Acasă Articole RTR Câteva dificultăţi şi mijloace de remediere a acestora în predarea limbii române...

Câteva dificultăţi şi mijloace de remediere a acestora în predarea limbii române ca limbă străină

561
Rezumat

A Few Difficulties and Means of Their Overcoming in Teaching Romanian as a Foreign Language

The present article takes as starting point the rich experience of its author in teaching Romanian as a foreign language for students originating in the most diverse parts of the world. The numerous occurences of various exceptions from the basic morphological and syntactical rules are usually both an annoyance and a discouragement for these students; using concrete examples, the author shows how structural exercises may help in the understanding of the grammatical mechanism, as well as in the formation of automatisms. These type of exercises also help in the simultaneous development of the auditory and phonatory apparati, as well as in the organization of the lexical units into sentences.
Keywords: contemporary Romanian language, teaching Romanian as a foreign language, structural exercises, organization of lexical units into sentences

Bibliografie

Grigore Brâncuș, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, Limba română. Manual pentru studenţii străini / Romanian Language. A Handbook for Foreign Students, Anul pregătitor-semestrul I, ediţia a V-a, Editura Universităţii din București, București, 2003.

Dana Cojocaru, You can speak Romanian, Manual de limba română pentru cei care chiar vor s-o înveţe, Editura Compania, București, 2006.

D. D. Drașoveanu, Teze şi antiteze în sintaxa limbii române / Theses and Antitheses in the Syntax of Romanian Language, Clusium, Cluj Napoca, 1997.

Robert Lado, Predarea limbilor. O abordare ştiinţifică / Teaching Languages. A Scientific Approach, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1976.

C. Negruzzi, Cum am învăţat româneşte / How I Learned Romanian, Editura “Cartea Românească”, București [s.a]. Liana Pop, Româna cu sau fără professor. Le roumain avec ou sans professeur. Romanian with or without a teacher, ediţia a II-a, Editura Echinox, Cluj, 1993.

Wilga M. Rivers, Formarea deprinderilor de limba străină / The Formation of Foreign Languages Habits, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1977.

Vasile Șerban, Liliana Ardelean, Metodica limbii române. Curs intensiv pentru studenţii străini / The Methodics of Romanian Language. An Intensive Course for Foreign Students, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980.

DISTRIBUIȚI