Acasă Articole RTR Claudia Bucura (Mercurean), Rolul presei satirice în reflectarea realităţilor social-istorice transilvănene din...

Claudia Bucura (Mercurean), Rolul presei satirice în reflectarea realităţilor social-istorice transilvănene din cea de-a doua jumătate a sec. al XIX-lea

545
Rezumat

The Role of the Satirical Press in Mirroring the Transylvanian Social-Historical Realities of the Second Half of the XIXth Century

The present article aims at highlighting the place that satire, irony and humour own within press, mainly late XIXth and early XXth century press. Starting with the definition of their primary signification, the paper dwells upon the role that satire, irony and humour hold in exposing social and national injustice or the political abuses of this fervent period of the Romanians’ history. Offering some concrete examples of domains that are constantly satirized in the pages of the humorous magazines of that time emphasizes the fact that satire, irony and humour represented the main tools that press used in raising readership awareness on the social-political realities that they were witnessing.

Keywords: satire, humour, irony, press.

Bibliografie
  • Cherciu, Ion Gr., Genuri şi specii publicistice în presa umoristică românească de la sfârşitul secolului al XIX-lea / Publicistic Genres and Species within the Romanian Humorous Press in the Late XIX-th Century, Cluj-Napoca, 2000.
  • ***, Dicţionarul explicativ al limbii române / Explanatory Dictionary of Romanian Language, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1984.
  • ***, Dicţionarul general al literaturii române / General Dictionary of the Romanian Literature, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic, 2006.
  • Ene, Virgiliu, Satira în literatura română. Studiu şi antologie / Satire in Romanian Literatur. Study and Anthology, Bucureşti, Editura Albatros, 1972.
  • Gura Satului, Pesta, X, 1870, nr. 39.
  • Hangiu, I., Dicţionar al presei literare româneşti / Dictionary of Romanian Literary Press, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987.
  • Macavei, Elena, “Umorul, atitudine existenţială şi mod de comunicare” / “Humour, existential attitude and method of communication” în Psihologia, nr. 1 / 2001, p. 15-23.
  • Macavei, Elena, Umorul în publicaţii astriste / Humour in Astra publications, Sibiu, Ed. Asociaţiunii Astra, 2007.
  • Moftul român, seria I, nr. 23.
  • Panaitescu, Val, Humorul / Humour, vol. I şi II, Iaşi, Editura Polirom, 2003.

DISTRIBUIȚI