii / The Sustainability Condition, editorial. În: România literară, 3/1971.
 • *** Întâlnirea tovarăşului Nicolae Ceauşescu cu membrii ai Uniunii Scriitorilor / Nicolae Ceauşescu Meeting the Members of the Writers’ Union. În: România literară,
  39/1971.
 • *** Adunarea generală deschisă a organizaţiei P.C.R. a Uniunii Scriitorilor / Public Meeting of Writers’ Union’s Romanian Comunist Party Organization. În: România literară,41/1971.
 • *** Scriitorii îşi spun cuvântul/ Writers Tell their Word, editorial. În: România literară,47/1971.
 • *** Climat literar / Literary Climate, editorial. În: România literară, 49/1971.
 • *** Demnitatea scriitorului / Writer’s Dignity, editorial. În: România literară, 51/1971
 • *** Realitatea / Reality, editorial. În: România literară, 52/1971.
DISTRIBUIȚI