Acasă Articole RTR Cella Serghi și proza feministă psihologică

Cella Serghi și proza feministă psihologică

259
Rezumat

Cella Serghi and the feminist psychological prose

Abstract: The purpose of this paper is to attempt to offer a proper re-evaluation of Cella Serghi’s literary debut and overall importance when it comes to Romanian literature. Her debut novel was extremely well-received by the Romanian readership; however, many of the critics dismissed her prose as being a reflection, or at least the result of Camil Petrescu’s guidance and influence. After examining the marginalisation and the unjust simplification that her prose suffered, the paper introduces some considerations on feminism in Romania, for a more accurate depiction of her significance. 

Keywords: Cella Serghi, women’s writing, Romanian feminism, literary reception, marginalisation, literary canon. 

Citation suggestion: Velișcu, Andra-Maria. “Cella Serghi și proza feministă psihologică.” Transilvania, no. 11-12 (2020): 137-145. https://doi.org/10.51391/trva.2020.12.18.  

Bibliografie

Beauvoir, Simone de. Puterea vârstei [The Prime of Life]. Translated by Anca-Domnica Ilea. Timișoara: Amarcord, 1998. 

Burța-Cernat, Bianca, Fotografie de grup cu scriitoare uitate: proza feminină interbelică [Group Photo with Forgotten Women Writers: Interwar Women’s Prose]. Bucharest: Cartea Românească, 2011.

Falcan, Alice, and Dan Falcan. “Martha Bibescu, prințesa căreia îi era frică să nu-și uite viața” [”Marthe Bibesco, the Princess Afraid of Forgetting her Life”]. Historia, XVIII, no. 194 (2018): 12.

Mihăilescu, Ștefania. Din istoria feminismului românesc: Antologie de texte (1838-1929) [From the History of Romanian Feminism: Anthology of Texts (1838-1929)]. Iași: Polirom, 2002.

Miroiu, Mihaela. Gândul umbrei: abordări feministe în filosofia contemporană [The Thought of the Shadow: Feminist Approaches in Contemporary Philosophy]. Bucharest: Alternative, 1995.

Negrici, Eugen. Iluziile literaturii române [The Illusions of Romanian Literature]. Bucharest: Cartea Românească, 2008. 

Protopopescu, Al. Romanul psihologic românesc, Ediția a II-a [The Romanian Psychological Novel, second edition]. Pitești: Paralela 45, 2000.

Rad, Doina,.Viața ca rescriere. Cella Serghi [Life as Rewriting. Cella Serghi]. Cluj-Napoca: Accent, 2010.

Rad, Ilie. Cella Serghi. Interviuri. Cu douăsprezece scrisori inedite către Ilie Rad. Ediție îngrijită, prefață și notă asupra ediției de Ilie Rad și Maria Judele [Cella Serghi. Interviews. With twelve letters to Ilie Rad, edited by, and with a foreword and note on the edition by Ilie Rad and Maria Judele]. Cluj-Napoca: LIMES, 2005.

Serghi, Cella. Cartea Mironei [Mirona’s Book]. Bucharest: Litera Internațional, 2009.

Serghi, Cella. Pânza de păianjen [The Cobweb]. Bucharest: Minerva, 1971.

Serghi, Cella. Pe firul de păianjen al memoriei [Along the Spidery Thread of Memory]. Porus, 1991.

Zaharia-Filipaș, Elena. Studii de Literatură Feminină [Studies in Women’s Literature]. Bucharest: Paideia, 2004.

DISTRIBUIȚI