Acasă Articole RTR Claudia Bucura (Mercurean), Ipostaze caricaturale ale revistei satirice „Gura Satului“ (1867-1881; 1901-1903)

Claudia Bucura (Mercurean), Ipostaze caricaturale ale revistei satirice „Gura Satului“ (1867-1881; 1901-1903)

471
Rezumat

Caricatural Aspects of Gura Satului Satirical Magazine (1867-1881; 1901-1903)

The present article aims at making a short presentation of the satirical magazine entitled Gura Satului (1867-1881, 1901-1903), placing emphasis on its caricatural side, as this type of drawing is constantly present in its pages. The paper presents the life of this magazine, pointing out its collaborators, themes and columns and then stopping over certain concrete examples of caricatures, from various numbers, which are analysed in terms of the message that they send to the readers. Representative of the satirical journalism of the second half of the nineteenth century and early twentieth century, Gura Satului stands out as a publication that deserves special attention due to the militant role that it held within the satirical press of the time.

Keywords: Gura Satului, Transylvania, caricature, satirical press.

Bibliografie
  • Cherciu, Ion, Gr., Genuri şi specii publicistice în presa umoristică românească de la sfârşitul secolului al XIX-lea / Publicistic Genres and Species within the Romanian Humorous Press in the Late XIX-th Century, Cluj-Napoca, 2000.
  • Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900 / Dictionary of Romanian Literature from Its Origins to 1900, Bucureşti, 1979.
  • Drimba, Lucian, Iosif Vulcan / Iosif Vulcan, Ed. Minerva, Bucureşti, 1974.
  • Ene, Virgiliu, Satira în literatura română, Studiu şi antologie / Satire in Romanian Literature, Study and Anthology, Editura Albatros, Bucureşti, 1972.
  • Grămadă, Livia, Presa satirică românească din Transilvania, 1860-1918. Antologie, studiu introductiv, note, glosar şi anexe / Romanian Satirical Press in Transylvania, 1860-1918. Anthology, Introductory Study, Notes, Glossary and Appendices, Ed. Dacia, Cluj, 1974.
  • Melente Nica, Gabriela Groza, Emil Şimăndan, Evoluţia şi tipologia presei arădene (1833-2002) / Evolution and Typology of Media of Arad (1833-2002), Editura Fundaţiei „IOAN SLAVICI”, Arad, 2006.
  • Negrilă, Iulian, Presa literară românească arădeană şi Marea Unire / The Romanian Literary Press of Arad and the Great Union, Arad, 1993.
  • Popa, Mircea, Taşcu, Valentin, Istoria presei româneşti din Transilvania de la începuturi până în 1918 / History of the Romanian Press of Transylvania from Its Beginnings until 1918, Ed. Tritonic, Bucureşti, 2003.
  • Tatay, Anca Elisabeta, O privire de ansamblu asupra revistei “Gura satului” (1867-1881). Studiu de caz asupra caricaturilor „Gurii satului” din perioada pestană – ianuarie 1869 – martie1871 / An Overview of “Gura Satului” Magazine (1867-1881). Case Study of the Caricatures of “Gura Satului” during Its Pest Period – January 1869 – March 1871, în Revista „Şcoala Ardeleană”, Nr. 3/2008.
DISTRIBUIȚI