Acasă Articole RTR Consideraţii generale asupra securităţii frontierei central-sudice a Transilvaniei (secolele XII-XVI)

Consideraţii generale asupra securităţii frontierei central-sudice a Transilvaniei (secolele XII-XVI)

588
Rezumat

General considerations about the security of the medieval frontier
in the south of Transylvania (13th – 16th century)

The southern part of Transylvania, a mountain region, belonged to the Hungarian kingdom. In the central part is The Olt Valley that links the Danube region and the inner side of the Carpathian Mountain. Some rivers spring under the ridge of the mountain and are collected from the main rivers Olt and Mures. The rivers were in the Middle Age the way of communications. The path over the mountains and the little rivers were used from shepherds, smugglers, thieves. The most dangerous were the gangs of akângii (a Turkish origin). They plundered the villages and took in slavery the people. In the frontier region were stone wall fortifications with irregular plan and places fortified with ramparts. The ramparts blocked up the access of the enemies. Both categories of fortifications were built on the top of the hills. Also the stone wall fortifications from Turnul Roşu-Boiţa, Tunul Spart had to block the access in the Olt Valley, the main entrance in Transylvania, and protect the custom house. In the modern time, the guardsmen lived in so called wachthaus, a modest building on that routs in the mountain.
Keywords: fortification, border, frontier, Transylvania, mountain

