Acasă Articole RTR ”Children at a younger school age in view of the possibilities of...

”Children at a younger school age in view of the possibilities of a foreign language acquisition”

317
Rezumat

”Children at a younger school age in view of the possibilities of a foreign language acquisition”

The text of the present article deals with the problems of needs and possibilities of the child at a younger school age in relation to linguistic education. Therefore, it discusses a methodological concept of integrated teaching in classes I – III as an effective way to its efficiency. The final part contains conclusions from the research procedure, confirming the rightness of choosing a younger school age to start teaching foreign languages

Keywords: children, younger school age, linguistic education, foreign languages

Bibliografie
 • Adamek I. (1997), Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Kraków. „Impuls”
 • Gardner H. (1993), Inteligencje wielorakie, Poznań. „Media Rodzina”
 • Kail R. (1990), The development of memory in children. (3rd edition) New York, “Freeman”
 • Komorowska H. (1995), Nauczanie języków obcych – propozycje strategii oświatowej,
 • Warszawa. WSiP
 • Komorowska H. (2001), Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa.
 • Fraszka Edukacyjna
 • Kurcz I. (2000), Psychologia języka i komunikacji, Warszawa. Wyd. Naukowe Scholar
 • Leaper C. (1991), Influence and involvement in children’s discourse. Child development,
 • 62 (4) 797-811
 • Lelonek M. Wróbel T. (red.) 1990, Praca nauczyciela i ucznia w klasach I – III, Warszawa.
 • WSiP
 • Malko D. (1992), Zasady muzyki i kształcenia słuchu, Warszawa. WSiP
 • Misiorna E. Ziętkiewicz E. (1999), Zintegrowana edukacja w kl. I – III, Poznań
 • Misiorna E. (1997), Integracja w edukacji wczesnoszkolnej, Poznań. Wyd. „Ławica”
 • Nęcka E. (2000) (w:) Strelau J. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk. GWP
 • Pamuła M. (2006), Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym,
 • Warszawa. Fraszka Edukacyjna.
 • Reykowski J. (1992), Procesy emocjonalne (w:) Tomaszewski T. (red.) Psychologia ogólna. Emocje, motywacja, osobowość. Warszawa PWN
 • Sloboda J. (2002), Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki. Warszawa
 • Spionek H. (1997), Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. Warszawa.
 • PZWS
 • Szuman S. (1969), O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa. PZWS
 • Vasta R. Haith M.M., Miller S. 1995. Psychologia dziecka. Warszawa WSiP
 • Wing H.D. (1971), Factorial Study of Musical Tests (w:) British Journal of Psychology
 • 31/1971
 • Żebrowska M. (1997) Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa. PWN.
DISTRIBUIȚI