Acasă Articole RTR Cele trei vârste ale utopiei la Huxley

Cele trei vârste ale utopiei la Huxley

385
Rezumat

The Three Ages of Utopia in Huxley’s work

The subject of the present article is the distinction between the three ages of utopia in Aldous Huxley’s work. The first age illustrates the inhuman paradise, as represented in the dystopian novel „Brave New World”(1931). The second age, the nightmare of the present world, is pictured in the essay” Brave New World Revisited” (1958)- an addenda to the novel, a lucid reconsideration of the fictional world, where Huxley reveals himself as a social prophet. The third age is one of prospective explorations: the novel „Island” is an evidence of the consubstantiality between utopia and dystopia in the tormented twentieth century. From the naive utopia to the austere dystopia, the genre suffered considerable mutations. This shows, once again, that literature is not a remote island secluded from social and political influence.

Keywords: Aldous Huxley, utopia, three Ages, inhuman paradise, nightmare, “Brave New World”

Bibliografie

Antohi, Sorin, „Utopica. Studii asupra imaginarului social”/ „Utopia. Studies of the Social Imaginary”, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1991

Aramă, Horia, „O insulă în spaţiu”/ „An Island in Space”, Bucureşti, Cartea Românească, 1991

Arendt, Hannah, „Făgăduinţa politicii”/ „The Promise of Politics”, Bucureşti, Editura Humanitas, 2010

Besançon, Alain, „Anatomia unei stafii. Falimentul unei utopii întrupate”/ „The Anatomy of a Spectre. The Bankrupcy of a Materialized Utopia”, Bucureşti, Editura Humanitas, 2014

Boia, Lucian, „Pentru o istorie a imaginarului”/ „For a History of the Imaginary”, Bucureşti, Editura Humanitas, 2000

Borbély, Ştefan, „Civilizaţii de sticlă. Utopie, distopie, urbanism”/ „Glass Civilizations. Utopia, dystopia and Urbanism”, Cluj-Napoca, Limes, 2013

Cioran, E.M., „Istorie şi utopie”/ „History and Utopia”, Bucureşti, Humanitas, 2011

Creţu, Bogdan, „Utopia negativă în literatura română”/ „The Negative Utopia in the Romanian Literature”, Bucureşti, Cartea Românească, 2008

Fromm, Erich, „Frica de libertate”/ „ Fear of Freedom”, Bucureşti, Editura Teora, 1998

Huxley, Aldous, „Minunata lume nouă. Reîntoarcere la minunata lume nouă”/ „Brave New World. Brave New World Revisited”, Iaşi, Polirom, 2003

Idem, „Insula”/ „Island”, Iaşi, Polirom, 2011

Liiceanu, Gabriel, „Utopia intelectului şi utopia filozofiei”/ „The Utopia of the Intelect and the Utopia of Philosophy”, în „Cearta cu filozofia”/ „The Quarrel with Philosophy”, Bucureşti, Humanitas, 1998

Opriţă, Mircea, „H.G.Wells. Utopia modernă”/ „ H.G.Wells. The Modern Utopia”, Bucureşti, Editura Albatros, 1983

Ortega y Gasset, José, „Omul şi mulţimea”/ „Man and People”, Bucureşti, Editura Humanitas, 2001

Orwell, George, „O mie nouă sute optzeci şi patru”/ „1984”, Iaşi, Polirom, 2002

Pădureleanu, Mircea „Aldous Huxley”, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Pedagogică, 1978

Marcuse, Ludwig, „Die Utopie und das Individuum. Zwei Aufsätze”/ „The Utopia and the Man. Two Essays“, Diogenes Verlag, AG Zürich, 1977

Schölderle, Thomas, „Geschichte der Utopie“/ „The History of Utopia“, Köln, Weimar, Wien, Böhlau Verlag, 2012

Servier, Jean, „Istoria utopiei”/ „The History of Utopia”, Bucureşti, Editura Meridiane, 2000

Tismăneanu, Vladimir, „Mizeria utopiei. Criza ideologiei marxiste în Europa răsăriteană”/ „The Crisis of Marxist Ideology in Eastern Europe: The Poverty of Utopia”, Iaşi, Editura Polirom, 1997

Wunenburger, Jean-Jacques, „Viaţa imaginilor”/ „The Life of the Images”, Cluj-Napoca, Editura Cartimpex, 1998

Idem, „Imaginariile politicului”/ „The Imaginaries of the Politics”, Bucureşti, Editura Paideia, 2005.

DISTRIBUIȚI