Bibliografie
 • Christys, A., Crossing the Frontier of Ninth-Century
  Hispania. În: Medieval Frontiers: Concepts and Practices,
  Burlington, 2002, p. 35-53.
 • Barrow, G. Frontier and Settlement.Which influenced
  Wich? England and Scotland, 1100-1300. În: Medieval
  Frontier Societies, Oxford, 1989, p. 3-21.
 • Berend, N., Hungary, „the Gate of Christendom”. În
  Medieval Frontiers: Concepts and Practices, Burlington,
  2002, p. 195-215.
 • Berend, N., Preface.În : Medieval Frontiers: Concepts
  and Practices, Burlington, 2002, p.X-XV.
 • Beşliu Munteanu, P., Mit şi stereotip. Consideraţii
  asupra istoriografiei fortificaţiilor medievale din
  Transilvania (Mith and Stereotype. Consideration on the
  historiography of medieval fortifications in
  Transylvania). În: Comunicări ştiinţifice, VII, 2008, p.
  206-212.
 • Beşliu Munteanu, P. Fortificaţii (sisteme de
  fortificaţii) la hotarele statelor feudale din Europa –
  contribuţii istorice şi arheologic. În: Anuarul Institutului
  de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, V-VI, 1998-1999, p.
  11-33. The fortifications-systems on the frontier of the
  medieval european kingdoms.
 • 6. Bogdan, I., Documente privitoare la relaţiile Ţării
  Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungurească în sec. XV
  şi XVI, Bucureşti, 1905, p. 55. Documents about the
  relationship between Ţara Românească Braşov and
  Transylvania in 15th – 16th centuries.
 • Breve Chronicon Daciae. În: Quellen zur Geschichte
  der Stadt Brasso, IV, 1903.
 • Coca Castańer, J.E.L., Institutions on the Castilian-
  Granadan Frontier 1369-1482. În: Medieval Frontier
  Societies, Oxford, 1989, p. 127-150.
 • Documenta Romaniae Historica, B, Ţara
  Românească, I (1247-1500), Bucureşti, 1966; II (1501-
  1525), Bucureşti, 1972.
 • Documenta Romaniae Historica, D, Relaţii între
  Ţările Române, I, (1222-1456), Bucureşti, 1977.
 • Dragomir, S., Documente nouă privitoare la relaţiile
  Ţării Româneşti cu Sibiul în secolii XV şi XI, Bucureşti,
  1927.
 • Durdik, Th., The system of royal castles in Bohemia.
  În: IBI Bulletin, 47/II, 1990-1991, p. 105-106.
 • Fügedi, E., Castle and Society in Medieval Hungary
  (1000-1437), Budapest, 1986.
 • Göckenjan, H., Hilfsvölker und Grenzwächter im
  mittelalterlichen Ungarn, Wiesbaden, 1972.
 • Göllner, C., Regimentele grănicereşti din
  Transilvania, Bucureşti, 1973 The Border Regiments
  from Transilvania.
 • Goodman, A., Religion and Warfare in the Anglo-
  Scotisch Marches. În: Medieval Frontier Societies, Oxford,
  1989, p. 245-266.
 • Gündisch, G., Incursiunea turcească din anul 1493 în
  ţinutul Sibiului. În: Studii. Revista de istorie, VI, 1961, p.
  1491-1502.
 • Gündisch, G., Siebenbürgen in der Türkenabwehr,
  1395-1526. În: Revue Roumaine d’Histoire, tom XIII/3,
  1974, p. 416-443.
 • Hored, K, Südsiebenbürgische Grenzburgen. În:
  Siebenbürgische Vierteljahrsschrift, 64, 1, 1939, p. 16-21.
 • Horedt, K. Zur Siebenbürgischen Burgenforschungen.
  În: Südost Forschungen, Leipzig, 1940, p. 567-614.
 • Horedt, K., Contribuţii la istoria Transilvaniei sec.
  IV-XIII, Bucureşti, 1958. Contributions on the
  Transylvania history,4th 13th century.
 • Horedt, K. Siebenbürgen in Frühmittelalter, Bonn,
  1986.
 • Hurmuzaki, E, Documente privitoare la Istoria
  Românilor, XI, (1517-1612). Documente adunate,
  adnotate şi publicate de Neculai Iorga, Bucureşti, 1900.
 • Hurmuzaki, E. Documente privitoare la Istoria
  Românilor, XV. Acte şi scrisori din arhivele oraşelor
  ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiu) publicate după copiile
  Academiei române de N. Iorga, partea I, 1358-1600,
  Bucureşti, 1911. Documents on the Romanian history,
  1358-1600.
 • Hurmuzaki,E., Documente privitoare la istoria
  românilor, II/4 (1531-1552), culese, adnotate şi publicate
  de Nic. Densuşianu, Bucureşti, 1894. Documents on the
  Romanian history, 1531-1552.
 • Iorga, N., Studii şi documente cu privire la istoria
  românilor, V, Cărţi, documente, zapise şi răvaşe,
  Bucureşti, 1903. Documents and studies on the
  Romanian history.
 • Jiménez, M. G., Frontier and Settlement in the
  Kingdom of Castile. În: Medieval Frontier Societies,
  Oxford, 1989, p. 52-74.
 • Knoll, P. Economic and political Institutions on the
  Polish-German Frontier in the Middle Ages. În: Medieval
  Frontier Societies, Oxford, 1989, p. 151-174.
 • Kurze Geschichte Siebenbürgens, Budapest, 1990.
 • Labelius, J., De oppido Thlamus. Carmen
  histricum.Despre cetatea Tălmaci, poem istoric,
  CibiniiSibiu, 1779. În: Stroilă, G., Tălmaciu între
  miturile istoriei şi realităţile contemporane, Sibiu,
  2008,anexa 1, p. 1-24.
 • Leistikow, D., Defensive lines of crusaders castels in
  the Holy Lan. În: IBI Bulletin, 48, 1992, p. 45-50.
  Lucksenstein, L., Siebenbürgische Grenz Carte gegen
  die Walachey und Moldau, Biblioteca Brukenthal, H152,
  inv. 383.
 • Madgearu, Al., Organizarea militară bizantină la
  Dunărea de jos în secolele X-XII, Târgovişte, 2007, The
  military byzantinium organisation at The Low Danube
  in 10th -12th century.
 • Majewski, A., La defense du Royaume et de grandes
  voies de communication sous le regne de Casimir le Grand
  (1333-1370). În: IBI Bulletin, 41, 1983, p. 72-73.
 • Mályusz,E., Kaiser Sigismund in Ungarn, 1387 1437,
  Budapest, 1990.
 • Moga, I., Ţara,”districtul” şi Plaiul Loviştei”. În: I.
  Moga, Scrieri istorice 1926-1946, Cluj, 1973, p. 46-55.
  The „country”,the „departement” or the „county” of
  Lovistea.
 • Moga, I., „Marginea”. Ducatul Amlaşului şi Scaunul
  Sibiului. În: I. Moga, Scrieri istorice 1926-1946, Cluj,
  1973, p. 56-87. The „periphery”. The dukedom and the
  departament of Sibiu
 • Münster, S., Cosmographey-das ist beschreibung aller
  Länder, Basel, 1598.
 • Nägler, Th., Cetatea feudală de la Tilişca în lumina
  recentelor cercetări şi săpături arheologice. În: Sesiunea de
  Comunicări a Muzeelor de Istorie, II, 1964, Bucureşti,
  1970, p. 189-195. The new archaeological excavations
  from the medieval fortification in Tilisca.
  Nägler, Th., Cercetările din cetatea de la Breaza
  (Făgăraş). În: Muzeul Brukenthal. Studii şi Comunicări.
  Arheologie Istorie, 14, 1969, p. 89-121. The archaeological
  researches of the medieval fortification in Breaza (Fagaras).
 • Popa, R., Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea,
  Bucureşti, 1997. The „country” of Maramures in the 14th
  century.
 • Predovnik, K. Des Landestrost: Burgen am Rande des
  Reiches. În: Castrum Bene, 8, Burg und Funktion, Wien,
  2006, p. 117-128.
 • Rusu, Adrian Andrei, Castelarea carpatică.
  Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi teritoriile
  învecinate (sec. XIII-XIV). The fortress from Transylvania
  and the neighbor lands (13-14th century),Cluj-Napoca,
  2005.
 • Stoica, O., Câteva date arheologice privitoare la
  fortificaţia medievală de la Racoviţa (jud. Vâlcea). În:
  Studii şi materiale de muzeografie şi istorie militară, 14
  15, 19811982, p. 83-87. Some archaeological facts about
  the medieval fortification from Racovita (dep. Valcea).
 • Stoicescu, N., Despre organizarea pazei hotarelor în
  Ţara Românească în sec. XV-XVII. În: Studii şi materiale
  de istorie medie, IV, 1960, p. 191-222. About the
  organisation of the frontiers security of Valachia in the
  Medieval Age.
 • Ţiplic, I., M., Organizarea defensivă a Transilvaniei
  în evul mediu (secolele X-XIV), Bucureşti, 2006. The
  military defensive system of Transylvania in Middle Age
  (10th -14th century).
 • Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
  Siebenbürgen, I IV, Hermannstadt, 1892-1937; V – VII,
  Bucureşti, 1972– 1991.
 • Villena, L., The Iberian strategical castle. În: IBI
  Bulletin, 47, II, 1990 – 1991, p. 59-66.
DISTRIBUIȚI