Acasă Articole RTR Considerații asupra traducerii în limba română a textului lui Johann Daniel Friedrich...

Considerații asupra traducerii în limba română a textului lui Johann Daniel Friedrich Rumpf, „Alexander I, Keiser von Russland. Ein Regierungs- und Karaktergemälde” (1814)

150
Rezumat

Abstract: This paper aims to gather and provide information about a less known historical text from the beginning of the 19th century. Alexander I, Keiser von Russland. Ein Regierungs- und Karaktergemälde written by Johann Daniel Friedrich Rumpf is the less known booklet printed in Buda, in 1815. With an anonymous translator, the text represents an important analytical base to understand the cultural, political and social landscape in the Romanian time-frame of Enlightenment. The paper focuses on some important translation issues as: loans or adaptation, in a period of time when the translators had to adapt to a different context in order to use a specialized language for the economic, geographic and legal realities.

Keywords: Alexander I, translation, Rumpf, old Romanian book, Ioan Theodorovici.

Citation suggestion: Catană-Spenchiu, Ana. “Considerații asupra traducerii în limba română a textului lui Johann Daniel Friedrich Rumpf, Alexander I, Keiser von Russland. Ein Regierungs- und Karaktergemälde (1814)”. Transilvania, no. 4 (2021): 47-56.

https://doi.org/10.51391/trva.2021.04.08.

Bibliografie

Arvinte, Vasile. Român, românesc, România. Studiu filologic [Romanian, Romanian, Romania]. Iaşi: Casa Editorială Demiurg, 2003.

Avram, Monica. “Activitatea tipografiei de la Buda de la începuturi și până la cenzoratul lui Petru Maior” [The Printing Activity of Romanian Printing House from beginnings to the censorship of Petru Maior]. Libraria. Studii și cercetări de bibliologie, V (2006).

Berényi, Maria. Personalități marcante în istoria şi cultura românilor din Ungaria (Secolul XIX) [Proeminent Personalities in the History and Culture of the Romanians from Hungary (19th Century)]. Budapest: Giulia, 2013.

Cernovodeanu, Paul. “Préoccupations en matière d’histoire universelle dans l’historiographie roumaine au XVIIe et XVIIIe siècle.” Revue Roumaine d’Histoire 9, no. 1 (1974): 73-94.

Camară, Iosif. “Observații asupra textelor despre războaiele napoleoniene apărute la Buda în anii 1814-1815” [Observations on the Texts published in Buda between 1814 and 1815 concerning the Napoleonic Wars]. Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica, no. 1 (2017).

Cândea, Virgil. Mărturii românești peste hotare, Mică enciclopedie de creații românești și de izvoare despre români în colecții din străinătate, I, Albania-Grecia [Romanian testimonies abroad, Small encyclopedia of Romanian creations and sources about Romanians in collections abroad, I, Albania-Greece]. Bucharest: Editura Enciclopedică, 1991).

Chindriș Ioan et al. Cartea românească artea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identități culturale/ Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691-1830). Ecovery of cultural identity. Cluj-Napoca: Editura Mega, 2016.

Crețu, Stănuța, Daniela Drăgoi, and Florin Faifer et al. Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900, [Romanian Literature Dictionary from its origins to 1900]. Bucharest: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1979.

Dima, Eugenia and Andrei Corbea-Hoișie (eds.), Impulsul Iluminismului în traduceri românești din secolul al XVIII-lea [The impulse of the Enlightenment in Romanian translations from the 18th century]. Iași: Editura „Alexandru Ioan Cuza”, 2014.

Gheție, Ion. Introducere în studiul limbii române literare [Introduction to the Study of the Romanian Literary Language]. Bucharest: Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.

Gînsac, Ana-Maria, Iosif Camară, Dinu Moscal, and Mădălina Ungureanu, eds. Practici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780-1830) [Translation Practices of Proper Names in the Romanian Pre-modern Writing (1780-1830)]. Iași: Editura „Alexandru Ioan Cuza”, 2017.

Köpeczi, Béla. “Le rôle de ľImprimerie Universitaire de Buda dans le développement culturel des peuples de ľEurope Centrale et Orientale à la fin du XVIII-ème et au début du XIX-ème siècle.” TUH (1983).

Liselotte, Bihl, and Karl Epting. Bibliographie französischer Übersetzungen aus dem Deutschen/ Bibliographie des traductions françaises d’auteurs de langue allemande (1487-1944). Band 1: Periode I-V (1487-1870). Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1987.

Pavel, Eugen, ed. Școala Ardeleană [Transylvanian School]. Bucharest: Editura Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 2018.

Roman-Negoi, Ana-Maria. “Politica editorială a tipografiei universității din Buda la începutul secolului al XIX-lea” [The Editorial Policy of the Printing House of the University of Buda at the beginning of the 19th century]. Țara Bârsei, Brașov, 2006.

Tatay, Anca. “Imagini din epoca napoleoniană existente în cărțile românești vechi tipărite la Buda (1814-1815)” [Images from the Napoleonic Epoch Existing in the Old Romanian Books Printed in Buda (1814-1815)]. Transilvania, no. 3-4 (2011).

Tatay, Anca. “Un alt calendar de Buda (1821) necunoscut” [Another unknown calendar of Buda (1821)]. Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, no. 5 (2013).

Roger, Tavernier, Russia and the Low Countries: An International Bibliography, 1500-2000. Groningen: Barkhuis Publishing, 2006.

Ursu, N. A. and Despina Ursu. “Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)” [Lexical Borrowing in the Process of Modernizing the Romanian Literary Language]. Iaşi: Editura Cronica, 2004 (vol. 1), 2006 (vol. 2), 2011 (vol. 3.1. şi 3.2).

Veress, Andrei. “Tipografia românească din Buda” [Romanian Printing House in Buda]. Boabe de grâu 3, no. 12 (1932).

DISTRIBUIȚI