Acasă Articole RTR Configurarea unei cariere – participarea lui Mihai Pop la Drăguș

Configurarea unei cariere – participarea lui Mihai Pop la Drăguș

726
Rezumat

The Configuration of a Career – Mihai Pop’s Role in Drăguș

The present paper analyzes Mihai Pop’s participation in the monographic campaign that took place at Drăguș, Făgăraș county, in 1929. Pop participated in 5 of the campaigns organized by Gusti, in the first of them being a part of the musical folklore team led by Constantin Brăiloiu. Getting acquainted with the ethnomusicologist left a mark on the young researcher’s entire career. It was also during the Drăguș campaign that Pop received his training as a field researcher and when his theoretical thinking crystallized. This episode was the reason why Mihai Pop returned to folklore, a field he had abandoned after graduating university to pursue his studies in slavistics.

Keywords: Mihai Pop, Constantin Brăiloiu, Harry Brauner, traditional folk music, musical research team, ethnomusicology

Bibliografie

Brauner, Harry. Să auzi iarba cum creşte [To hear the grass grow]. Bucharest: Editura Eminescu, 1979.
Comișel, Emilia and Irina Dragnea, eds. Constantin Brăiloiu, Opere vol. VII [Constantin Brăiloiu Works volume VII]. Bucharest: Editura Muzicală, 2008.
Deaconu, Gheorghe and Ioan St. Lazăr, eds. Școala Mihai Pop [The Mihai Pop School]. Râmnicu Vâlcea: Centrul Județean de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației Populare Vâlcea, 1997-2007.
Nastasă, Lucian. Intelectualii și promovarea socială: Pentru o morfologie a câmpului universitar [Intellectuals and social promotion: For a morphology of the university field]. Cluj-Napoca: Editura Limes, 2004.
Petecel-Theodoru, Despina. “Interviu cu Harry Brauner, partea a II-a”, Muzicienii noștri se destăinuie [Our Musicians Open Up] (emisiune radio), difuzată în 5 august 1979, accesată 26 noiembrie 2019
http://www.radio-arhive.ro/articol/muzicienii-notri-se-destainuie-interviu-cu-harry-brauner-partea-a-ii-a-1979/2020391/5011/2
Popescu, Ioana. “Documentarea vizuală monografică, de la Tipuri la Țărani” [“Monographic Visual Documentation, from Types to Peasants”]. Revista Transilvania, no. 8-9 (2016): 44-55.
Rostás, Zoltán. Sala luminoasă. Primii monografişti ai Şcolii Gustiene [The Light Room. The First Monographs of the Gustian School]. Bucharest: Editura Paideia, 2003.
Stahl, Henri H. Amintiri și gânduri din vechea școală a „monografiilor sociologice” [Memories and Thoughts from the Old School of “Sociological Monographs”]. Bucharest: Editura Minerva, 1981.
Stahl, Henri H. “Un sat din Transilvania” [“A Village from Transylvania”]. Boabe de grâu, no. 3 (1933): 147-154.
Zane, Rodica. “Postfață. Cartea Obiceiurilor” [“Afterword. The Book of Folk Customs”]. In Mihai Pop, Obiceiuri tradiționale românești [Romanian Traditional Customs], 216-226. București: Editura Univers, 1999.

DISTRIBUIȚI