Acasă Articole RTR Consideraţii privind analiza strategică a conflictelor din Zona Extinsă a Mării Negre

Consideraţii privind analiza strategică a conflictelor din Zona Extinsă a Mării Negre

491
Rezumat

Considerations about the strategical analysis of the conflicts in the extended Black Sea Area

The Frozen conflicts in the Extended Black Sea Area have from a strategical point of view a big importance for the Russian Federation because they manage to stop the euro-atlantical extension of N.A.T.O. and the European Union. The European Neighnourhood policy expresses the need of security and peace for the EU and it is in this sense impossible to extend the Union with new memebers as long as the conflicts inside the borders of the possible invited new members are not secured and put asside. Another social category who gains prestige and profit from the so called Frozen Conflicts is the military category, which makes high profits and controlles a certain area thanks to its military power.
Keywords: Frozen conflicts, Black Sea Area, Russian-Georgian conflict, Abhazia, South-Osetia, military strategy

Bibliografie
 • ***, O istorie a regiunii transnistrene din cele mai vechi timpuri până în prezent/ A history of the transdnestrian region from its beginning until nowday,  Ed. Civitas, Chişinău, 2007.
 • Bădălan, Eugen; Frunzeti, Teodor, Forţe şi tendinţe în mediul de securitate european/ Forces and tendences in the European security enviroment, Ed.
  AFT, Sibiu, 2005.
 • Frunzeti, Teodor; Zodian,Vladimir, Lumea 2007. Enciclopedie politică şi militară, Studii strategice şi de securitate/ The world 2007. A military and strategical enciclopedia. Strategical and security  studies, Ed. CTEA, Bucureşti, 2007.
 • Huntington, Samuel, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale/ The clash of civilisations and the remaking of world order, Ed. Antet, Bucureşti, 1997.
 • Nicolăescu, Gheorghe, Gestionarea crizelor  politico-militare/, Ed. Top, Bucureşti, 2005.
 • Onişor, Constantin; Frunzăverde, Sorin, Arta strategică a securităţii şi integrării europene/ The  strategical art of security and European integration, Ed. A 92, Bucureşti, 2002.
 • Onişor, Constantin, Teoria strategiei militare/ The theory of military strategy, Ed. AISM, Bucureşti, 2002.Lucrări apărute în reviste de specialitate
 • Buchko, Vasyl, Crimeea Peninsula through the prism of tensions and conflicts/, in: „Geopolitica”, nr. XXVIII, an VI.
 • Onişor, Constantin, Mental psihologic şi naţional în geopolitica Europei de Sud-Est / Psychologic mental and national in geopolitics of South-East Europe ,in „Geopolitica”, nr. XXVII, an VI.
 • Secrieru, Stanislav; Cioculescu, Şerban F., Zona extinsă a Mării Negre şi noua hartă a Europei/The Extended Black Sea Area-the new map of Europe, in „Cadran Politic”, nr. VIII, an XIV.
 • Văcărelu, Marius, Necesitatea existenţei  conflictelor îngheţate /The need of frozen conflicts, în „Geopolitica”, nr. XXVIII, an VI.
DISTRIBUIȚI