Acasă Articole RTR Corespondenţa Ioanei Em. Petrescu – sau despre vertijul arhivelor de istorie literară

Corespondenţa Ioanei Em. Petrescu – sau despre vertijul arhivelor de istorie literară

378
Rezumat

Ioan Em. Petrescu’s Correspondence – on the verigo of the literary history archives

Contemporary literary studies focus on literary, cultural or academic figures’ testimonials, in order to develop a modern patrimony of literature. Ioana Em. Petrescu’s archived correspondence, diaries or critical notes provide an interesting opportunity for researchers to observe critic’s ”studio” as well as traces of her daily life. In this way, Ioana Petrescu’s letters from different personalities of the Romanian academic and cultural life, create a complex image of the professor and critic Ioana Petrescu, but also real and authentic depictions of Romanian intellectuals during the communist regime. The letters are historical evidences which deliver a subjective story about private and academic life in the communist era, and in the same time, they are – meta-fictions, due to the subjects contained.

Key words: correspondence, scholars, Romanian literature under communism, history.

Bibliografie
 • Adamek, Diana, Ioana Bot (ed.), Portret de grup cu Ioana Em. Petrescu / Group Portrait With Ioana Em. Petrescu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1991.
 • Anghelescu, Mircea, „Ioana Em. Petrescu – Ion Budai-Deleanu şi eposul comic / Ioana Em. Petrescu – Ion Budai-Deleanu and the Comic Epic”, în Limbă şi literatură, nr. 3, 1974, pp. 606 – 607.
 • Benjamin, Walter, Illuminations. Essays and Reflections, ediţie îngrijită de Hannah Arendt, prefaţă de Leon Weiseltier, trad. de Harry Zohn, New York, Schocken Books, 2007.
 • Croitoru, Corina, Politica ironiei în poezia românească sub comunism /The Policy of Irony In Romanian Poetry Under Communism, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Stiinţă, 2014.
 • Culianu, Ioan Petru, Mircea Eliade, Dialoguri întrerupte: Corespondenţa Mircea Eliade – Ioan Petru Culianu / Interrupted Dialogues: The Correspondence between Mircea Eliade And Ioan Petru Culianu, ediţie îngrijită şi note de Tereza Culianu Petrescu şi Dan Petrescu, prefaţă de Matei Călinescu, Iaşi, Editura Polirom, 2004.
 • Dosarele 1, 4, 5, 10, Fondul Ioana Em. Petrescu, Subfondul Ioana, Seria Corespondenţă.
 • Duţu, Alexandru, Explorări în istoria literaturii române / Explorations in the History of Romanian literature, Bucureşti, Editura Pentru Literatură, 1969.
 • Eliade, Mircea, Încercarea labirintului. Convorbiri cu Claude-Henri Rocquet / Ordeal by Labyrinth: Conversations with Claude-Henri Rocquet, traducere şi note de Doina Cornea, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1990.
 • Eliade, Mircea, Jurnal (1941-1969) / Journal (19411969) , Bucureşti, Editura Humanitas, 1993.
 • Eliade, Mircea, Jurnal portughez şi alte scrieri / Portuguese diaryAnd Other Works, Bucureşti, Editura Humanitas, 2006.
 • Eminescu, Mihai, Opere / Works, vol. XVI, Corespondenţă. Documentar / Correspondence. Documentary, ediţie critică de Perspessicius, coordonatori D.Vatamaniuc şi Petru Creţia, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1989.
 • Eminescu, Mihai, Veronica Micle, Dulcea mea Doamnă/ Eminul meu iubit. Corespondenţa inedită Mihai Eminescu – Veronica Micle / My Sweet Lady / My Beloved Emin. The Unpublished Correspondence Between Mihai Eminescu And Veronica Micle, ediţie de Christina Zarifopol Ilias, Iaşi, Editura Polirom, 2000.
 • Hitchins, Keith, „Alexandru Duţu, 1928 – 1990”, în Slavic Review, vol. 58 (Winter, 1999), nr. 4, Special Issue: Ten Years after 1989: What Have We Learned?, p. 975.
 • Negrici, Eugen, Literatura română sub comunism (1948 – 1964) / The Romanian Literature Under Communism, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2010.
 • Petrescu, Ioana Em., ”Budai-Deleanu’s way back to Homer”, în Synthesis, II, 1975, pp. 77 – 83, („Întoarcerea la Homer”, în Configuraţii, Cluj-Napoca, Editura Societatea Culturală Lucian Blaga”, 2002, pp. 87 – 97).
