Acasă Articole RTR Claudia Urduzia, Căldări de lut descoperite în aşezarea medievală de la Miercurea...

Claudia Urduzia, Căldări de lut descoperite în aşezarea medievală de la Miercurea Băi – Cunţa (jud. Sibiu)

1254
Rezumat

Clay cauldrons discovered in the medieval settlement from Miercurea Băi – Cunţa (Sibiu County)

The following paper is concerned with the clay cauldrons discovered during 2012 in a medieval settlement found in the area of Miercurea Băi – Cunţa (Sibiu County) and conventionally named MS I. From some houses and annexes and also from some pits a relatively high number of clay cauldrons’ fragments were retrieved, from which 110 exemplars can be considered as belonging to distinct vessels. From the analyzed cauldrons only a few have ornaments and only one displays a sign on the rim, between the two orifices of the ear. The analogies with the items found in the adjacent territories (Hungary, Slovakia), but also with those found in other Transylvanian sites, led us to date the lot from Miercurea Băi – Cunţa in the 11th-13th Centuries. This dating can be narrowed only considering the other items discovered in the same site.

Keywords: medieval archaeology, medieval pottery, clay cauldrons, Sibiu County, Transilvania, Romania, 11-13th Century.

Bibliografie
 • Băcueţ, Dan, Observaţii privind tipurile de căldări de lut din Transilvania, Crișana și Banat (Notes concerning the types of clay cauldrons from Transylvania, Crișana and Banat), în Anuarul Institutului de Cercetări SocioUmane Sibiu, III / 1996.
 • Diaconu, Petre, Din nou despre căldările de lut (Once again about clay cauldrons), în Recenzii și discuţii arheologice, Călărași, 1994.
 • Hielscher, Kurt, Rumänien. Landschaft-Bauten-Volksleben, Leipzig, 1933.
 • Horedt, Kurt, Morești, Band 2 – Grabungen in einer mittelalterlichen Siedlung in Siebenbürgen, Bonn, 1984.
 • Ioniţă, Adrian, Așezarea din secolele XII-XIII de la Bratei (The 12th-13th Century settlement from Bratei), Sibiu, 2009.
 • Luca, S. A., Georgescu, A., Natea, Gh. V., Teodorescu, R. M., Urduzia, C., Munteanu, C. I., Palaghie, V., Luca, A., Cercetarea preventivă – provocarea arheologică a zilelor noastre (Preventive research – the archaeological challenge of our days), Sibiu, 2013.
 • Lukacs, Antal, Observaţii privind răspândirea căldărilor de lut pe teritoriul României (Notes concerning the occurrence of clay cauldrons on the territory of Romania), în SCIVA, 35/1984, p. 320;
 • Simina, Marcel, Căldări de lut din Transilvania și Crișana cu însemne pe buză (Clay cauldrons from Transilvania and Crișana with rim marks), în Arheologia Medievală, 1/1996, p. 55-67.
 • Takács, Miklós, A Korongolt, Korai ÁrpádKori Cserépbográcsok Formai Sajátságairól, în Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetele, Budapest–Szigethalom, 2010, p. 265, fig. 8.9.
 • Takács, Miklós, Das Formenspektrum Der Tonkessel Im Karpatenbecken, în Archäologisches Korrespondenzblatt, 40 / 2010, p. 147.
 • Urduzia, Claudia, The medieval spurs discovered at Miercurea Băi – Cunţa (MS I) during the researches carried out on the highway Orăștie – Sibiu, în Brukenthal. Acta Musei, IX-1 / 2014
DISTRIBUIȚI