 • Petrescu, Ioana Em., „Sentimentalité baroque et nostalgie du clasicisme dans l’oeuvre de Miron Costin”, în Synthesis, IV, 1977, pp. 67 – 69 („Sentimentalitate barocăşi nostalgie a clasicismului în opera lui Miron Costin”, în Configuraţii, Cluj-Napoca, Editura Societatea Culturală Lucian Blaga, 2002, pp. 48 – 62).
 • Petrescu, Ioana Em., Configuraţii / Configurations, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981.
 • Petrescu, Ioana Em., Eminescu – poet tragic / Eminescu – tragic poet, Iaşi, Editura Junimea, 1994.
 • Petrescu, Ioana Em., Eminescu. Modele cosmologice şi viziune poetică / Eminescu. Cosmological Models and Poetic Vision, Bucureşti, Editura Minerva, 1979.
 • Petrescu, Ioana Em., Ion Barbu şi poetica postmodernismului / Ion Barbu And the Poetics of postmodernism, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1993.
 • Petrescu, Ioana Em., Ion Budai Deleanu şi eposul cosmic / Ion Budai Deleanu and the Comic Epic, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1974.
 • Petrescu, Ioana Em., Jurnal (1959 – 1990) / Journal (1959 – 1990), ediţie îngrijită de Rozalia Borcilă şi Elena Neagoe, Piteşti, Editura Paralela 45, 2005.
 • Petrescu, Ioana Em., Modernism. Postmodernism. O ipoteză / Modernism. Postmodernism. A Hypothesis, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003.
 • Petrescu, Ioana Em., Molestarea fluturilor interzisă / The Butterflies Molestation Forbidden, ediţie îngrijită şi postfaţă de Ioana Bot, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1998.
 • Petrescu, Ioana Em., Petrescu, Liviu, Corespondenţa intimă (1961-1978) / Intimate Correspondence (1961-1978), ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Mirela Tomoiagă, prefaţă de Ioana Bot, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012.
 • Petrescu, Ioana Em., Studii de literatură română şi comparată / Studies on Romanian and Comparative Literature, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005.
 • Petrescu, Ioana Em.,Eminescu şi mutaţiile poeziei româneşti / Eminescu and the Mutations of Romanian Poetry , Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1989.
 • Popovici, Dimitrie, Poezia lui Mihai Eminescu / Mihai Eminescu’s Poetry, ediţie îngrijiţă şi studiu introductiv de Ioana Em. Petrescu, Bucureşti, Editura Tineretului, 1969.
 • Popovici, Dimitrie, Romantismul românesc / Romanian Romanticism, ediţie, note şi bibliografie de Ioana Em. Petrescu, cuvânt înainte de Tudor Vianu, prefaţă de Dan Simonescu, Bucureşti, Editura Tineretului, 1969.
 • Popovici, Dimitrie, Studii Literare / Literary Studies, vol. 1: Literatura română în epoca luminilor The Romanian Literature in the Age of Enlightment, ediţie îngrijită şi note de Ioana Em. Petrescu, postfaţă de Aurel Martin, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1972.
 • Preda, Marin, Jurnal intim. Carnete de atelier / Intimate diary. Workshop Notepads, ediţie îngrijită de Eugen Simion şi Oana Soare, Bucureşti, Editura Ziua, 2004.
 • Sasu, Aurel (coord.), Dicţionar biografic al literaturii române / Biographical Dictionary of Romanian Literature, vol. I (A – L), Piteşti, Editura Paralela 45, 2006.
 • Simion, Eugen, Portretul scriitorului îndrăgostit – Marin Preda. Scrisori către Aurora Cornu, Convorbiri cu Aurora Cornnu, Pagini de jurnal / Portrait of the Writer in Love – Marin Preda. Letters to Aurora Corn.Conversations with Aurora. Diary Pages, Bucureşti, Editura Muzeul Naţional al Academiei Române, 2010.
 • Tomoiagă, Mirela, O poetică a corepondenţei intime în literatura română a secolului al XX-lea / A Poetics of the Intimate Correspondence in XXth CenturyRomanian Literature, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012.
 • Ulici, Laurenţiu, Literatura română contemporană – Promoţia ‚70 / The Contemporary Romanian Literature / The ‚70th Group, Bucureşti, Editura Eminescu, 1995.
DISTRIBUIȚI